TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222040
  NÔNG THÔN MỚI

  KINH PHÍ 10 TỶ BỐ TRÍ NĂM 2013
23/12/2013BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TRÌNH XD CƠ BẢN THỰC HIỆN CTXD NTM TRONG NĂM 2013 

(Vốn 10 tỷ đã được tỉnh bố trí)

 

 

 

 

 

STT Danh mục đầu tư (nêu rõ từng hạng mục công trình) ĐVT Quy mô công trình            (khối lượng công trình phải thực hiện trong năm 2013) Vốn dự toán cho công trình                  ( triệu đồng) Khối lượng công trình đã hoàn thành đến thời điểm báo cáo Tỷ lệ hoàn thành các công trình 9 tháng đầu năm                  (%) Tỷ lệ hoàn thành các công trình 3 tháng cuối năm                    (%) Số vốn đã giải ngân đến thời điểm báo cáo                   ( triệu đồng) Ghi chú
1 Đường giao thông nội đồng Suối 2 Km 1,4 1,400 Hoàn thành 100% 100% Chưa giải ngân  
2 Đường dọc kênh mương Suối 2 Km 1,5 1,500 Chuẩn bị thi công 0% 100% Chưa giải ngân  
3 Đường tổ 6 ấp 1 Km 0,55 550 Đang khởi công 60% 100% Chưa giải ngân  
4 Đường tổ 8 ấp 1 Km 0,35 350 Đang khởi công 60% 100% Chưa giải ngân  
5 Đường tổ 4 ấp 2 Km 0,8 800 Đang khởi công 30% 100% Chưa giải ngân  
6 Đường tổ 5 ấp 2 Km 0,35 350 Đang khởi công 20% 100% Chưa giải ngân  
7 Đường tổ 8, tổ 9 ấp 2 Km 0,2 200 Chuẩn bị thi công 30% 100% Chưa giải ngân  
8 Kênh mương Suối 2 Km 1,5 1,200 Chuẩn bị thi công 0% 100% Chưa giải ngân  
9 03 phai chắn Suối 2 Cái 3 1,200 Chuẩn bị thi công 0% 100% Chưa giải ngân  
10 Đường điện trung thế Suối 2 Km 2,4 720 Đang thẩm định HS 0% 100% Chưa giải ngân  
11 Đường điện hạ thế Suối 2 Km 6,5 1,300 Đang thẩm định HS 0% 100% Chưa giải ngân  
12 Kinh phí quy hoạch     120   33% 100%    
TỔNG CỘNG     9,690   48% 100%    

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu