Mức hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ
20/04/2016
Nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn đối với thân nhân liệt sĩ hoặc người được thân nhân liệt sĩ ủy quyền hoặc người thờ cúng liệt sĩ (không quá 3 người) khi di chuyển hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ kinh phí cất bốc và di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Gia đình bà Nguyễn Thị Tiến là gia đình của liệt sĩ. Liệt sĩ chưa có vợ, con; bố mẹ đẻ đã chết. Vừa qua, 1 người em ruột và 2 người cháu của liệt sĩ (đã được anh, em ruột của liệt sĩ ủy quyền) vào huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để làm thủ tục chuyển hài cốt liệt sĩ về thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Khi làm thủ tục, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Phúc Yên đã cấp giấy giới thiệu cho cả 3 người đi. Tuy nhiên, Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện Châu Thành chỉ chi trả cho gia đình bà Tiến 2.000.000 đồng hỗ trợ cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ và 1.500.000 đồng hỗ trợ cho 1 thân nhân liệt sĩ là người cháu được em ruột của liệt sĩ có quyết định thờ cúng liệt sĩ ủy quyền.

Bà Tiến hỏi, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành chi trả hỗ trợ cho gia đình bà như vậy có đúng quy định không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bà Tiến như sau:

Tại Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: “Thân nhân người có công là cha đẻ; mẹ đẻ; vợ, hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ”.

Khoản 2, Điều 65, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định: “Nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn đối với thân nhân liệt sĩ hoặc người được thân nhân liệt sĩ ủy quyền hoặc người thờ cúng liệt sĩ (không quá 3 người) khi di chuyển hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ kinh phí cất bốc và di chuyển hài cốt liệt sĩ”.

Trường hợp của gia đình bà Tiến, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh chi trả hỗ trợ cho người được thờ cúng ủy quyền là đúng theo quy định.

 

 


Số lượt đọc: 4869 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác