Đài PT-TH tỉnh BR-VT vận chuyển và lắp đặt hệ thống máy phát sóng truyền hình DVB-T tại Côn Đảo
21/04/2015
Chuẩn bị cho Lễ Phát sóng chính thức Chương trình Phát thanh – Truyền hình bằng công nghệ số mặt đất DVB-T ( Digital Viedeo Broadcasting – Terrestrial) tại huyện Côn Đảo vào lúc 18 giờ ngày 19/5/2015. Ngày 14/4/2015, toàn bộ hệ thống thiết bị máy phát sóng truyền hình số DVB-T đã được Đài Phát thanh – Truyền hình Tỉnh BRVT vận chuyển từ đất liền bằng phương tiện tàu biển ra Côn Đảo để lắp đặt tại Đài TT-TH Côn Đảo.

Theo kế hoạch, sau phần thực nghiệm phát sóng bằng máy phát sóng truyền hình số DVB-T tại Đài PT-TH Tỉnh, toàn bộ vật tư - trang thiết bị: panel phát sóng, dây feeder, máy phát số DVB-T, thiết bị điện, thiết bị lạnh và các trang thiết bị khác đã được tháo gỡ, vận chuyển nguyên ra Côn Đảo dưới sự giám sát, bảo quản nghiêm ngặt của các kỹ thuật viên Đài BRT. Theo dự tính của nhóm Kỹ thuật, trong thời gian 01 tuần sẽ hoàn thành việc lắp đặt toàn bộ hệ thống và hướng dẫn thao tác vận hành máy phát cho nhóm Kỹ thuật viên của Đái TT-TH Côn Đảo trước khi đi vào phát sóng chính thức tại Côn Đảo ngày 19/5/2015.


Số lượt đọc: 433 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác