TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 30/11/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222000
  NÔNG THÔN MỚI

  KẾT QUẢ TỔNG HỢP VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG NTM GIAI ĐOẠN 2011-2014
09/12/2014

KẾT QUẢ TỔNG HỢP VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Đơn vị: Triệu đồng
STT Nội dung chỉ tiêu Kết quả thực hiện Kế hoạch vốn năm 2015
2011 2012 2013 2014
(1) (2) (5) (6) (7) (8)=5+6+7 (9)
1 Vốn trực tiếp cho Chương trình nông thôn mới                  19,271                12,148                11,031  
1.1 Ngân sách tỉnh                    9,690                  9,839                  9,928  
1.2 Ngân sách huyện                    9,568                  2,300                  1,100  
1.3 Ngân sách xã                        13                        9                        3  
2 Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác                    7,163                  7,857                  7,000  
3 Vốn tín dụng                  10,752                32,000                20,000  
4 Vốn huy động từ doanh nghiệp                  12,124                80,500                15,000  
5 Vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư                    5,532                  7,500                  2,000  
6 Vốn huy động từ nguồn khác (con em xa quê, từ thiện…)          
  Tổng số                  47,679              132,148                48,031  
Ghi chú: 
Vốn lồng ghép chỉ tính các nguồn vốn từ các chương trình, dự án phục vụ nội dung xây dựng NTM, trên địa bàn khu vực nông thôn
Vốn tín dụng phải đáp ứng đặc điểm của "tín dụng" (chỉ chuyển quyền sử dụng mà không chuyển quyền sở hữu, vay có thời hạn, vay phải trả lại)
Vốn đóng góp của cộng đồng dân cư bao gồm cả tiền của, công sức của người dân cho sản xuất, kinh doanh, cải tạo nhà ở vườn tược... 


Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu