Chính sách mới nổi bật của Trung ương có hiệu lực từ tháng 3/2020
02/03/2020

Nhà giáo chưa có phụ cấp thâm niên trong lương hưu sẽ được trợ cấp

Đây là quy định mới tại Nghị định 14/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/3/2020), quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương. Để được hưởng trợ cấp, giáo viên phải đáp ứng đủ ba điều kiện: trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 05 năm trở lên; nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1994 đến ngày 31/5/2011; đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 1/1/2012.

Trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu. Mức trợ cấp được quy thành tiền và tính theo công thức: Số tiền trợ cấp = (Mức lương hưu tháng x 10%) x Số năm được tính trợ cấp. Trường hợp giáo viên đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa được hưởng trợ cấp mà từ trần từ 1/1/2012 trở về sau thì vợ, chồng, bố, mẹ, hoặc con có thể làm hồ sơ và nhận chế độ trợ cấp theo quy định. Những người thân này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ và khoản tiền trợ cấp nhận được.

Người có hai quốc tịch phải đủ 5 điều kiện

Nghị định 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và thi hành Luật Quốc tịch có hiệu lực từ ngày 20/3/2020, quy định người xin nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải thôi quốc tịch nước ngoài cần hội tụ đủ 5 điều kiện. Đầu tiên là có khả năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Việt phù hợp với môi trường sống và làm việc của người xin nhập quốc tịch Việt Nam. Tiếp theo, người xin nhập quốc tịch phải có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và việc nhập quốc tịch đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài là có lợi cho Việt Nam.

Việc xin giữ quốc tịch nước ngoài của người đó khi nhập quốc tịch Việt Nam là phù hợp với pháp luật của nước ngoài liên quan. Ngoài ra, việc thôi quốc tịch nước ngoài dẫn đến quyền lợi của người đó ở nước ngoài bị ảnh hưởng. Cuối cùng, không sử dụng quốc tịch nước ngoài để gây phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

Sửa đổi điều kiện đầu tư, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực

Chính phủ đã ban hành Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, bao gồm: lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô; lĩnh vực điện lực; lĩnh vực hóa chất; lĩnh vực kinh doanh thực phẩm;  lĩnh vực kinh doanh khoáng sản;  lĩnh vực kinh doanh khí; lĩnh vực kinh doanh rượu; lĩnh vực kinh doanh thuốc lá.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 3 năm 2020. Riêng các quy định về sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô và các quy định về kinh doanh rượu tại Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (ngày 05/02/2020).

Công chức "vòi tiền" người vi phạm sẽ bị buộc thôi việc

Nghị định 19/2020/NĐ-CP quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, lần đầu tiên đưa ra các mức kỷ luật cụ thể với vi phạm của cán bộ, công chức. Buộc thôi việc là hình thức xử lý kỷ luật cao nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức khi có hành vi vi phạm trong quá trình xử lý vi phạm hành chính. Ở mức độ nhẹ hơn, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm có thể bị khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức hoặc cách chức.

Cụ thể, công chức, viên chức nói chung và cảnh sát giao thông nói riêng sẽ bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc nếu có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm; dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi bị xử lý vi phạm hành chính. Hình thức kỷ luật này cũng được áp dụng với hành vi giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính; giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính; đe dọa, trù dập người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan kiểm tra…

Nghị định có hiệu lực từ ngày 31/3/2020, riêng quy định xử lý kỷ luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.

Người hoàn lương được vay vốn làm ăn

Theo Quyết định số 02/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/3/2020, sẽ tiếp tục thực hiện thí điểm hỗ trợ vay vốn cho người bán dâm hoàn lương, người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy… tại 15 tỉnh, thành phố đến hết 31/12/2020. Từ năm 2021 trở đi, thông qua đánh giá kết quả đạt được sẽ xem xét quyết định việc mở rộng trên phạm vi cả nước.

Như vậy, trong năm 2020, người bán dâm hoàn lương, người nhiễm HIV/AIDS, người sau cai nghiện ma túy… vẫn được hỗ trợ vay 20 triệu đồng trong thời hạn 36 tháng với lãi suất bằng lãi suất cho vay hộ nghèo, lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất cho vay. Số tiền vay được dùng cho việc mua sắm các loại vật tư, vật nuôi, thức ăn gia súc gia cầm, công cụ lao động, hàng hóa, đầu tư làm các nghề thủ công, góp vốn kinh doanh với cá nhân, tổ chức khác…

Bằng đại học không còn ghi hệ đào tạo chính quy hay tại chức

Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2020. 

Một trong những điểm đáng chú ý của Thông tư này là quy định không ghi thông tin về hình thức đào tạo như chính quy hay tại chức hay vừa làm vừa học… trong nội dung chính của văn bằng như quy định cũ.

Như vậy, từ ngày 1/3/2020, trên văn bằng sẽ chỉ còn các nội dung: tiêu đề, tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo, ngành đào tạo, tên cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng, họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng, hạng tốt nghiệp (nếu có), số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng… Nội dung hình thức đào tạo sẽ được ghi trên phụ lục.

Đại diện Ban phụ huynh được vào hội đồng chọn sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, sẽ có hiệu lực từ ngày 15/3/2020. Theo Thông tư, các trường từ tiểu học đến trung học phổ thông được phép lựa chọn sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Thông tư quy định đại diện Ban cha mẹ học sinh được tham gia vào Hội đồng chọn sách giáo khoa. Hội đồng bao gồm: người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, hoạt động giáo dục (sau đây gọi chung là môn học) có sách giáo khoa được lựa chọn, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 11 (mười một) người, trong đó có ít nhất 2/3 (hai phần ba) là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông có quy mô dưới 10 (mười) lớp, số lượng thành viên Hội đồng tối thiểu là 07 (bảy) người.

10 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CT đào tạo giáo viên Cao đẳng, Trung cấp

Theo Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 05/02/2020 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm và có hiệu lực từ 23/3/2020.

Theo quy định hiện hành, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo được hiểu là mức độ yêu cầu về nội dung và điều kiện mà chương trình đào tạo phải đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Tên của mỗi tiêu chuẩn cụ thể phản ánh một hoặc một số nội dung quan trọng Cần đánh giá đối với chương trình đào tạo.

- Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra

- Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo

- Tiêu chuẩn 3: cấu trúc và nội dung chương trình dạy học

- Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học

- Tiêu chuẩn 5: Tuyển sinh và hỗ trợ người học

- Tiêu chuẩn 6: Đánh giá kết quả học tập của người học

- Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên và nhân viên

- Tiêu chuẩn 8: Cơ sở vật chất và trang thiết bị

- Tiêu chuẩn 9: Bảo đảm và nâng cao chất lượng

- Tiêu chuẩn 10: Kết quả đầu ra

Quy định mới về điều kiện thanh toán thuốc cho người có thẻ BHYT

Tại Thông tư 01/2020/TT-BYT ban hành ngày 16/1/2020, Bộ Y tế đã sửa đổi, bổ sung danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

So với quy định tại Thông tư 30/2018/TT-BYT, điều kiện và tỷ lệ thanh toán của một số loại thuốc được thay đổi.

Thông tư 01/2020/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 1/3/2020.


Số lượt đọc: 446 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác