Tổng số lượng truy cập
73686
Số người online
7
  • Đề tài - Dự án năm 1992 - 2000
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Nghiên cứu khảo sát các điều kiện khí tượng, thuỷ văn. Động lực học phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực Gò Găng - Tp. Vũng Tàu Phân viện Vật lý thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia tại TP. HCM TS. Trương Đình Hiển 10 tháng, tháng 8/2000 đến tháng 5/2001
2 Đặc điểm chế độ khí hậu thuỷ hải văn tỉnh BR-VT Sở Khoa học Công nghệ và môi trường tỉnh BR-VT PTS. Phùng Đức Vinh từ tháng 10/1996 đến tháng 10/1997
3 Báo cáo tài nguyên đất và khả năng sử dụng đất đai tỉnh BRVT (Chú giải bản đồ đất 1/50.000) Trung tâm Điều tra và đánh giá đất đai - Phân viện Quy hoạch và thiết kế NN KS Phạm Quang Khánh 1992
4 Đề tài "Quy hoạch tổng thể xây dựng TP VT đến năm 2010" Viện Quy hoạch đô thị Nông thôn KTS Trần Ngọc Chính 1992
5 Đề tài: Xây dựng danh mục nguồn ô nhiễm môi trường tỉnh BR-VT Trung tâm Bảo vệ môi trường (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và BVMT) Lê Trình 1993
6 Báo cáo bản đồ địa mạo tỷ lệ 1/50.000 tỉnh BR-VT Liên đoàn địa chất 6 (Cục địa chất VN) KS Ma Công Co, KS Nguyễn Huy Dũng 1993
7 Báo cáo tài nguyên đất và khả năng sử dụng đất đai tỉnh BRVT (chú giải bản đồ đất 1/50.000) Trung tâm điều tra và đánh giá đất đai - Phân viện quy hoạch và thiết kế NN KS Phạm Quang Khánh, KS Nguyễn Xuân Nhiệm và nhóm tác giả 1992
8 Điạ chất khoáng sản tỉnh BR-VT Liên đoàn địa chất 6 (Cục địa chất VN) KS Ma Công Co 1993
9 Đề án Hệ thống thông tin tích hợp tài nguyên và môi trường tỉnh BR-VT phục vụ quy hoạch phát trển KT-XH Sở KHCNMT, Công ty Ứng dụng tin học và CNC Nguyễn Văn Hoàng, Trương Bình Tâm, Trương Thành Công, Nguyễn Chí Quang 1994
10 Điều tra, nghiên cứu đánh giá trữ lượng và triển vọng khai thác nước dưới đất TP VT Đoàn Địa chất 806 (Cục Địa chất VN - Liên đoàn 8 ĐCTV) KS Trần Văn Lã 1994