HỘI NGHỊ BÁO CÁO THỜI SỰ NĂM 2019
14/11/2019
Ngày 21/10/2019 Đảng bộ xã Tân Hưng tổ chức Hội nghị báo cáo thời sự năm 2019.

Nhằm cung cấp những thông tin thời sự vể tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội , QPAN trong nước và thế giới trong năm 2019, đặc biệt tình hình về biển Đông trong thời gian gần đây.

Dự Hội nghị có Đ/c Đặng Mạnh Trung - Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM cũng là Báo cáo viên; cùng các đ/c là lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB.MTTQVN, các đ/c là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên trong đảng bộ xã.

Qua Hội nghị, giúp cán bộ chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có thêm thông tin mới, định hướng trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2019.

Dương Thị Minh Thùy


Số lượt đọc: 627 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác