TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222009
  NÔNG THÔN MỚI

  BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 6 THÁNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA NÔNG THÔN MỚI
16/06/2013

             UBND XÃ HÒA BÌNH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 

        SỐ :        / BC-BCĐXDNTM                             Hòa Bình, ngày        tháng  6  năm 2013

  

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng

 nông thôn mới xã Hòa Bình  quý II/2013

 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Ngày 6 tháng 8 năm 2012 Ủy ban Nhân dân xã đã ra Quyết định số 190/QĐ-UBND /v/v Thành lập Ban quản lý điều hành thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình

Thành  lập  tổ khảo sát đánh giá  tình hình  thực hiện nông  thôn mới các ấp năm 2012 và kiểm tra kế hoạch triển khai thực hiện năm 2013.

Phân công các ngành chuyên môn chủ  trì, phối hợp các ngành  liên quan

các ấp thực hiện các  tiêu chí  thuộc  lĩnh vực ngành phụ  trách để sớm cùng địa

phương thực hiện đạt các tiêu chí theo kế hoạch đề ra.

Chỉ đạo các ban, ngành phối hợp, hướng dẫn các ấp tiến hành đóng góp và xây dựng công trình năm 2013 từ ngân sách huyện.   

Ban Chỉ đạo xã Hòa Bình đã làm việc với 8 ấp về kế hoạch năm 2013 phấn đấu đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới.

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG

Nhìn chung, địa phương đã có những bước chủ động, làm tốt công tác quán  triệt  sâu  rộng  tinh  thần  nội  dung  xây  dựng  nông  thôn mới  trong  cán  bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời có chương trình hành động, kế hoạch phù hợp từng địa phương. Kết quả thực hiện quý I/2013 như sau:

1. Công tác tuyên truyền

Tổ chức  lồng ghép  tuyên  tuyền về chương  trình xây dựng nông  thôn mới được  9  cuộc  họp  chi  bộ  ấp,  sinh  hoạt  các  chi  tổ  hội,  hội  thảo,  trên  đài  phát thanh… với 950 lượt người tham dự.

Ngoài ra, bộ phận  thường trực Ban Chỉ đạo xã Hòa Bình phối hợp với Hội

Nông dân của xã lập kế hoạch mở lớp tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân của các chi hội, số lượng dự kiến 1.159 người (mỗi Chi hội 01 lớp).

2 Công tác vận động

Tổ chức vận động 18 cuộc, có 1.700 lượt người dân tham gia về vận động

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, lấy ý kiến nhân dân

đầu tư xây dựng công trình đường, nạo vét bờ bao, đóng góp kinh phí, hiến đất và

ngày công mở  rộng  lộ, phát quang,  sửa chữa đường,  cam kết chăn nuôi hợp vệ

sinh, đóng phí thu gom rác…

* Kết quả vận động:

Địa phương đã vận động nhân dân thực hiện treo cờ vào các ngày lễ, tết đạt 100% , thực  hiện  thắp  sáng  đường  lô (tổ) 3 km; vận động đóng góp xây mới 01 căn nhà Đại đoàn kết; vận động nhân dân hiến đất và cây làm đường (18.000m2 )khu vực suối 2,  Tổng kinh phí vận động 933  triệu đồng,  trong đó mạnh  thường quân đóng góp 25  triệu đồng, và nhân dân đóng góp 908 triệu đồng.

3. Công tác đào tạo, tập huấn :

Trong 6 tháng đầu năm 2013, BCĐ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã lập kế hoạch tập huấn, tuyên truyền chương trình nông thôn mới đến các thành viên ban chỉ đạo. Hiện nay đã tiến hành tập huấn được 4 lớp với 60 lượt người than gia (Cụ thể : cán bộ xã là 28 người, các bộ ấp 32 ), đến cuối tháng 6/2013 sẽ tiếp tục tập huấn thêm 02 lớp với 11 người tham gia.

Kinh phí hỗ trợ cho các thành viên tham gia tập huấn từ nguồn hoạt động của BCĐ. NTM và kinh phí địa phương. Tổng kinh phí là 8.400.000 đồng.

Qua các cuộc tập huấn về nông thôn mới đã giúp cho các thành viên BCĐ.NTM xã nắm bắt kịp thời những chủ trương đường lối và sâu sát hơn nội dung cần thực hiện trong giai đoạn 2013 -2015, cũng như các kỹ năng trong việc vận động, tuyền truyền và thực hiện các tiêu chí đã đề ra.

III- KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA BÌNH:

1. Công tác lập quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới 

1.1 Lập Quy hoạch xã Nông thôn mới.

Để đảm bảo cho việc phát triển kinh tế- xã hội bền vững  và phát triển, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và đáp ứng được yêu cầu xây dựng xã Hòa Bình thành một xã Nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, kết cấu hạ tầng ngày càng hiện đại cần phải dựa trên hiện trạng thực tế của địa phương.

 Căn cứ quan điểm, nhu cầu thực tế của địa phương và có cơ sở pháp lý cho việc tổ chức quản lý, sản xuất và xây dựng xã Hòa Bình thành một xã Nông thôn mới. UBND xã Hòa Bình đã tiến hành phối hợp với đơn vị tư vấn : Trung tâm nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Địa chính- Trường đại học Nông Lâm TP.HCM tiến hành rà soát và lập Quy hoạch xây dựng xã Hòa Bình là xã nông thôn mới với mục tiêu chung là :

- Quy hoạch không gian và hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc phát triển kinh tế- xã hội bền vững đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa nông thôn về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp- TTCN, phát triển dịch vụ.

- Nâng cấp cở sở hạ tầng kỹ thuật, cải tạo và chỉnh trang khu dân cư, phải có cảnh quan đẹp, nâng cao mức hưởng thụ cho người dân.

- Giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa, tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái.

- Tổ chức việc quản lý và phát triển sản xuất; xây dựng theo đúng mục tiêu Nông thôn mới đã đề ra.

Đến nay công tác lập quy hoạch cơ bản hoàn chỉnh và trình UBND huyện duyệt vào tháng 6/2013.

1.2 Lập đề án xây dựng Nông thôn mới:

Trên cơ sở của bản quy hoạch và trên tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND xã Ban chỉ đạo Nông thôn mới xã Hòa Bình đã tiến hành lập Đề án  xây dựng Nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc giai đoạn 2012 – 2015. Công tác lập đề án được tiến hành theo đúng trình tự và quy định theo hướng dẫn  BCĐ Nông thôn mới của Tỉnh đã đề ra đồng thời công khai cho dân biết và góp ý.

 Khi tiến hành lập Đề án, BCĐ Nông thôn mới xã đã tiến hành gửi dự thảo Đề án đến các Phòng Ban của huyện và sau đó tiếp tục gửi bản dự thảo lên BCĐ. Nông thôn mới  tỉnh để được đóng góp ý kiến. Sau khi đã được cấp trên đóng góp ý kiến cho bản dự thảo Đề án , BCĐ .NTM xã đã căn cứ vào từng văn bản đóng góp ý về bản dự thảo của Đề án, cũng như căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương đã tiến hành hoàn chỉnh Đề án Nông thôn mới của xã.

Ngày 14 tháng 3 năm 2013, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu  có công văn số 359/SKHĐT-TH v/v: Ý kiến thỏa thuận về nguồn lực vốn đầu tư đề án xây dựng nông thôn mới của 05 xã : Hòa Hội, Phước Thuận, Bàu Lâm, Xuyên Mộc và Hỏa Bình. Trên nội dung của  Công văn số 359 của SKHĐT tỉnh, BCĐ. NTM xã Hòa Bình tiếp tục thực hiện tốt theo đề án của xã đã xây dựng

2. Kết quả thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới tại xã:

Năm 2013  tổng nguồn vốn xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Hòa bình là 107.894 tỷ đồng. Trong đó:

- Ngân sách tỉnh bố trí :        29,012 tỷ đồng;

- Ngân sách huyện :              12,433 tỷ đồng;

- Vốn tín dụng :                       4        tỷ đồng;

- Huy động doanh nghiệp :   54,666 tỷ đồng;

- Vốn huy động từ nhân dân :    7,783 tỷ đồng;

* Vốn đã được bố trí là 10 tỷ đồng, trong đó xã ưu tiên xây dựng các công trình

  - Đường GTNT :5,150 tỷ đồng

  -  Kênh mương và 03 phai chắn suối 2 : 2,4 tỷ đồng

  - Đường điện trung thế và hạ thế khu vực suối 2 : 2,020 tỷ đồng.

(Quyết định số 1848/QĐ.UBND ngày 30/5/2013 của UBND huyện Xuyên Mộc)

2.1 Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ( thực hiện tiêu chí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15):

* Tiêu chí số 2 về giao thông:

Kế hoạch năm 2013 đề ra là nâng cấp và làm mới 21,63 km đường giao thông nông thôn và đường nội đồng. Kinh phí thực hiện : 21,63 tỷ đồng.

 Hiện nay đang tiến hành giải tỏa và xây dựng các tuyến đường :

STT

Hạng mục

Chiều dài (m)

Kết cấu

Năm thực hiện

Khái toán kinh phí (triệu đồng)

Ghi chú

1

Đường giao thông nội đồng (suối 2)

1.400

Xô bồ

2013

1.400

Đường Suối 2

2

Đường dọc kênh mương suối 2

1.500

Xô bồ

2013

1.500

Đường Suối 2

3

Đường tổ 6 ấp 1

550

Xô bồ

2013

550

Đường nhà ông Trạch

4

Đường tổ 8 ấp 1

350

Xô bồ

2013

350

Đường nhà ông Ngọc

5

Đường tổ 4 ấp 2

800

Xô bồ

2013

800

Đường nhà ông Trường

6

Đường tổ 5 ấp 2

350

Xô bồ

2013

350

Đường nhà ông Hưởng

7

Đường tổ 8 + tổ 9 ấp 2

200

Xô bồ

2013

200

Đường nhà ông Hữu

TỔNG

5.150

Xô bồ

2013

5.150

 

Trong 6 tháng đầu năm đã hoàn thành hồ sơ thiết kế đang thẩm tra, thẩm định  5,150

 

Trong 6 tháng đầu năm đã hoàn thành hồ sơ thiết kế đang thẩm tra, thẩm định  5,150/21,63 km – tỷ lệ 23,81% so với kế hoạch (còn 16,48 km cần thực hiện). Kinh phí thực hiện là 5,150 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và nhân dân đóng góp (nhân dân hiến đất và hoa màu - số tiền 0,868 tỷ đồng).

 

* Tiêu chí số 3 vể thủy lợi: 

- Đã hoàn thành công trình mương, cống thoát nước 0,58 km (ấp 7+8), kinh phí thực hiện 1,9 tỷ - đã giải ngân chưa ……?

- Đang tiến hành thiết kế bản vẽ và đưa vào xây dựng 02 công trình:

          + Kênh mương 1,5 km ( suối 2)                  *    800.000.000đ = 1,2 tỷ      

+ 3 phai chắn              (Suối 2)                   *    400.000.000đ = 1.2 tỷ

Vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nội đồng làm kênh mương phục vụ cho tưới tiêu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân. Nguồn vốn do Nhà nước và nhân dân cùng làm. Kinh phí thực hiện 2,4 tỷ đồng. (Nguồn vốn ưu tiên trong 10 tỷ đầu năm 2013)

Hiện nay đạt 1/3 công trình – tỷ lệ 33,33% so với kế hoạch.

 

* Tiêu chí số 4 về điện:

- Xây dựng tuyến đường trung thế phục vụ cho tưới tiêu và trang trại chăn nuôi tập trung ở suối 2, chiều dài 2,4 km, kinh phí thực hiện 0,72 tỷ đồng. (Nguồn vốn ưu tiên trong 10 tỷ đầu năm 2013).

- Đường dây hạ thế từ đường trung thế của suối 2 (Phục vụ tưới tiêu và chăn nuôi), chiều dài 6,5 km, kinh phí thực hiện 1,3 tỷ đồng. (Nguồn vốn ưu tiên trong 10 tỷ đầu năm 2013).

- Đường điện hạ thế tưới tiêu Tổ 1 + tổ 2 ấp 3, chiều dài 1 km, kinh phí thực hiện 0,27 tỷ đồng.

- Đầu tư các tuyến đường điện phục vụ sinh hoạt chiều dài 13,32 km, kinh phí thực hiện 3,596 tỷ đồng.

Đang tiến hành hoàn thành thủ tục dự án - tỷ lệ 0% so với kế hoạch.

 

* Tiêu chí số 5 về trường học:

Theo báo cáo đề án số 2101 về quy hoạch phát triển giáo dục tỉnh BR-VT giai đoạn 2012-2015 do Sở giáo dục đầu tư:

Trong năm 2013: Xây dựng mới cơ sở Mầm non Đội I (07 phòng), kinh phí thực hiện 30 tỷ đồng.

Hiện chưa được phê duyệt dự án – tỷ lệ 0% so với kế hoạch.

 

* Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa:

- Đầu tư trang thiết bị sinh hoạt cho Nhà văn hóa 8 ấp. Kinh phí thực hiện 0,5 tỷ đồng.

- Xây dựng mới Nhà thi đấu đa năng... Kinh phí thực hiện 10 tỷ đồng.

Chưa được đầu tư xây dựng và nâng cấp sửa chữa – tỷ lệ 0% so với kế hoạch.

 

* Tiểu chí số 7 về chợ nông thôn: Đã đạt so với bộ tiêu chí.

 

* Tiêu chí số 8 về Bưu điện: Đã đạt so với bộ tiêu chí.

 

* Tiêu chí số 9 về nhà ở  dân cư:

Kế hoạch năm 2013 xóa 18 căn nhà tạm, hiện nay đã xóa được 10/18 căn. Kinh phí  thực hiện 6,67 tỷ  từ nhân dân .

Đạt tỷ lệ 55,56% so với kế hoạch ( còn 8 căn nhà tạm )

 

2.2. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân (thực hiện theo tiêu chí 10, 11, 12, 13)

* Tiêu chí số 10 về thu nhập:

Thu nhập bình quân đầu người tính đến hết năm 2012 đạt: 25.500.000 / 25.000.000 /đồng/người/năm ( Theo quyết định số 24/QĐ- UBND tỉnh BR-VT ngày 31/5/2013).

Hiện nay so với tiêu chí NTM

 

* Tiêu chí số 11 về hộ nghèo: Đến tháng 6 năm 2013 tỷ lệ hộ nghèo còn 67 hộ - tỷ lệ 2,352 %. ( Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 201 là 2,8%- với 80 hộ nghèo)

Đã đạt so với bộ tiêu chí.

 

* Tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên :

Tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động đạt 96,25% ( Chưa đạt so với Quyết định 24 ngày 31/5/ 2013 của UBND tỉnh BR-VT )

Hiện nay đạt 97% so với kế hoạch (cần phải tạo điều kiện cho 164 người có việc làm thường xuyên).

 

* Tiêu chí số 13 về  hình thức tổ chức sản xuất:

Đạt so với bộ tiêu chí.

 

Ø  Đề án, mô hình phát triển sản xuất:

Năm 2013 ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng : đường, điện và kênh mương nội đồng phục vụ cho chuyển đổi sản xuất.

Xã Hòa Bình có diện tích đất sản xuất nằm ở phía Đông Bắc của xã ( ở khu vực suối 2)với diện tích đất nông nghiệp trong đó có khoảng 300 ha đất sản xuất cây Công nghiệp và 90 ha đất lúa trồng 1 vụ. Xuất phát từ định hướng cơ cấu cây trồng và phát triển nông nghiệp nông thôn mới, nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân, theo hướng đa dạng hóa hiện đại hóa trong cơ cấu cây trồng và vật nuôi góp phần tích cực vào việc xóa đói giảm nghèo.

          Trong những năm qua do chưa được đầu tư về cơ sở hạ tầng như: đường, điện và khoa học kỹ thuật cũng như định hướng cây trồng, vật nuôi chưa cụ thể, nên bà con nông dân sản xuất trên diện tích đất này chưa phát huy được những tiềm năng đất đai. Cụ thể với diện tích 300 ha đất đỏ và đất đen pha sỏi rất phù hợp cho cây tiêu, thanh long và một số loại cây ăn trái khác. Do chưa được đầu tư về điện không có nước tưới.

          Mặc dù bà con đã đầu tư được khoảng gần 20 ha tiêu, cho thu nhập rất cao và khả năng phát triển tốt, nhưng việc đưa điện vào để tưới tiêu hết sức khó khăn và không an toàn. Có những khu vực do không có điện để tưới tiêu nên nhân dân phải trồng cây điều, năng xuất cây điều thấp nên cần được đầu tư về điện tưới tiêu. Diện tích 300 ha đất này sẽ phát huy được tiềm năng sản xuất như cây tiêu, cây thanh long và một số cây ăn trái khác.

          Với diện tích 90 ha đất trồng lúa một vụ, hiện tại bà con nhân dân sản xuất phụ thuộc vào nước trời, nên việc gieo xạ không đồng loạt nên không chủ động được mùa vụ cũng như sâu bệnh. Năng xuất lúa 1 ha cho sản phẩm khoảng 4 tấn/ năm. Thời gian sản xuất chỉ được mấy tháng mùa mưa, những tháng còn lại bỏ hoang do không có nước tưới.

          Từ những thực trạng trên UBND xã Hòa Bình xác định mục tiêu phát triển Nông nghiệp nông thôn theo hướng bền vững để nâng cao thu nhập cho người dân, nâng cao giá trị sản xuất và sản xuất hàng hóa phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội.

 Đồng thời kêu gọi vốn doanh nghiệp, các nguồn vốn từ các chương trình dự án lồng ghép khác và tiếp tục có hướng đầu tư phát triển sản xuất khu vực chuyên trồng bắp 120 ha ở Láng Bè, chuyển đổi 160 ha đều ở khu vực tổ 1 + 2 ấp 3, đầu tư phát triển sản xuất khu vực thác Hòa Bình

Ø     Hình thức tổ chức sản xuất: 

Củng cố và phát triển các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) và trang trại

hoạt động có hiệu quả trên địa bàn xã. Toàn xã có 04 trang trại: Trong đó:

+ Trang trại chăn nuôi heo: 01, với 14 lao động.

+ Trang trại chăn nuôi gà: 03, với 6 lao động.

Tổng số doanh nghiệp: 16, tổng số lao động tham gia 969 người.

Trên địa bàn hiện nay có 01 Hợp tác xã tín dụng Hòa Bình và 1 tổ hợp trồng bắp giống, trong đó HTX và Tổ hợp này hoạt động có hiệu quả, tổng số lao động tham gia 30 người.

Ø  Đào tạo nghề nông thôn:

- Ban chỉ đạo đào tạo nghề lao động nông thôn, đã tiến hành làm hồ sơ đăng ký học lớp Trồng, khai thác mủ cây cao su, với 35 người tham dự vào tháng 7/2013 sẽ khai giảng. Đang tiếp tục tiến hành cho nhân dân đăng ký các lớp khác như trồng Hồ tiêu, Nuôi và phòng bệnh cho lợn, Trồng rau an toàn,…

- Chuyển giao khoa học kỹ thuật: Tổ  chức  6 lớp  tập  huấn  về trồng bắp, tiêu, phân bón, thuốc trừ sâu, chăn nuôi với 490 lược nông dân tham dự. Tổ chức tham gia 2 mô hình trồng tiêu, chăn nuôi bằng điệm lót với 15 hội viên tham dự. Thành lập tổ Hợp tác trồng bắp giống CP với 53 hộ dân tham gia.

Tuy nhiên nguồn vốn phát triển sản xuất chưa được đầu tư cao, do các dự án sản xuất chưa đi vào hoạt động do thiếu vốn và sự đầu tư của các doanh nghiệp.

 

2.3 Về giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường (thực hiện theo tiêu chí 14, 15, 16, 17)

* Tiêu chí số 14 về giáo dục:

- Mức độ phổ cập trung học cơ sở: địa phương đã hoàn thành phổ cập trung học cơ sở năm 2008. Đã đạt theo Quyết định số 26/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học và học nghề 85,85%  (với 176/205). Chưa đạt theo tiêu chí ( còn 29 em cần được vận động tiếp tục đi học 4,15% ). Hàng năm tiếp tục duy trì đề án phổ cập mầm nom 5 tuổi, tiều học và trung học cơ sở.

Chưa đạt  so với Bộ tiêu chí ( còn 29 em cần được vận động tiếp tục đi học)

 

* Tiêu chí số 15 về y tế:

Trạm y tế xã chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các hoạt động phấn đấu thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã, dưới sự hướng dẫn của y tế tuyến trên (10 chuẩn Quốc gia về Y tế được quy định tại Quyết định số: 3447/QĐ-BYT ngày 22/9/2011 của Bộ Y tế).

Hiện nay tổng số người dân tham gia các hình thức BHYT là 8.657 người/ 11.654 người, chiếm tỷ lệ 74% so với tổng số nhân khẩu tại địa phương, trong đó tự nguyện 59,5 % , diện chính sách 14,5%.

Chưa đạt so với Bộ tiêu chí ( do còn phải giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 từ 16.82% xuống dưới 10% so với bộ tiêu chí nông thôn mới ).

 

* Tiêu chí số về 16 văn hóa:

Phấn đấu duy trì tỷ lệ hộ đạt danh hiệu “ Gia đình văn hóa” hàng năm đạt 90% trở lên.

Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện nếp sống văn minh trong ma chay, cưới hỏi, có ý thức bảo vệ môi trường; giữ gìn và phát huy bản sắc Văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bài trừ các hình thức mê tín dị đoan, bói toán …. ngăn ngừa và đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội, đảm bảo từng bước nâng cao chất lượng các danh hiệu Văn hóa.

 

* Tiêu chí số 17 về môi trường:

- Hiện nay trên địa bàn nhân dân sử dụng 02 nguồn nước gồm: nước máy và nước giếng. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia đạt 99%. Tiếp tục vận động nhân dân sử dụng nước sạch để đảm bảo sức khỏe.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn như: Lò giết mổ gia súc, gia cầm, Lò bún chưa đảm bảo thực hiện tốt về môi trường.

- Hiện có 120/288 hộ chăn nuôi hợp vệ sinh. Tỷ lệ 41,67%

- Địa phương đã tổ chức vận động người dân tham gia thu gom rác và xử lý rác, tuy nhiên vẫn còn một số hộ chưa tham gia việc thu gom rác đúng quy định.

Hiện trạng về vệ sinh môi trường: Rác thải ở khu vực chợ được quét dọn, thu gom chuyển về nơi tập trung hàng ngày. Tuy nhiên tình hình rác thải trong khu dân cư chưa được đảm bảo, do người dân chưa tham gia việc thu gom rác tập trung ( hiện có 250/2849 hộ đăng ký ). Rác thải y tế chưa được xử lý bảo đảm an toàn theo đúng qui định. Hiện nay vẫn còn một số hộ chăn nuôi trong khu dân cư chưa thật sự đảm bảo về vệ sinh môi trường.

Chưa đạt so với Bộ tiêu chí.

 

2.4 Về hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh, trật tự xã hội (thực hiện theo tiêu chí 18, 19)

* Tiêu chí số về 18 về hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh:

Chuẩn hóa cán bộ cơ sở, xây dựng củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ ban điều hành của xã.

- Kiện tòan, củng cố các tổ chức đòan thể, hệ thống chính trị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Phấn đấu đạt danh hiệu từ tiên tiến đến trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đã đạt so với bộ tiêu chí.

 

* Tiêu chí số về 19 về an ninh trật tự xã hội vững mạnh:

Tình hình an ninh và trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn xã trong những năm qua luôn được giữ vững và ổn định.

Đã đạt so với bộ tiêu chí.

 

3. Đánh giá theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới:    

* Đánh giá 5 tiêu chí theo kế hoạch năm 2013:

- Tiêu chí số 3: Thủy lợi. Hiện nay đạt 1/3 công trình – tỷ lệ 33,33% so với kế hoạch.

- Tiêu chí số 4: Điện. Đang tiến hành hoàn thành thủ tục dự án - tỷ lệ 0% so với kế hoạch.

- Tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư. Đạt 10/18 căn nhà tạm, tỷ lệ 55,56% so với kế hoạch (còn 8 lại căn nhà tạm).

- Tiêu chí số 14: Giáo dục. Chưa đạt  so với Bộ tiêu chí ( còn 29 em cần được vận động tiếp tục đi học )

- Tiêu chí số 15:Y tế. Chưa đạt so với Bộ tiêu chí ( do còn phải giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 từ 16.82% xuống dưới 10% so với bộ tiêu chí nông thôn mới ).

 Tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí đã đăng ký , đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.Nâng tổng số tiêu chí đã đạt được lên 14/19 tiêu chí so với bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

*  Bên cạnh việc hoàn thành 5 tiêu chí đã đăng ký theo kế hoạch năm 2013 cần phải xây dựng thêm cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho việc hoàn thành các tiêu chí còn lại trong giai đoạn 2014 - 2015 , gồm:

- Tiêu chí số 2: Giao thông. Đạt 5,15/21,63 km – tỷ lệ 23,81% so với kế hoạch (còn 16,48 km cần thực hiện).                                 

- Tiêu chí số 5:Trường học. Xây dựng mới cơ sở Mầm non Đội I (07 phòng). Hiện chưa được phê duyệt dự án – tỷ lệ 0% so với kế hoạch.

- Tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hóa. Đầu tư trang thiết bị sinh hoạt cho Nhà văn hóa 8 ấp, xây dựng mới Nhà thi đấu đa năng. Chưa được đầu tư xây dựng và nâng cấp sửa chữa – tỷ lệ 0% so với kế hoạch.

- Tiêu chí số 10: Thu nhập. Hiện nay đạt 23.5triệu/25triệu đồng/người/năm,  tỷ lệ 94% so với kế hoạch (còn thiếu 1.5triệu đồng/người/năm).

- Tiêu chí số 17: Môi trường.

Phấn đấu hoàn thàn 19/19 tiêu chí vào 30/4/2013.

 

4. Huy động nguồn lực và kết quả thực hiện:

Ước tính quý II/2013,  địa phương đã huy động được 10,958 tỷ đồng

để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó:

- Ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã):       10 tỷ đồng;  

- Vốn tổ chức xã hội (mạnh thường quân):                   0,025 tỷ đồng;

- Vốn dân:                                                          0,933 tỷ đồng ( do dân hiến tặng 18.000 m2 đất và đầu tư kéo điện thắp sáng).

 

5. Đánh giá chung về tình hình triển khai và kiến nghị:

5.1 Thuận lợi:

Ban Chỉ đạo NTM xã đã chỉ đạo các ban, ngành ,ấp tổ chức công tác rà soát, đánh giá tiêu chí nông thôn mới tại các ấp; tập trung hoàn thành công tác lập quy hoạch, đề án đảm bảo hoàn thành 100% công tác này trong quý IV/2013.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã chủ động hơn  trong xây dựng,  triển khai kế hoạch  thực hiện chương  trình nông thôn mới, phát động  các cuộc vận động để nhân dân tham gia thực hiện các công trình, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 

5.2 Khó khăn, tồn tại:

Nhìn chung, tình hình triển khai chương trình tương đối chậm chủ yếu hoàn

thành công tác xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2013, các nhiệm vụ chưa hoàn thành của năm 2012 (về lập quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới; công trình xây dựng cơ sở hạ tầng). 

Công tác chuẩn bị danh mục công trình và thủ tục đầu tư ghi vốn các công trình xây dựng  tại  xã chậm dẫn đến việc phân bổ vốn đầu  tư công  trình xây dựng tại xã chưa được phê duyệt. Nguyên nhân chủ yếu do việc lựa chọn công trình phù hợp với yêu cầu như cân đối với nguồn vốn cấp, có khả năng hoàn thành theo kế hoạch; việc chuẩn bị thủ tục ghi vốn trước khi được phân bổ mới nên triển khai chậm. 

Đối với  xã phấn đấu đạt xã nông  thôn mới  vào 30/4/2015, khối lượng công việc để hoàn  thành kế hoạch  rất  lớn,  trong đó xã cũng đang gặp khó khăn  trong công tác huy động nguồn lực đầu  tư để hoàn  thiện hệ  thống giao thông, trường học và cơ sở vật chất văn hóa.   

Ngoài ra, công tác theo dõi, báo cáo định kỳ chưa được quan tâm sát sao nên

việc cập nhật  thông  tin về  tình hình  thực hiện chương  trình cũng như những khó

khăn, tồn tại của địa phương không kịp lúc để báo cáo về Ban Chỉ đạo huyện

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013.

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý.

Hoàn thiện bộ tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định số 342/QĐ- TTg ngày 20  tháng 02 năm 2013 của Thủ  tướng Chính phủ sửa đổi một số  tiêu chí của Bộ  tiêu chí quốc gia về nông  thôn mới,  trình Ủy ban nhân dân  tỉnh ban hành. Theo quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2013 sửa đổi 5 tiêu chí của Bộ tiêu chí về nông thôn mới.

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Ban giám sát công đồng, Ban phát triển 8 ấp rà soát, kiểm  tra  tình hình  thực hiện triển khai chương trình nông thôn mới qua 6 tháng đầu năm.

Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2013.

2. Công tác lập quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới:

Tập  trung  chỉ  đạo  hoàn  thành  nhiệm  vụ  công  tác  lập  quy  hoạch,  đề  án NTM.

Ban Chỉ đạo tiếp  tục  rà soát chất  lượng các đồ án quy hoạch đã được duyệt và  theo dõi, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch.

Chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác thực hiện quy hoạch và triển khai kế hoạch theo quy hoạch, đề án đã phê duyệt.

3. Công tác đào tạo, tập huấn:

Tổ chức  tập huấn cho cán bộ  làm công  tác xây dựng nông  thôn mới năm

2013 theo kế hoạch của cấp trên đề ra.

4. Công tác tuyên truyền, vận động và thi đua xây dựng nông thôn mới:

Ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các cơ quan, đoàn thể triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động Chương trình năm 2013, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với xây dựng nông thôn mới”, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Tăng cường các phương thức tuyên truyền chương trình trên đài phát thanh,  băng rôn, khẩu hiệu để nhân dân biết và tiếp cận về mặt văn bản chỉ đạo, thông tin, dữ liệu từ tỉnh đến cơ sở được dễ dàng hơn cũng như giới thiệu và tìm kiếm đối tượng đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn mới của xã.  

5. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thực  hiện kế hoạch hỗ  trợ phát  triển  sản  xuất  thuộc  nguồn vốn Chương trình MTQG NTM;  tăng cường công  tác tổ chức khuyến nông, khuyến ngư, tập huấn, hỗ  trợ  các  tổ  chức HTX, THT;  tổ  chức đào  tạo nghề  cho  lao động nông thôn.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất ở địa phương như: mô  hình  cánh  đồng mẫu , mô  hình  trồng  bắp giống.

Tăng cường công tác theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ địa phương trong triển khai các đề án, kế hoạch phát triển sản xuất.

6. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu

          Khối lượng công trình còn lại cần phải làn để đạt đượccác tiêu chì năm 2013:

         

- Tiêu chí số 3: Thủy lợi : Hoàn thiện 02 công trình là

+ Kênh mương 1,5 km ( suối 2)                  *    800.000.000đ = 1,2 tỷ      

+ 3 phai chắn              (Suối 2)                   *    400.000.000đ = 1.2 tỷ

- Tiêu chí số 4: Điện

Hoàn thiện các công trình điện :

+Xây dựng tuyến đường trung thế phục vụ cho tưới tiêu và trang trại chăn nuôi tập trung ở suối 2, chiều dài 2,4 km, kinh phí thực hiện 0,72 tỷ đồng.

+ Đường dây hạ thế từ đường trung thế của suối 2 (Phục vụ tưới tiêu và chăn nuôi), chiều dài 6,5 km, kinh phí thực hiện 1,3 tỷ đồng.

+ Đường điện hạ thế tưới tiêu Tổ 1 + tổ 2 ấp 3, chiều dài 1 km, kinh phí thực hiện 0,27 tỷ đồng.

+ Đầu tư các tuyến đường điện phục vụ sinh hoạt chiều dài 13,32 km, kinh phí thực hiện 3,596 tỷ đồng.

Tổng kinh phí 5,886 tỷ đồng

- Tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư :

 Tiếp tục vận động nhân dân xây dựng nhà ở để xóa 8 căn nhà tạm còn lại , với số vốn : 533 triệu đồng.

- Tiêu chí số 14: Giáo dục. Cần vận động 29 em tiếp tục đi học

- Tiêu chí số 15:Y tế. Chưa đạt so với Bộ tiêu chí ( do còn phải giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 từ 16.82% xuống dưới 10% so với bộ tiêu chí nông thôn mới ).

Trên đây là báo cáo tiến độ triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới quý II/2013 trên địa bàn xã Hòa Bình.

Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu