Thành lập Văn phòng huyện Côn Đảo
27/09/2019
Chiều ngày 27/9, Huyện ủy Côn Đảo tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Văn phòng huyện trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND - UBND huyện.

 
Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Hoàng Tùng, TUV, Bí thư Huyện ủy Côn Đảo đã công bố Quyết định số 1158-QĐ/TU, ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện Côn Đảo; Quyết định số 374-QĐ/HU, ngày 28/8/2019 của Huyện ủy Côn Đảo về thành lập Văn phòng huyện Côn Đảo.
 
Việc thành lập Văn phòng huyện Côn Đảo với mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy, chính quyền địa phương; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế; nâng cao chất lượng, hiệu quả của văn phòng cấp huyện.
 
Về chức năng, nhiệm vụ sau khi được thành lập, Văn phòng huyện Côn Đảo sẽ là cơ quan chuyên trách tham mưu, tổng hợp, giúp việc Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ HU, TTr HU, HĐND, UBND huyện.
 
Về cơ cấu, tổ chức bộ máy gồm: 1 Chánh Văn phòng và 3 Phó chánh Văn phòng; 4 bộ phận trực thuộc gồm: Bộ phận tham mưu – tổng hợp; hành chính – quản trị; Ban tiếp công dân và Bộ phận 1 cửa với 19 biên chế công chức và 17 hợp đồng lao động theo nghị định 68 năm 2000 của Chính phủ.
 
Tại Hội nghị, HU Côn Đảo đã trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng huyện Công Đảo. Ông Trần Hùng Tâm, được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng; Bà Bùi Thị Phương Dung và ông Lê Văn Duật được bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng.
 
Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo đã công bố Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Văn phòng huyện Côn Đảo trực thuộc Đảng bộ huyện Côn Đảo, trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Văn phòng Huyện ủy với Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện, với 34 đảng viên. Ông Trần Hùng Tâm được chỉ định là Bí thư Đảng ủy Văn phòng huyện Côn Đảo.
 
Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Bí thư Huyện ủy trao Quyết định thành lập Văn phòng huyện Côn Đảo
 
Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Bí thư Huyện ủy Côn Đảo cho rằng việc hợp nhất văn phòng là việc làm mới chưa có tiền lệ, nên khi triển khai cần rà soát một cách kỹ lưỡng các chức năng, nhiệm vụ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để tham mưu, điều hành một cách nhanh chóng và thuận lợi. Bí thư Huyện ủy Côn Đảo cũng chia sẻ những khó khăn bước đầu trong quá trình hợp nhất, đồng thời mong muốn, với truyền thống đoàn kết, sự quyết tâm cao, cán bộ, công chức văn phòng huyện Côn Đảo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, từng bước nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 


Số lượt đọc: 475 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác