CÔNG TÁC TẬP HỢP HỘI VIÊN VÀO TỔ CHỨC HỘI
16/11/2018
Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân Hưng đã chủ động, tích cực trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội để thu hút phụ nữ, hội viên tham gia sinh hoạt tích cực, thường xuyên. Điều đó đã được thể hiện trong việc định hướng công tác phát triển hội viên nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ III đã xác định: Hàng năm phát triển ít nhất 30 hội viên mới đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 70% hội viên tham gia tổ chức Hội và còn được cụ thể hóa trong các giải pháp thiết thực, phù hợp trong các văn bản, kế hoạch của Hội cấp trên.

Để thu hút hội viên phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội, trước hết cần tuyên truyền cho hội viên phụ nữ hiểu được ý nghĩa, vai trò của tổ chức Hội LHPN và quyền, nghĩa vụ khi tham gia sinh hoạt Hội, hiểu về Điều lệ Hội. Không chỉ vậy Hội còn tập trung tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Hội; tuyên truyền phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, các kiến thức liên quan đến việc xây dựng gia đình và chăm sóc con, phát triển kinh tế gia đình...

(Buổi sinh hoạt phụ nữ dân tộc)

Ngoài việc chú trọng nội dung, hình thức tuyên truyền cũng được Hội quan tâm thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng ấp như: Tổ chức tọa đàm, hội thi, giao lưu văn hóa, văn nghệ, nói chuyện chuyên đề...Thông qua các hoạt động như vậy đã góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và đặc biệt giúp cho hội viên phụ nữ thêm hiểu về Hội, gắn bó với tổ chức Hội, tạo niềm tin của phụ nữ với Đảng và Nhà nước. Bên canh đó, còn chú trọng xây dựng và duy trì các mô hình câu lạc bộ để hội viên, phụ nữ có cơ hội trải nghiệm nhiều lĩnh vực khác nhau, với nhiều nội dung như: Câu lạc bộ “Phòng chống TNXH”, “Văn hóa văn nghệ”, “Phòng chống bạo lực gia định”,… tính đến nay toàn xã có 07 Câu lạc bộ với gần 452 thành viên tham gia.

Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập cũng được Hội quan tâm thực hiện, các hoạt động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, các mô hình giúp phụ nữ nghèo được duy trì bằng nhiều hình thức thiết thực như: Tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật, cho vay không tính lãi, hỗ trợ ngày công, giúp cây con giống, mượn đất canh tác… đã tạo nên nguồn nội lực giúp cho trên 2.000 lượt phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo. Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, quan tâm khai thác các nguồn vốn để hội viên vay đầu tư phát triển, tính đến thời điểm 21/9/2018 tổng dư nợ đạt 10 tỷ đồng cho 652 thành viên vay. Thông qua các nguồn vốn vay, chị em phụ nữ đã xây dựng các mô hình kinh tế, tạo thu nhập cho gia đình. Hoạt động đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho phụ nữ nông thôn. Không chỉ vậy, Hội  còn thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo cho hội viên, phụ nữ thông qua các hoạt động như: tham gia thành viên các ban chỉ đạo, tham gia tổ hòa giải tại địa phương. Từ đây, đại diện của Hội  để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Từ các hoạt động thiết thực trên đã tạo cho hội viên, phụ nữ tin tưởng vào Hội, tích cực tham gia vào tổ chức Hội, thường xuyên tham gia các hoạt động do Hội và địa phương tổ chức. Tính đến nay toàn xã 1.279 hội viên phụ nữ, tỷ lệ thu hút hội viên đạt trên 75%.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện, của các ban, ngành, đoàn thể của xã, tin rằng trong thời gian tới công tác thu hút hội viên, phụ nữ tham gia tổ chức Hội sẽ đạt kết quả tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ đã đề ra.

Võ Thị Hồng Thắng - CT. Hội LHPN xã


Số lượt đọc: 826 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác