TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 27/11/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 221721
  NÔNG THÔN MỚI

  BẢNG ĐÁNH GIÁ 16/19 TIÊU CHÍ ĐẠT ĐƯỢC ĐẾN CUỐI NĂM 2014
09/12/2014

ĐÁNH GIÁ TỔNG SỐ XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI THEO TỪNG TIÊU CHÍ

TT Số xã đạt Tiêu chí NTM Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Mục tiêu đến 2015 Ghi chú
Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)
1 Xã đạt tiêu chí số 1     x 90%            
2 Xã đạt tiêu chí số 2                 x 81%
3 Xã đạt tiêu chí số 3         x 100%        
4 Xã đạt tiêu chí số 4             x 100%    
5 Xã đạt tiêu chí số 5                 x 60%
6 Xã đạt tiêu chí số 6                 x 20%
7 Xã đạt tiêu chí số 7     x 100%            
8 Xã đạt tiêu chí số 8     x 100%            
9 Xã đạt tiêu chí số 9         x 100%        
10 Xã đạt tiêu chí số 10         x 100%        
11 Xã đạt tiêu chí số 11     x 10000%            
12 Xã đạt tiêu chí số 12     x 100%            
13 Xã đạt tiêu chí số 13     x 100%            
14 Xã đạt tiêu chí số 14         x 100%        
15 Xã đạt tiêu chí số 15             x 93%    
16 Xã đạt tiêu chí số 16     x 100%            
17 Xã đạt tiêu chí số 17             x 90%    
18 Xã đạt tiêu chí số 18     x 100%            
19 Xã đạt tiêu chí số 19     x 100%            
20 Xã đạt 0 tiêu chí NTM     9   4   3   3  
Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu