Tổng số lượng truy cập
195677
Số người online
3
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Điều tra hiện trạng cây thuốc có giá trị tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm cơ sở để quản lý sử dụng, bảo tồn và phát triển bền vững.
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện Dược liệu
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Trần Thị Liên
Tham gia chính

1.      TS. Trần Thị Liên

2.      CN. Cao Ngọc Giang

3.      PGS. TSKH. Nguyễn Minh Khởi

4.      CN. Nguyễn Thùy Lương

5.      ThS. Nguyễn Xuân Trường

6.      TS. Lý Ngọc Sâm

7.      CN. Ngô Thị Minh Huyền

8.      CN. Nguyễn Minh Hùng

9.      ThS. Trịnh Minh Vũ

10.    KS. Trần Đình Huệ 

Mục tiêu nhiệm vụ
Kết quả điều tra và đề xuất biển pháp quản lý, bảo tồn khai thác sử dụng bền vững nguồn tài nguyên cây thuốc tại một số huyện trong tỉnh sẽ được chuyển giao ứng dụng nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh dược liệu nhằm quản lý, bảo tồn, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên cây thuốc tại đây (Sở Y tế, BQL Vườn QG Côn Đảo, BQL BC thiên nhiên Phước Bửu).
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 1.700,000 triệu đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 28 tháng, từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2021
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 203 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang