TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 27/11/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 221705
  NÔNG THÔN MỚI

  LẬP DỰ TOÁN KINH PHÍ HĐ CỦA BCĐ XD NTM CẤP HUYỆN XÃ
30/12/2012


            Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM tại công văn số 71/BCĐTHCTXDNTM NGÀY 06/8/2012 V/v: Lập dự toán kinh phí HĐ của bcđ xd NTM cấp huyện, xã.

Thực hiện công văn số 1904/LS.TC-KH-NN V/v hướng dẫn phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo Chương trình XD NTM các ấp trên địa bàn tỉnh BRVT.

Thực hiện công văn số 2123/UBND-VP ngày 16/8/2012 V/v: Lập dự toán kinh phí HĐ của bcđ xd NTM cấp huyện, xã.

            1/ Lập dự toán:

            * Định kỳ vào trước ngày 05/8 hàng năm, để tổng hợp gửi cho Ban chỉ đạo XD NTM cấp trên xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể:

-          Ban chỉ đạo XD NTM cấp xã lập dự toán kinh phí hoạt động, gửi Ban chỉ đạo XD NTM cấp Huyện trước ngày 05/7.

-          Ban chỉ đạo XD NTM cấp huyện lập dự toán kinh phí hoạt động cấp mình, thẩm định dự toán kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo XD NTM cấp xã, tổng hợp chung gửi Ban chỉ đạo XD NTM cấp Tỉnh trước ngày 20/7.

-          Ban chỉ đạo XD NTM cấp tỉnh lập dự toán kinh phí hoạt động cấp mình, thẩm định dự toán kinh phí hoạt động của cấp Huyện, cấp xã, tổng hợp gửi về Sở Kế Hoạch & Đầu tư trước ngày 05/8 hàng năm.

2/ Phân bổ kinh phí:

Trên cơ sở dự toán kinh phí hoạt động chung cùa Ban chỉ đạo XD NTM được UBND tỉnh phê duyệt, Sở NN&PTNN lập phương án phân bổ chi tiết kinh phí cho từng Ban chỉ đạo XD NTM (bao gồm tỉnh, huyện và xã), trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt

3/ Cấp phát kinh phí:

Sở tài chính lập thủ tục cấp phát kinh phí cho các cơ quan thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo XDNTM các cấp, cụ thể:

-          Đối với Ban chỉ đạo tỉnh: cấp thông qua Sở NN&PTNT

-          Đới với huyện, xã: cấp thông qua ngân sách Huyện, do Phòng tài chánh – Kế hoạch huyện cấp kinh phí.

4/ Sử dụng kinh phí:

Cơ quan được giao kinh phí phải có trách nhiệm chi tiêu phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo XD NTM theo đúng nội dung, tiêu chuẩn, định mức quy định hiện hành.

5/ Quyết toán kinh phí:

Kinh phí hoạt động cảu Ban chỉ đạo XD NTM được quyết toán chung vào kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo và tồng hợp vào quyết toán ngân sách cùng cấp hang năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước hiện hành.

Ban chỉ đạo XD NTM các cấp có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng kinh phí hang năm cho Ban chỉ đạo XD NTM cấp trên.

 

Riêng kinh phí hoạt động năm 2012: đề nghị cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo các cấp lập kinh phí bổ sung, gửi cơ quan Thường trực cấp trên tổng hợp, chuyển Sở NN&PTNN xem xét, phối hợp cùng Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh quyết định phân bổ cho Ban chỉ đạo.

Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu