Toàn tỉnh có 219 di tích
30/06/2019
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh.

Theo danh mục, toàn tỉnh có 219 di tích, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt tại huyện Côn Đảo, 28 di tích cấp quốc gia, 19 di tích cấp tỉnh và 171 di tích chưa xếp hạng. Sở VH-TT có trách nhiệm bàn giao số liệu, danh mục di tích cho các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị theo thẩm quyền được phân cấp. Định kỳ 5 năm Sở VH-TT phối hợp với các địa phương rà soát, kiểm kê, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục di tích và phối hợp với các địa phương đề xuất UBND tỉnh phương án tu bổ, tôn tạo các di tích đang khai thác phục vụ du lịch bị xuống cấp nghiêm trọng.

Du khách nước ngoài tham quan di tích lịch sử Đình thần Thắng Tam.

Trước đó, theo Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh quy định Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh BR-VT, UBND tỉnh giao Sở VH-TT quản lý di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo, di tích lịch sử - văn hóa Bạch Dinh, trận địa pháo cổ núi Lớn và hầm Thủy lôi. UBND cấp huyện quản lý các di tích còn lại. UBND cấp xã thực hiện quản lý di tích theo phân công của UBND cấp huyện.


Số lượt đọc: 238 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác