TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 27/11/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 221717
  NÔNG THÔN MỚI

  TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH XD NTM 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012
30/12/2012


           Ngày 10/7/2012 thực hiện Công văn số 80/UBND-NN V/v Báo cáo tình hình triển khai chương trình xd ntm 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012.

I/ Kết quả thực hiện:

1/Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình NTM.

2/ Công tác tuyên truyển vận động.

3/ Lập quy hoạch, đề án xây dựng NTM:

4/ Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

5/ Công tác đào tạo, tập huấn.

6/ Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu.

7/ Đánh giá theo bộ tiêu chí quốc gia về NTM.

8/ Huy động nguồn lực.

9/ Vốn đầu tư.

10/ Đánh giá chung về tình hình phát triển và kiến nghị đề xuất.

II/ Kế hoạch triển Khai trong 06 tháng cuối năm 2012:

1/ Đối với công tác quản lý chỉ đạo chương trình trên địa bàn toàn Huyện.

2/ Lập quy hoạch và Đề án xây dựng NTM.

3/ Công tác đào tạo, tập huấn.

Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu