TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222047
  NÔNG THÔN MỚI

  PHỤ LỤC BÁO CÁO 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
20/10/2014

Phụ lục 6: Tổng hợp tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn xã Hòa Bình năm 2014

STT Danh mục đầu tư (nêu rõ từng hạng mục công trình) ĐVT Quy mô trong năm 2014 Vốn đầu tư năm 2014 (Trđ)
Tổng
số
NS
tỉnh
NS
huyện
NS xã Lồng ghép Tín dụng Doanh nghiệp Huy động dân Nguồn
 khác
        Nhu
 cầu
Bố
trí
Thực hiện Nhu
 cầu
Bố
trí
Thực hiện Nhu
 cầu
Bố
trí
Thực hiện Nhu
 cầu
Bố
trí
Thực hiện Nhu
 cầu
Bố
trí
Thực hiện Nhu
 cầu
Huy động Thực hiện Nhu
 cầu
Bố
trí
Thực hiện Nhu
 cầu
Bố
trí
Thực hiện Nhu
 cầu
Bố
trí
Thực hiện
  Tổng cộng     281,453 93,316 93,016 58,113 9,948 9,648 16,895 7,168 7,168 0 0 0 85,000 0 0 16,000 16,000 16,000 96,396 54,500 54,500 9,049 5,700 5,700 0 0 0
1 Quy hoạch và thực hiện qh     300 300   300 300                                            
2 Giao thông      40,090 10,478 10,478 28,063 8,178 8,178 12,027 2,300 2,300                                    
3 Thủy lợi       970 970   970 970                                          
4 Điện     3,596                                   3,596                
5 Trường học     85,000                       85,000                            
6 Cơ sở VCVH     23,700 500 500 23,700 500 500                                          
7 Chợ nông thôn                                                          
8 Bưu điện                                                          
9 Nhà ở dân cư                                                          
10 Thu nhập                                                          
11 Hộ nghèo                                                          
12 Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên     1,050     1,050                                              
13 Hình thức tổ chức sản xuất     116,389 76,200 76,200                         16,000 16,000 16,000 92,000 54,500 54,500 8,389 5,700 5,700      
14 Giáo dục                                                          
15 Y tế     4,868 4,868 4,868       4,868 4,868 4,868                                    
16 Văn hóa                                                          
17 Môi trường     6,460     5,000                             800     660          
18 Hệ thống chính trị                                                          
19 An ninh trật tự xã hội                                                          

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu