DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ
16/06/2019

Cải cách thủ tục hành chính có một vai trò đặc biệt quan trọng, phải tiến hành CCHC, đơn giản hóa TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp phát triển đầu tư, sản xuất kinh doanh. Nếu TTHC không được cải cách hoặc cải cách chậm thì sẽ là một rào cản kìm hãm sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Hiện nay, vấn đề cải cách TTHC đòi hỏi phải giải quyết rất nhiều yêu cầu của công tác quản lý mà mục đích vừa để khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đưa tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phát triển kinh tế với tốc độ cao, vừa hạn chế được mặt trái của nền kinh tế thị trường, vừa phải đảm bảo được quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đã được quy định trong Hiến pháp, các Bộ luật, luật...

Ngày 05/6/2019, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ra quyết định số 1406/QĐ- UBND vv công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh cho nhân dân được biết

          Quyết định này công bố danh mục 1 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm: Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước.

          + Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ  đến 11h30giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ), trừ các ngày lễ

          + Thời gian giải quyết:  30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ và phí công bố theo quy định

+ Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã


Số lượt đọc: 884 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác