Tổng số lượng truy cập
360700
Số người online
10
  • Đề tài - Dự án năm 2001
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý nguồn nước dưới đất ở tỉnh Bà Riạ Vũng Tàu Liên đoàn Địa chất thuỷ văn địa chất công trình Miiền Nam Nguyễn Hồng Bàng
2 Đánh gía hiện trạng, đề xuất phương án giảm thiểu và xử lý ô nhiễm cho làng nghề Long Kiên, phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa, tỉnh BR-VT Trường ĐH Bách khoa Tp.HCM TS. Nguyễn Văn Phước 21 tháng (11/2001 - 08/2003)
Khoa học Nông nghiệp
1 Điều tra ,xây dựng bản đồ dịch tễ bệnh, dịch tả heo, bệnh lở mồm lông móng và đề xuất biện pháp khả thi phòng chống ở tỉnh Bà Riạ -Vũng Tàu. Chi cục Thú Y tỉnh Hà Thị Thanh Lao; Ngô Thanh Long 24 tháng, từ tháng 8/2001 đến tháng 8/2003
2 Nghiên cứu thử nghiệm nuôi tôm sú Bán thâm canh và thâm canh trong vùng có độ mặn thấp ở thị xã Bà Riạ và huyện Xuyên Mộc TT Khuyến ngư Thân Văn Minh
3 Điều tra đánh giá hiện trạng sản xuất giống tôm sú và đề xuất biện pháp quản lý nhằm phát triển bền vững ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Tôm Vũng Tàu ThS. Nguyễn Quốc Hưng 12 tháng, từ tháng 11/2001 đến tháng 11/2002
4 Nghiên cứu và xây dựng mô hình xử lý ra hoa và ra hoa trái vụ cho một số loại cây ăn trái tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Trung tâm cây ăn quả miền Đông Nam bộ TS. Bùi Xuân Khôi 24 tháng, từ tháng 9/2001 đến tháng 9/2003
5 DA.: Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn TT Khuyến Nông Phạm Thị Chín
6 Xây dựng mô hình sản xuất nấm ăn tại thị xã Bà Riạ Trung tâm Tư vấn, Phát triển CN & MT Nguyễn Thị Lý
7 DA.: Ứng dụng công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm càng xanh thương phẩm quy mô nông hộ ở tỉnh Bà Riạ -Vũng Tàu TTNC SX Tôm Vũng Tàu Trần Thanh Phục
Khoa học Xã hội
1 Những giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho phụ nữ chưa có việc làm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh BR-VT Trần Thị Trinh 16 tháng, từ tháng 1/2001 đến tháng 6/2002