TRANG CHỦ Tổng quan về xã Hoạt động địa phương Cải cách hành chính Lịch công tác tuần SƠ ĐỒ WEB Liên hệ Tìm kiếm
Chủ Nhật, 4/12/2022
Hỏi-đáp
Tin hoạt động-KHCN
Dịch vụ
PHÔNG UNICODE
Gương làm kinh tế giỏi
Sản phẩmPhim KH&CN
Tài liệu KHCN
Văn bản pháp quy
Sức Khỏe và Đời Sống
Gương Người tốt việc tốt
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Biển Hồ Cốc

Vườn thanh long xã Bưng Riềng

Mô hình trồng cây hồ tiêu

dự án trồng thanh long ruột đỏ theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc).

Lượt truy cập: 324618
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

  Xã Bưng Riềng thông báo danh mục 23 thủ tục hành chính/ 06 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã được thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ Bưu chính công ích
04/06/2019

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;Thực hiện Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh BRVT về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu; Thực hiện Công văn số 4876/UBND-VP ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh BRVT về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu.

 UBND xã thông báo danh mục 23 thủ tục hành chính/ 06 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã được thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ Bưu chính công ích. Gồm các thủ tục hành chính cụ thể như sau:

 

Stt

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

2

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

3

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

4

Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp

5

Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

II. Lĩnh vực Tài nguyên nước

6

Đăng ký khai thác nước dưới đất

III. Lĩnh vực Môi trường

7

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

8

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

9

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

10

Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

IV. Lĩnh vực Đất đai

11

Hòa giải tranh chấp đất đai

V. Lĩnh vực Hộ tịch

12

Đăng ký khai sinh

13

Đăng ký khai tử

14

Đăng ký giám hộ

15

Đăng ký chấm dứt giám hộ

16

Đăng ký thay đổi, cải chính bổ sung hộ tịch

17

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

18

Đăng ký lại khai sinh

19

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

20

Đăng ký lại khai tử

21

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

VI. Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

22

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

23

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

 

UBND xã Bưng Riềng xin thông báo rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã được biết để thực hiện./.

 

Bảo Châu
|

Nội dung khác

  ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ PHẢN HỒI QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU VÀ HUYỆN XUYÊN MỘC(11/21/2019 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 878 111 - Fax: (84.064) 3 878 111
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu