TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222072
  NÔNG THÔN MỚI

  BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CT MTQG NTM 6 THÁNG NĂM 2014
20/10/2014

 Biểu 2: Nguồn vốn thực hiện trong 6 tháng đầu năm/2014             ĐVT: triệu đồng

 

STT

NỘI DUNG

Vốn từ Chương trình MTQG xây dựng NTM

Nhu cầu vốn năm 2014

Đã bố trí, Huy động trong  6 tháng

Đã Thực hiện trong 6 tháng

Đã Giải ngân trong 6 tháng

% Giải ngân so với vốn đã bố trí  (%)

Ghi chú

I

II

III

IV

V

VI

VII=VI/V* 100

 

1

 

Ngân sách tỉnh :

 

 

 

 

58,113

10.000

 

 

 

 

2

 

Ngân sách huyện:

 

16,895

2.300

2.300

2.300

13.6%

 

3

 

Ngân sách xã:

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Quỹ tín dụng:

 

16.000

 

 

 

 

 

5

 

Vốn huy động Doanh nghiệp:

 

50.111

17.500

17.500

17.500

43.9%

 

6

 

Vốn lồng ghép:

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Vốn huy động từ nhân dân:

 

9.049

1.532

1.532

1.532

16.9%

 

8

 

Vốn hoạt động khác:

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

150.168

31.332

31.332

31.332

20.8%

 

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu