TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222062
  NÔNG THÔN MỚI

  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CT MTQG NTM ẤP 4 GIAI ĐOẠN 2013-2015
20/10/2014

BPT XÂY DỰNG NTM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 ẤP 4                                           Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Số : 01/BC                                               Ấp 4, ngày 09 tháng 03 năm 2014

 

 

BÁO CÁO

 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2013- 2015 CỦA ẤP 4

 

Thực hiện theo Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 21/08/2012. v/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng Xã nông thôn mới  Xã Hòa bình, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015. và đfịnh hương đến năm 2025.

Căn cứ công văn số 18/BCĐ-THCTNTM ngay 05/03/2013 của UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu v/v lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới cho các xã giai đoạn 2013-2015.

Căn cứ đề án xây dựng nông thôn mới, UBND xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc giai đoạn 2012- 2015.

Căn cứ quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 6/8/2012 của UBND xã Hòa Bình về việc thành lập Ban phát triển xây dựng nông thôn mới ấp 4.

 Nay ban phát triển xây dựng nông thôn mới ấp 4 lập kế hoạch và các giãi pháp triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2014 cụ thể như sau:

PHẦN A: HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI

I)Đặc điểm tình hình :

1. Điều kiện tự nhiên vị trí địa lý:

Ấp 4 là một ấp thuộc xã Hòa Bình, được thành lập từ năm 1976 đến năm 1982 nhân dân nhiều nơi trong cả nước về đây lập nghiệp sinh sống ổn định.

1.1Vị trí địa lý:

       Địa bàn ấp 4 được trải dài hai bên trục lộ 328, từ đường thác Hòa Bình về đến ấp 2.Phía Đông UBND xã Hòa Bình.

Đông giáp ấp 3 và ấp 8; Tây giáp Sông ray, Nam giáp ấp 2; Bắc giáp ấp 5,

1.2 Các đặc điểm địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu, thủy văn.

- Về địa hình: ấp 4 là vùng đất bán sơn địa, đồi đá.

- Về thổ nhưỡng: ấp có diện tích đất tự nhiên là 207,89ha.

Nhóm đất đỏ vàng (đất bazan) có độ phì nhiêu cao, thích hợp cho việc trồng cây tiêu, điều, cao su…

-Về khí hậu: mang đặc thù chung của khí hậu vùng Đông Nam bộ, là nhiệt đới gió mùa, trong năm có 2 mùa rõ rệt, mùa mưa chỉ kéo dài trong 6 tháng với lượng mưa thấp.

- Về nhiệt độ và chế độ chiếu sáng: ấp nằm trong vùng có nền nhiệt độ và chiếu sáng trung bình cả năm cao, nhiệt độ trung bình khoảng 26- 29oc.

1.3 Về tài nguyên , thiên nhiên:

- Về đất đai: Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp toan ấp là 197, 09 ha (trong đó đất sản xuất cây lâu năm là 140,09 ha đất trồng cây hằng năm là 57 ha, đất nuôi trồng thủy sản là: 2,3 ha.

1.4 Nguồn nhân lực:

-Dân số 1870khẩu/406 hộ ( 925 nam; 945 nữ)

-Dân tộc:           

           + Kinh 404 hộ chiếm tỷ lệ 99,50%

   + Hoa:  01 hộ chiếm tỷ lệ 0,24%

   +Tày:  01 hộ chiếm tỷ lệ 0,24%

Tôn giáo:

           +Đạo phật :    143 hộ tỷ lệ 35,22 %

   + Thiên chuá: 124 hộ tỷ lệ 30,54%

   + Cao đài : 05 hộ tỷ lệ 1,23%

   + Tin lành: 02 hộ tỷ lệ 0,49%

   + Đạo ông bà: 132 hộ tỷ lệ 32,51%.

2. Đánh giá trình độ phát triển kinh tế:

        Cơ cấu kinh tế: là nông nghiệp, thương mại dịch vụ và tiểu thủ côngnghiệp.Trong đó có 60% hộ sinh sống bằng nông nghiệp, 30% hộ sinh sống bằng nghề kinh doanh thương mại dịch vụ và 10% tiểu thủ công nghiệp.

- Thuận lợi: Do điều kiện ở gần trung tâm chợ Hòa Bình nên thuận lợi cho việc kinh doanh buôn bán các dịch vụ và phát triển tiểu thủ công nghiệp.

- Khó khăn: Đất sản xuất nhiều đồi đá, giao thông vận chuyển khó khăn, nên phát triển nông nghiệp còn nhiều hạn chế.

II) Công tác chỉ đạo điều hành :

      1) Công tác chỉ đạo điều hành:

Ngay từ khi được UBND Xã triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.Ban điều hành ấp xác định đây là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng cần phải có sự tập trung cao độ,sự đoàn kết ,nhất trí cao trong công tác lãnh đạo,chỉ đạo điếu hành trong đó : Chi bộ đóng vai trò là hạt nhân lãnh đạo ; Ban điều hành ấp là trọng tâm trong việc chỉ đạo, tổ chức điều hành thực hiện nội dung 19 tiêu chí ; Cán bộ,Đảng viên là cầu nối giữa Đảng,Chính quyền với quần chúng nhân dân nhằm phát huy tối đa cả hệ thống chính trị

        Ngày 06/ 08 /2012.. UBND Xã ban hành quyết định số 195/QĐ-UBND về việc thành lập Ban phát triển xây dựng Nông thôn mới ấp 4 giai đoạn 2012-2015 gồm 12 thành viên ,do ông trưởng ấp làm trưởng ban, và trưởng ban CTMT và phó trưởng ấp là phó ban,cùng các tổ trưởng địa bàn dân cư, các đoàn thể ấp là thành viên.                               

2) Công tác tuyên truyền vận động, tập huấn:

Các văn bản chỉ đạo  về xây dựng nông thôn mới của cấp trên được UBND xã triển khai đến cán bộ và toàn thể nhân dân biết và hưởng ứng tích cực.

Ban phát triển xây dựng nông thôn mới  của ấp đã lồng ghép tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới tại 2 cuộc họp dân với 86 lượt người dự, nội dung tuyên truyền để nhân dân trong ấp hiểu biết về lợi ích và trách nhiệm trong  việc xây dựng nông thôn mới.

Sau khi tuyên truyền ý thức của người dân thể hiện như: Tham gia thu gom và xử lý rác thải; vệ sinh môi trường cộng đồng dân cư được cải thiện, luôn ý thức tốt về chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm trong xây dựng nông thôn mới, đoàn kết trong tổ dân cư và tham gia bảo vệ giữ vững an ninh trật tự thôn xóm tốt hơn.

 

III) Kết quả triển khai thực hiện bộ tiêu chí về xây dựng NTM :

       1)Nhóm Quy hoạch :

Tiêu chí 1: Quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch ( có 03 yêu cầu )

* Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

* Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội-môi trường theo chuẩn mới.

* Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp.(đạt)

Hiện trạng

Trên cơ sở quy hoạch đã có trước đây gồm : qui hoạch sử dụng đất, qui hoạch xây dựng điểm dân cư và Trung tâm xã ,qui hoạch phát triển nông nghiệp- nông thôn và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương , qua ý kiến đóng góp UBND Xã đang bổ sung,điều chỉnh hoàn thiện quy hoạch…Chưa được phê duyệt.(Chưa đạt)

2)Nhóm Hạ tầng kinh tế - xã hội :

Tiêu chí 2 : Giao thông ( có 04 yêu cầu )

* Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT

* Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT

* Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa.

* Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện.

   Hiện trạng

-Đường Trục xã, liên xã : Tỉnh lộ 328 đi qua địa bàn ấp 4 dài 900m ; Đường liên xã từ Ngã ba Nông trường đến cầu suối ly dài 500m .Hai bên đường có hộ dân cư sống tập trung đông đúc,đã được nhựa hóa đạt chuẩn theo cấp kỷ thuật của bộ GTVT.

 - Đường trục thôn, liên ấp có tổng chiều dài 6.180m gồm :

                +Đường tổ 6 ( giáp ranh  Ấp 2) dài 700m đã được trải nhựa,

                +Đường tổ 7+ tổ 8 dài 300m đã được phủ nhựa (cổng ấp văn hóa)

                + Đường tổ 9 dài 400m đã phủ nhựa (trường Lương thế Vinh,)

                + Đường tổ 11 dài 580m (đường nhựa)

                + Đường tổ 1 dài 1000m (Chùa Bình Quang) đá xô bồ.

                + Đường tổ 2 dài 200m, đá xô bồ.

                + Đường giáp ranh ấp 4 +5 dài 1800m, dá xô bồ.

                + Đường tổ 10 dài 1200m, đá xô bồ (khu dân cư 600m)

-Tuyến đường ngõ, xóm: Trong khu vực dân cư đều có  các tuyến đường giao thông đi đến từng tổ, từng hộ dân cư với tổng chiều dài 1.600m, mặt đường rộng 6m, nối liền với các trục đường chính của ấp, đường liên ấp và Tỉnh lộ 328 nên rất thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, đường trải đá

 

 

 

xô bồ không lầy lội trong mùa mưa. Nhưng mặt đường gồ ghề , bị xói nòn khó đi lại  Gồm các tổ:

                   + Đường tổ 7 dài 300m (đá xô bồ)

                   + Đường tổ 8 dài 400m (đá xô bồ)

                   + Đường tổ 3 dài 100m còn đường đất

                   + Đường tổ 4 dài 80m( bên hông chợ) còn đường đất

                  

 - Đường nội đồng tổ 9 dài 500m  còn đường đất.(sau trường mầm non Hòa Bình) .(Chưa đạt)

                                               Giải pháp

 Tiếp tục vận động nhân dân hiến đất, dọn dẹp mặt bằng, làm mương thoát nước, làm hàng rào, trụ cờ, thắp sáng đèn đường, cứng hóa các đường còn lại, vào năm 2014. Ban ấp kết hợp ban giám sát cộng đồng, kiểm tra trong quá trình thi công, theo kế hoạch, Bê tông hóa các đường tổ 2, tổ 3, tổ 4, tổ 10.

Tiêu chí 3: Thủy lợi:( có 02 yêu cầu)

* Đạt tỉ lệ kiên cố hóa kênh mương theo quy định.

* Có hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh .

                                                        Hiện trạng  

-Trên địa bàn (do địa hình đặc thù) không có công trình thủy lợi và hệ thống kênh, mương thủy lợi.

-Tuy nhiên hệ thống cung cấp nước sạch và nước giếng đảm bảo phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân (đạt)

Tiêu chí 4: Điện nông thôn: (có 02 yêu cầu )

* Có hệ thống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện.

       * Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên , an toàn đạt quy định của vùng.

                                                        Hiện trạng

       - Hệ thống Lưới điện trên địa bàn toàn ấp do ngành điện quản lý với tổng chiều dài 9480m(trong đó đường dây trung thế 3 pha là 1700m, đường dây hạ thế là 7780m).Hiện còn 300m đường dây hạ thế tại tổ 7 (13 hộ sử dụng) không đảm bảo yêu cầu của ngành điện, trước đây người dân tự kéo ,trụ gỗ không đảm bảo an toàn về mùa mưa .

       - Có 07 trạm biến áp với tổng công suất là 425KVA, đảm bảo cho nhu cầu cung cấp điện sinh hoạt trong ấp.Số hộ sử dụng điện thường xuyên là 405/406 hộ,đạt 99,7%.

        Tuy nhiên hệ thống điện hiện nay chỉ mới đáp ứng nhu cầu sử dụng  trong sinh hoạt ở khu dân cư,chưa đáp ứng được nhu cầu điện phát triển sản xuất nông nghiệp (khoảng 150ha đất sản xuất ở hướng Tây ,Tỉnh lộ 328 ) Chưa đạt

                                                 Giải pháp

        - Đề nghị ngành điện đầu tư nâng cấp đường dây hạ thế tại tổ 7 (300m).

        - Đề nghị BCĐ nông thôn mới xã khảo sát,phát triển lưới điện ở cánh đồng phía Tây để phát triển sản xuất,nâng cao thu nhập

Tiêu chí 5: Trường học (01 yêu cầu)

 

 

 

* Có tỉ lệ Trường học các cấp có cơ sở vật chất đạt chuẩn QG theo quy định của vùng.

                                                      Hiện trạng

       

        - Trên địa bàn ấp 4 có: 02 trường

                     + Trường Mầm non Hòa Bình được xây dựng kiên cố năm 2007 một trệt,một lầu.Trên khuôn viên đât có diện tích là 4984m2,với diện tích xây dựng là 1531m2.Gồm 01 nhà bếp , 01 văn phòng và 10 phòng học với 250 cháu.Về cơ sở vật chất đạt chuẩn theo quy định.

        -Trường tiểu học Lương thế Vinh: được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2000 có diện tích khuôn viên 7510m2, thuộc nhà cấp 3: gồm 01 trệt ,01 lầu, với 08 phòng học.Trong đó có 06 phòng học với 240 hoc sinh .Bàn ghế, trang thiết bị đảm bảo nhu cầu dạy học. Chưa đạt chuẩn, nguyên nhân là do thiếu khu hiệu bộ.

(  chưa đạt)

Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa (có 02 yêu cầu)

* Có nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ VH-TT-DL

* Đạt tỷ lệ  ấp có nhà văn hóa và khu thể thao ấp theo quy định của Bộ VH-TT-DL

                                                     Hiện trạng     

-Có nhà sinh hoạt ấp nằm trong khuôn viên TTVH Xã với diện tích khoảng 75m2,để ban điều hành ấp hội họp (với  khoảng 25 chổ ngồi). Chưa được trang bị tủ đựng sổ sách,ampli, loa, phông,màn….để tổ chức hội họp.

- Ấp 4 nằm ở vị trí trung tâm của xã,bán kính xa nhất cách Trung tâm văn hóa –học tập cộng đồng xã khoảng 500m, nên người dân đều đến TTVH Xã để luyện tập thể dục –thể thao. Nhưng hiện nay TTVH-HTCĐ Xã chưa được đầu tư xây mới (chưa đạt)

                                              Giải pháp

-Đề nghị UBND xã cung cấp thêm bàn ,ghế và  trang thiết bị khác để tổ chức tốt các cuộc họp dân, thực hiện đúng quy chuẩn về diện tích và thiết bị theo tiêu chí

Tiêu chí 7: Chợ nông thôn ( có 01 yêu cầu )

* Chợ đạt chuẩn xây dựng.

Hiện trạng

        - Chợ Hòa Bình nằm ngay khu vực trung tâm ấp 4, được xây dựng năm 2009 với diện tích 5831m2, trong đó diện tích nhà lồng chợ là 2496m2.Đảm bảo đáp ứng được nhu cầu mua bán của nhân dân trong và ngoài xã. So với chuẩn( Đạt)

Tiêu chí 8:  Bưu điện ( có 02 yêu cầu )

* Có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông.

* Có internet đến thôn

Hiện trạng

        - Tại khu vực trung tâm ấp 4 có 01 điểm phục vụ Bưu chính và 01 điểm phục vụ viễn thông do ngành bưu chính viễn thông Huyện quản lý.Nằm chung trong khuôn viên rộng 600m2, đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu dịch vụ Bưu chính & Viễn thông của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn. (Đạt)

        - Điểm phục vụ Viễn thông đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng internet ,điện thoại cố định(và di động) trên toàn Xã ,đạt tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ theo quy

 

 

 

 

chuẩn kỷ thuật quốc gia .Hiện trên địa bàn có sóng viển thông của các mạng vina, mobil, viettel để người dân truy cập internet.

       Hiện ấp 4 có 2 điểm truy cập Internet công cộng ;có 25 hộ dân sử dụng  mạng Internet cố định và 127 cá nhân sử dụng internet không dây (3G) ; có 97% hộ gia đình có người dùng điện thoại di động (Đạt)

Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư ( có 02 yêu cầu )

* Nhà tạm, dột nát.

* Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ xây dựng.

                                            Hiện trạng

- Trên toàn ấp  không còn nhà tạm, dột nát.

- Hiện ấp 406/406 căn nhà đảm bảo 3 cứng (trong đó có 18 căn nhà ĐĐK ; 02 căn nhà tình nghĩa) có các công trình phụ trợ như: bếp, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi… được bố trí đảm bảo vệ sinh, thuận tiện cho sinh hoạt. (đạt)

                                           Giải pháp

Thường xuyên vận động nhân dân nâng cấp, sửa chữa nhà ở để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

c)Nhóm Kinh tế và tổ chức sản xuất :

Tiêu chí 10: Thu nhập ( có 01 yêu cầu)

* Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của tỉnh (34 triệu/người/năm).

Hiện trạng.

-          Thu nhập từ SX nông nghiệp:

Ấp 4 có diện tích nông nghiệp là 195,89ha; thu nhập như sau.:

              +Cây Tiêu: 20ha x 2,5 tấn x 120.000đ = 6.000.000.000đ

              +Cây Cà phê: 1 ha x 1,5 tân x 40.000đ = 60.000.000đ

              +Cây Cao su; 8ha x 8 tấn x 15.000đ = 960.000.000đ

              +Cây Điều: 150 ha x 1,5 tấn x 20.000đ =4.500.000.000đ

              +Cây ăn quả: 6,89ha =180.000.000đ.

              +Cây mỳ: 10ha x10 tấn x 4000đ=400.000.000đ

Cộng: 12.100.000.000đ – 2.400.000.000đ(chi phí)= 9.700.000.000đ

       -Thu nhập từ chăn nuôi:

             +Heo: 600con x 90kg x 45.000đ = 2.430.000.000đ

              +Dê: 150 con x 30kg x 110.000đ=495.000.000đ

              +Gia cầm : 700 con x 2kg x 80.000đ = 112.000.000đ.

Cộng: 3.037.000.000đ – 2.000.000.000đ(chi phí) = 1.037.000.000đ

-Thu nhập từ kinh doanh, dịch vụ:

             +182 người x 6.000.000đ x 12 tháng = 13.104.000.000đ

-Thu nhập từ tiền lương, tiền công LĐ trong và ngoài địa phương :

             +CB.CNVC: 44 người x 4.000.000đ x 12 tháng= 2.112.000.000đ

-Thu nhập từ lao động TTCN và Xây dựng:

             + 51 người x 4.000.000đ x 12 tháng= 2.448.000.000đ

-Thu nhập từ lao động ngoài địa phương:

             + 405 người x 4.500.000đ x 12 tháng = 21.870.000.000đ

Tổng thu các nguồn trên: 50.271.000.000đ/1465 người

Thu nhập bình quân đầu người:34.314.000đ/người/ năm. (Đạt)

                               

 

 

 

 

Tiêu chí 11: Hộ nghèo ( có 01 yêu cầu )

*Tỷ lệ hộ nghèo QG ở dưới mức tối thiểu theo quy định (<3%)

Hiện trạng.

- Ấp 4 có 07 hộ nghèo QG/406 hộ. Tỉ lệ 1,72%(QG 7 hộ ; cận QG 08 hộ; trên cận 01 hộ). Đạt

 Giải pháp:

          Số hộ nghèo, hộ thoát nghèo sau 02 tiếp tục được nhà nước hổ trợ  vay các nguồn vốn chính sách như: sản xuất, chăn nuôi, sinh viên học sinh, nước sạch, giải quyết việc làm…. Hỗ trợ tiền điện sinh hoạt, bảo hiểm y tế để ổn định cuộc sống ,thoát nghèo bền vững

          Phấn đấu đến cuối Năm 2014 sẽ có 8 hộ thoát nghèo.

.

Tiêu chí 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên ( có 01 yêu cầu)                       

* tỉ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt từ 90% trở lên

*Lao dộng có việc làm thường xuyên là những người trong độ tuổi lao động   

( Nam từ 15-60 tuổi; Nữ từ 15-55 tuổi). có đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã , có thời gian làm việc bình quân 20 ngày công/tháng(có thu nhập trên 2 triệu/tháng) trở lên trong năm ,cả ở trong và ngoài địa bàn xã.

Hiện trạng.

        -Tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt 99,4%( 772/776 laođộng).Được tính như sau  :

         Tổng số lao động trong độ tuổi 1025 lao động.( nam 568, nữ 457). Trong đó :

                             + Khuyết tật nặng    :                        09 người

                             + HS, Sinh viên đang theo học :     240 HS(từ 15 tuổi trở lên)

                Tổng số lao động trong độ tuổi đang tham gia lao động 776 trong đó:

                             + CB.CNVC           :                         44

                +Lao động sản xuất nông nghiệp:    90

                +Lao động thương mại dịch vụ:     182

                +Lao động công nghiêp, TTCN:      51.

                +Lao động ngoài địa phương    :    405

( Đạt)

Tiêu chí 13: Hình thức tổ chức sản xuất ( có 01 yêu cầu )

* Có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả(phải đảm bảo 03 yêu cầu).     

                      + Được thành lập và hoạt động theo quy định của HTX năm 2012

                      +Tổ chức ít nhất 01 loại dịch vụ cơ bản .thiết yếu theo đặc điểm từng vùng phục vụ thành viên HTX và người dân địa phương.

                      +Kinh doanh có lãi liên tục trong 03 năm liền kề (trường hợp mới thành lập cũng phải đủ 02 năm liền có lãi )

Hiện trạng.

    - Trong địa bàn ấp có 1 tổ hợp tác thành lập năm 2010  được UBND huyện cấp giấy phép.Chuyên chế biến gỗ bao bì (ba-let) tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động thu nhập bình quân 4.000.000 đ/tháng/ người. Hàng năm Lãi doanh thu 50.000.000 đ/năm. (đạt)

4)Nhóm Văn hóa-Xã hội-Môi trường:

Tiêu chí số14: Giáo dục ( có 03 yêu cầu )

     *Đạt Phổ cập giáo dục trung học cơ sở( có 02 nội dung)

                       +Tỷ lệ HS tốt nghiệp THCS >90%                                                          

                       +Tỷ lệ thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS >80%

     * Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học phổ thông trung học ( phổ thông, bổ túc, học nghề)

     * Tỷ lệ lao động qua đào tạo >40%.                                                                                

                                                       Hiện trạng

     - Đạt Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.

                       +Năm 2013 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS 45/45 Hs ( tỷ lệ 100%)

                       +Tỉ lệ thanh,thiếu niên từ 15-18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS 98,56%(137/139 hs)

     -Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học bậc THPT 42/45Hs đạt tỷ lệ 93,33%.(02 em phụ việc nhà; 01 em đi học nghề)

     - Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 451/776, đạt tỷ lệ 58,11% ( Đạt)

Tiêu chí 15: Y tế ( có 02 yêu cầu )

     * Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế >70%

     * Y tế xã đạt chuẩn Quốc gia.

Hiện trạng

-Tỉ lệ người dân tham gia BHYT 870/1465(trừ LĐNĐP) đạt tỷ lệ 59,3% Cụ thể như sau:

                  +BHYT tự nguyện:                       124.

                  +BHYT học sinh:                          390.

                  +BHYT hộ nghèo :                          83.

                  +BHYT hộ thoát nghèo:                  54.

                  +BHYT thuộc diện bảo trợ xã hội:  40.

                  +BHYT diện chính sách, hưu trí:    14

                  +BHYT từ mới sinh đến 6 tuổi:     115.

                  +BHYT  cán bộ, công chức xã:       07.

                  +BHYT Giáo viên:                          17

                  +BHYT người cao tuổi:                  26

.    -Trưởng ấp là thành viên của Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân Xã.

Thường xuyên tuyên truyền ,vận động nhân dân dọn vệ sinh môi trường,phòng chống các loại dịch bệnh, và triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.

                    +Y tế ấp có 2 nhân viên y tế ấp; 2 nhân viên sức khỏe cộng đồng; 3 cộng tác viên dân số.Được trang bị túi y tế và y cụ sơ cứu, theo danh mục Bộ y tế.  cộng tác viên dân số, thường xuyên thực hiện công tác truyền thông, thực hiện KHH gia đình.

            +Ấp có thành lập tổ xử lý ổ dịch, kịp thời dập dịch trên địa bàn ấp.

                    +Tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường là 404 hộ đạt tỷ lệ 99,52%, trên địa bàn ấp không có người nhiễm HIV, có 16 người khuyết tật nặng đang hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng, khuyết tật nhẹ 9 người.

            +Âp có 26 cụ 80 tuổi trở lên được khám sức khỏe định kỳ (BHYT)

             

 

 

             +100% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ là 30/30 trẻ, bạch hầu, ho gà , uốn ván, sởi, bại liệt, viêm màng não mủ…

           +Tỷ lệ 100% trẻ từ 6 tháng đến 36 tháng uống Vitamin A 2 lần/ năm.131/131

           +Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi  SDD thể cân nặng, 09/ 156 tỷ lệ 5,76 %.

           +Tỷ lệ 98,67% cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại 98,6%(299/303cặp).

           + Năm 2014 tỉ lệ các bà mẹ sinh con thứ 3 trở lên là 1/7 ca tỷ lệ 14,2% (dự báo). Chưa đạt

                                                 Giải pháp

        Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện ,tiến tới toàn dân tham gia BHYT vào năm 2015

        Triển khai ,thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.Phấn đấu cùng địa phương được công nhận Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế vào năm 2014

Tiêu chí 16: Văn hóa ( có 01 yêu cầu )

            *Xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định của bộ VH-TT-DL.

Hiện trạng

- Ấp đạt chuẩn về ấp văn hóa năm 2010, do UBND huyện ban hành quyết định Số 427/ QĐ-UBND, ngày 7/12/2010 công nhận ấp văn hóa,

               +Năm 2013 số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 370/406  hộ (tỷ lệ 91,13 % )

               + Lập hồ sơ đề nghị công nhận lại ấp văn hóa .( Đạt)

                                                 Giải pháp:

 Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, ngăn ngừa và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bài trừ các hình thức mê tín dị đoan, bói toán. Đảm bảo từng bước nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa.

Vận động nhân dân đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, phấn đấu đạt 98%.vao năm 2014

Tiêu chí số17: Môi trường ( có 05 yêu cầu )

* Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia.

* Các cơ sở SX-KD đạt tiêu chuẩn về môi trường.

* Không có các hoạt động suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp.

* Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch.

* Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định.

Hiện trạng

-Số hộ dân sử dụng nước sạch  hợp vệ sinh 406/406 hộ.( tỷ lệ 100%).Trong đó hộ sử dụng nước máy 188/406 hộ(tỉ lệ 46,3%)đạt theo quy chuẩn quốc gia.

- Trên địa bàn ấp có 2 cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường: nhà máy nước đá, lò bún.

- Hiện nay có 30 hộ chăn nuôi, đã lắp đặt hệ thống Biogas nhưng xữ lý chưa triệt để nên có hiện tượng suy giảm môi trường, đó là 8 hộ thuộc tổ 3, tổ 7, tổ 10, và tổ 11.

-Có 325/406 hộ đăng ký thu gom rác thải(tỷ lệ 80,04%) (chưa đạt).

Giải pháp

Hiện nay công ty cấp nước đang thi công lắp đặt ống nước nhánh, tại các tuyến đường tổ,để người dân sử dụng nước sạch, đầu tháng 4/ 2014 sẽ có trên 50% hộ sử dụng.

Vận động các hộ chăn nuôi giảm đàn để phù hôp với công suất hầm biogas. Xử lý triệt để mùi hôi, băng biện pháp sinh học(đệm sinh học).

Tiếp tục vận động các hộ còn lại đăng ký thu gom rác đạt trên 100%

5)Nhóm hệ thống chính trị :

Tiêu chí 18:  Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh ( có 04 yêu cầu )

* Cán bộ xã đạt chuẩn.

* Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.

* Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”

* Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.

Hiện trạng

-Chi bộ Ấp có 7 Đảng viên( 1 Bí thư, 1 phó Bí thư, 05 Đảng viên) năm qua Chi Bộ đạt danh hiệu “ Chi bộ trong sạch vững mạnh”.

 - Ban ấp có Trưởng , phó ấp, và 11 tổ trưởng địa bàn dân cư. Trong năm 2013 ấp đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoàn thành các chỉ tiêu Xã giao năm 2013, được UBND xã tặng bằng khen: 01 tập thể và 02 cá nhân,

 -Tổ dân vận gồm 11 thành viên, do Đ/c Phó bí thư Chi bộ làm tổ trưởng.

 -Ban công tác MT có 11 thành viên, trong năm qua được cấp trên đánh giá đơn vị tiên tiến vững mạnh. Trưởng Ban CTMT được 1 giấy khen của UBND huyện và 2 giấy khen của UBND xã

- Các tổ chức đoàn thể chính trị của ấp đều đạt các danh hiệu” Tiên tiến- Vững mạnh “

        +Chi đoàn thanh niên .có 10 đoàn viên

        + Chi hội cựu chiến binh có 16 hội viên

        +Chi hội nông dân .có 204 hội viên

        + Chi hội phụ nữ.có 282 hội viên

Các đoàn thể trên luôn tích cực phối kết hợp cùng Ban công tác mặt trận, Ban ấp tuyên truyền trong nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 – 2015.

Ngoài ra các tổ chức xã hội đặc thù như Chi hội NCT, chi hội CTĐ, Chi hội Khuyến học đã hỗ trợ tích cực cùng Ban ấp tuyên truyền cho người dân nhận thức về chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.  (đạt)

Tiêu chí 19: An ninh, trật tự xã hội ( có 01 yêu cầu )

* An ninh, trật tự xã hội được giữ vững.

 - Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ấp luôn được giữ vững và ổn định.

-Năm 2013 ấp được công an xã công nhận là ấp đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Triển khai kế hoạch chương trình mục tiêu Quôc gia xây dựng nông thôn mới của công an xã Hòa Bình giai đoạn 2014-2020.

-Hai lực lượng dân quân và dân phòng thường xuyên phối kết hợp trực 100% quân số , thường xuyên tuần tra canh gác nhằm giữ vững an ninh trật tự trong thôn ấp.

- Không để xãy ra mâu thuẩn, tranh chấp phức tạp trong nôi bộ nhân dân, khiếu kiện đông ngươi, vượt cấp kéo dài.

- Kềm chế giảm tai ,tệ nạn xã hội so với năm trước, không để xãy ra cháy nổ, tai nạn giao thông và tai nạn lao động nghiêm trọng.

- Nắm chắc tình hình kịp thời phát hiện, ngăn chặn, có hiệu quả, khi có vụ việc xãy ra, tăng cường công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tuyên truyền vận động, toàn dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phối hợp giáo dục các loại đối tượng tại cộng đồng dân cư

Ấp còn có 2 tổ tự quản về an ninh trật tự, được UBND xã ra quyết định công nhận, đang đi vào hoạt động, giữ gìn ANTT trong tổ dân cư.Đó là tổ 1 và tổ 11.

Không có bạo lực gia đình và chấp hành tốt về luật giao thông đường bộ.

Công an ấp đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến.

Tại ấp không có tổ chức phản động, không có các tệ nạn xã hội, không có tụ điểm phức tạp, không có khiếu kiệm đông người.

Ấp 4 có chùa Bình Quang được Nhà nước công nhận ,có 02 cơ sở thờ tự chưa được công nhận.Hình thức tu tại gia ( tiêu chí này đạt).

Đánh giá tổng quát các tiêu chí:

-          Hiện nay ấp đã đạt được  tiêu chí 12/ 19 tiêu chí

-          Tiêu chí số 3: thủy lợi. (đạt)

-          Tiêu chí số 7: chợ nông thôn.(đạt)

-          Tiêu chía số 8 : bưu điện.(đạt)

-          Tiêu chí số 9: nhà ở dân cư.(đạt).

-          Tiêu chí số 10: thu nhập (đạt)

-          Tiêu chí số 11: hộ nghèo.(đạt)

-          Tiêu chí số 12: tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên.( đạt)

-          Tiêu chí số 13: hình thức tổ chức sản xuất.(đạt)

-          Tiêu chí số 14 : giáo dục.(đạt)

-          Tiêu chí số 16: văn hóa (đạt)

-          Tiêu chí số 18: hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh.(đạt)

-          Tiêu chí số 19: an ninh trật tự xã hội được giữ vững.(đạt)

Số tiêu chí chưa đạt: 7/19 tiêu chí.

-          Tiêu chí số 1:  quy hoạch

-          Tiêu chí số 2: giao thông

-          Tiêu chí số 4: điện nông thôn

-          Tiêu chí số 5: trường học

-          Tiêu chí số 6: cơ sở vật chất văn hóa

-          Tiêu chí số 16: văn hóa

-          Tiêu chí số 17: môi trường

IV/ Tình hình ấp 4 triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014:

 Trong giai đoạn 2014-2015: Ban phát triển xây dựng nông thôn mới ấp 4 tiếp tục  tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện 07 tiêu chí còn lại gồm: Tiêu chí số 1, 2, 4,5, 6, 16 và 17.

Theo yêu cầu của UBND xã phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4/2015 đối với 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Kết quả đạt được của cuộc vận động:

Vận động nhân dân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đã đạt được 12/19 tiêu chí.

- Nhân dân thực hiện thắp sáng đèn đường lô, tổ: Tổ 900m và 40 bóng đèn để giữ  gìn an ninh trật tự vào ban đêm, cảnh giác trộm cắp ở khu dân cư, tạo vẻ mỹ quan trong khu dân cư.

a. Thuận lợi:

 Luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, cùng sự lãnh,chỉ đạo của Chi bộ ấp 4 nên công tác vận động  có nhiều chuyển biến tích cực rõ rệt, nhân dân đã  ý thức được lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới để từng bước thực hiện tốt phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

b. Tồn tại: Một số ít người dân chưa nhận thức đầy đủ về xây dựng nông thôn mới nên chưa thể hiện vai trò của mình cùng nhà nước xây dựng ,thực hiện

- Nhằm thực hiện Chỉ thị số 15- CT/TU của Tỉnh Ủy BR-VT ngày 30/9/2011, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của tổ dân cư, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

 Triển khai thực hiện công văn số 56-UBND/VP ngày 06/01/2014 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Thực hiện công văn số 246-UBND/Vp ngày 12/02/2013 của UBND Huyện về việc tăng cường chì đạo hướng dẩn tổ chức và hoạt động của tổ dân cư.Ban ấp đã củng cố được tổ 1 và tổ 9 (thay tổ trưởng) nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 Tổ chức thực hiện:

Trưởng ấp chịu trách nhiệm điều hành thực hiện giữ vững 12 tiêu chí đã đạt, phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí còn lại, phân công nhiệm vụ đối với các thành viên của ấp như sau:

-          Phó ban phát triển là (phó trưởng ấp) phụ trách tiêu chí số 9, nhà ở dân cư, tiêu chí số 11 hộ nghèo.

-          Tổ trưởng dân vận phụ trách tiêu chí sổ 18 hệ thông chình trị.

-          Trưởng ban công tác MT phụ trách tiêu chí số 10 thu nhập.

-          Ấp đội  phụ trách tiêu chí số 16 văn hóa.

-          Công an ấp phụ trách tiêu chí số 19 ANTT.

-          Chi hội phụ nữ- CCB phụ trách tiêu chí số 14 giáo dục, tiêu chí số 15 y tế.

-          Chi đoàn thanh niên phụ trách tiêu chí số 17 môi trường.

-          Chi hội nông dân phụ trách tiêu chí số 12 lao động, tiêu chí số 13 hình thức tổ chức sản xuất.

-          Tổ trưởng các tổ dân cư phụ trách tiêu chí số 2 giao thông, và tiêu chí số 4 điện nông thôn.

Các thành viên thường xuyên theo dỏi, báo cáo tình hình việc thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, cho Ban phát triển ấp 4

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện vận động xây dựng nông thôn mới của Ban phát triển nông thôn mới ấp 4 giai đoạn 2014-2015.

 

                                                                          TM. BPT ẤP4

                                                                                BCĐ. XDNTM Xà                                

 

 

                                                Hoàng Hàng

 

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu