Hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma túy năm 2015.
11/11/2015
Ngày 11 tháng 10 năm 2015, tại hội trường UBND thị trấn Đất Đỏ, UBND thị trấn Đất Đỏ phối hợp cùng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tổ chức hội nghị tuyên truyền cho hơn 100 hội viên Hội phụ nữ về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, thực hiện theo đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020. 

Hội nghị đã nghe tuyên truyền viên của Chi cục Phòng chống tội phạm tỉnh báo cáo sơ nét về tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong thời gian qua, đồng thời triển khai Quyết định số 2414/QĐ-UBND, ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiên ma túy trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020.

Tại hội nghị, các hội viên được trang bị các kiến thức cơ bản về tội phạm ma túy, tác hại của ma túy đối với gia đình và xã hội, kỹ năng tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy. Từ đó giúp cho các hội viên, đoàn viên và nhân dân hiểu được lợi ích và trách nhiệm phòng, chống ma túy trong cộng đồng, ngăn chặn, đẩy lùi và xóa bỏ ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn.


Số lượt đọc: 1101 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác