Đại hội Đảng bộ xã Châu Pha lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
14/05/2020

Trong hai ngày 13 và 14/5/2020, Đảng bộ xã Châu Pha đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Đại hội có đồng chí Trương Trọng Ngân thị ủy - UV.BTV - Chủ tịch UBMTTQVN thị xã - Trưởng ban Dân Vận thị ủy cùng nguyên các lạnh đạo tại địa phương qua các thời kỳ và 118 đại biểu đến từ 19 Chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Châu Pha đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực Nghị quyết Đại hộ Đảng bộ xã các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã giành được thắng lợi khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể: cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó tập trung mạnh vào 02 mũi nhọn là Dịch vụ - Thương mại; thu nhập bình quân đầu người ước tính vào năm 2020 là 64,4 triệu đồng tăng gần 20 triệu so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh theo từng năm (đến cuối năm 2019 giảm xuống còn 64 hộ đạt tỷ lệ 0.2%/0.4% so với chỉ tiêu nghị quyết theo chuẩn tiếp cận đa chiều); cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; đến nay, xã đã hoàn thành 15/15 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo chuẩn tỉnh.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Châu Pha rất quan tâm, chú trọng thực hiện cả 03 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ từng bước đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên. Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã đã phát triển 58/74 Đảng viên chiếm tỷ lệ 78.4% chỉ tiêu Nghị quyết.

Đại hộ đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đông thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 202, Đảng bộ xã Châu Pha đề ra định hướng cần thực hiện, đó là: Tập trung, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội và giảm nghèo theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh phát triển các ngành nghề kinh tế trên cơ sở tận dụng và phát huy những tiềm năng, lợi thế của xã; xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ mới. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0.1%, không có nhà tạm, nhà dột; tiếp tục hoàn thành các tiêu chí để sớm đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025”.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Châu Pha lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu được Ban Chấp hành, Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư Đảng ủy và đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ Thị xã Phú Mỹ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Huỳnh Xuân Khang tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Châu Pha lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một số hình ảnh ghi nhận được:


Số lượt đọc: 332 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác