Tổng số lượng truy cập
95965
Số người online
2
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xác lập quyền chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nhãn Xuồng Cơm vàng Bà Rịa – Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Tiến Bảy
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 158 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang