Tổng số lượng truy cập
361626
Số người online
13
  • Đề tài - Dự án năm 1992 - 2000
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Nghiên cứu khảo sát các điều kiện khí tượng, thuỷ văn. Động lực học phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực Gò Găng - Tp. Vũng Tàu Phân viện Vật lý thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia tại TP. HCM TS. Trương Đình Hiển 10 tháng, tháng 8/2000 đến tháng 5/2001
2 Báo cáo tài nguyên đất và khả năng sử dụng đất đai tỉnh BRVT (Chú giải bản đồ đất 1/50.000) Trung tâm Điều tra và đánh giá đất đai - Phân viện Quy hoạch và thiết kế NN KS Phạm Quang Khánh 1992
3 Đề tài "Quy hoạch tổng thể xây dựng TP VT đến năm 2010" Viện Quy hoạch đô thị Nông thôn KTS Trần Ngọc Chính 1992
4 Đề tài: Xây dựng danh mục nguồn ô nhiễm môi trường tỉnh BR-VT Trung tâm Bảo vệ môi trường (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và BVMT) Lê Trình 1993
5 Báo cáo bản đồ địa mạo tỷ lệ 1/50.000 tỉnh BR-VT Liên đoàn địa chất 6 (Cục địa chất VN) KS Ma Công Co, KS Nguyễn Huy Dũng 1993
6 Báo cáo tài nguyên đất và khả năng sử dụng đất đai tỉnh BRVT (chú giải bản đồ đất 1/50.000) Trung tâm điều tra và đánh giá đất đai - Phân viện quy hoạch và thiết kế NN KS Phạm Quang Khánh, KS Nguyễn Xuân Nhiệm và nhóm tác giả 1992
7 Điạ chất khoáng sản tỉnh BR-VT Liên đoàn địa chất 6 (Cục địa chất VN) KS Ma Công Co 1993
8 Đề án Hệ thống thông tin tích hợp tài nguyên và môi trường tỉnh BR-VT phục vụ quy hoạch phát trển KT-XH Sở KHCNMT, Công ty Ứng dụng tin học và CNC Nguyễn Văn Hoàng, Trương Bình Tâm, Trương Thành Công, Nguyễn Chí Quang 1994
9 Điều tra, nghiên cứu đánh giá trữ lượng và triển vọng khai thác nước dưới đất TP VT Đoàn Địa chất 806 (Cục Địa chất VN - Liên đoàn 8 ĐCTV) KS Trần Văn Lã 1994
10 BC: Kết quả nghiên cứu thành lập bản đồ kiến tạo tỷ lệ 1/50000 tỉnh BR-VT. Quan trắc nứt đất Xà Bang - Long Đất và dự báo vùng xung yếu theo đặc điểm kiến tạo (Phần lục địa) Liên đoàn địa chất 6 (Cục địa chất VN) PTS Phạm Huy Long 1994