TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 27/11/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 221729
  NÔNG THÔN MỚI

  TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NTM” 2012
30/12/2012


            Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về việc xây dựng Đề án “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM”.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND huyện ngày 31/7/2012 V/v: xây dựng đề án “ Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” mẫu. Để triển khai thực hiện tốt việc xây dựng Đề án, UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1/ Các xã làm theo đề án mẫu.

2/ Giao Phòng Văn hóa – Thông tin hướng dẫn UBND các xã xây dựng đề án và tham mưa cho UBND Huyện phê duyệt gửi về Sở Văn hóa, thể thao & Du lịch theo quy định.

3/ Giao cho các xã: Tiếp tục thực hiện nội dung các văn bản nên trên và căn cứ Đề án mẫu xây dựng Đề án “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM”

Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu