Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
26/02/2016

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-PTP, ngày 16/02/2016 của Phòng Tư pháp huyện Đất Đỏ về tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội, Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã phường thị trấn, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ. 

 

Nhằm tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn thị trấn Đất Đỏ nắm và hiểu rõ những nội dung cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Sáng ngày 25/02, tại hội trường thị trấn, Ủy ban nhân dân thị trấn kết hợp cùng phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Tham dự hội nghị có ông Mai Châu Khánh, trưởng phòng Tư pháp huyện; ông Nguyễn Văn Ngàn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, ông Phan Văn Sơn, Chủ tịch UBND thị cùng cán bộ, công chức các ban ngành, đoàn thể, trưởng phó 09 khu phố, và 135 tổ dân cư trên địa bàn thị trấn.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Ông Mai Châu Khánh, báo cáo viên huyện

 

Hội nghị đã nghe các báo cáo viên của huyện triển khai, phổ biến các nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, những điểm mới của các Luật này để hội nghị nắm bắt. Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được Quốc khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016, Luật này gồm 8 chương 143 điều, so với Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003 thì tăng 2 chương, 3 điều; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đã được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015, có hiệu lực thi hành ngày 01/9/2015, Luật này gồm có 10 chương, 98 điều.


Số lượt đọc: 823 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác