TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 8/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222495
  HOẠT ĐỘNG KHÁC

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ XÃ HÒA BÌNH
25/11/2020
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC),
BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ
                         
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Số, ngày, cơ quan cấp
chứng minh nhân dân/căn cước công dân
Chức danh Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân Ngày cấp Cơ quan cấp CMND
A. Danh sách Hội đồng quản trị
1 Nguyễn Ngọc Mỹ 1968 Nam Việt Nam Kinh Tổ 4, ấp 1, xã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu Tổ 5, ấp 2, xã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu 273381745 09/03/2007 BRVT Chủ Tịch  
2 Nguyễn Bá Kiều 1981 Nam Việt Nam Kinh Tổ 6, ấp 1, xã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu Tổ 6, ấp 1, xã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu 273121185 10/01/1998 BRVT Phó Chủ tịch  
3 Trần Ngọc Lâm 1989 Nam Việt Nam Kinh Tổ 7, ấp 1, xã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu Tổ 7, ấp 1, xã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu 42068000248 04/08/2017 BRVT Phó Chủ tịch  
B. Giám đốc (Tổng Giám đốc)
1 Nguyễn Ngọc Mỹ 1968 Nam Việt Nam Kinh Tổ 4, ấp 1, xã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu Tổ 4, ấp 1, xã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu 273381745 09/03/2007 BRVT Giám đốc  
C. Danh sách Ban kiểm soát (kiểm soát viên)
1 Bùi Đình Hiến 1981 Nam Việt Nam Kinh Tổ 4, ấp 1, xã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu Tổ 4, ấp 1, xã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu 273223000 06/06/1998 BRVT Kiểm soát viên  
2 Hoa Xuân Phương 1974 Nam Việt Nam Kinh Tổ 5, ấp 2, xã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu Tổ 5, ấp 2, xã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu 271061985 25/09/2002 BRVT Kiểm soát viên  
            Hoà Bình, Ngày  07   tháng  10  năm  2019
            NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
                         
                         
                         
                         
                         
            Nguyễn Ngọc Mỹ

 

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu