TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 27/11/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 221730
  NÔNG THÔN MỚI

  PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “ SÁNG TÁC TÁC PHẨM VỀ NÔNG THÔN MỚI NĂM 2015”
16/10/2015

                                      


Phát động cuộc thi “ Sáng tác tác phẩm về Nông thôn mới năm 2015” (20/09/2015)

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp với Cục Văn hóa Cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động cuộc thi “Sáng tác tác phẩm về Nông thôn mới năm 2015”

THÔNG BÁO

Nội dung, Thể lệ cuộc thi Sáng tác tác phẩm về Nông thôn mới năm 2015

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại thông báo số 247/TB-VPCP ngày 24/7/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc bình chọn các tác phẩm về quá trình xây dựng nông thôn mới;

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã phối hợp với Cục Văn hóa Cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “ Sáng tác tác phẩm về Nông thôn mới năm 2015”. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Sáng tác các tác phẩm thuộc 02 thể loại: Ảnh và Ca khúc với nội dung phản ánh về phong trào xây dựng nông thôn mới trên cả nước nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để khơi dậy quyết tâm, tinh thần tự giác, tự nguyện, ý thức trách nhiệm cao trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia hưởng ứng Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Thúc đẩy hoạt động sáng tác văn hóa, văn nghệ ngày càng sôi động, phản ánh đầy đủ, chân thực hơn hoạt động xây dựng nông thôn mới của cả hệ thống chính trị-xã hội và nhân dân cả nước, góp phần động viên mạnh mẽ phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, trước mắt là phục vụ Hội nghị sơ kết Chương trình nông thôn mới giai đoạn I (2010-2015). (các tác phẩm đoạt giải sẽ được trưng bày, giới thiệu tại Hội nghị và trên các phương tiện thông tin đại chúng).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Địa điểm phát động: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Thời gian phát động: ngày 20/9/2015.

3. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ sau khi phát động đến hết ngày 25/11/2015 (tính theo dấu bưu điện).

4. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác giả có thể gửi qua  thư điện tử để kịp thời đăng trên website của cuộc thi tại địa chỉ Email: ntm.htqt@gmail.com.
Thông tin liên hệ: Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương. ĐT: 04-38438617   Fax: 04-3.7343597.

5. Công tác chấm, công bố và trao giải:

- Hội đồng xét chọn bắt đầu từ 26/11/2015 đến 5/12/2015.

- Công bố giải thưởng: dự kiến vào tháng 12/2015 tại Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Là tất cả các tác giả chuyên và không chuyên nghiệp trong và ngoài nước, không giới hạn về độ tuổi, nghề nghiệp, dân tộc và tôn giáo đều có quyền gửi tác phẩm tham gia cuộc thi.

2. Các tác giả phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của bản quyền tác giả đối với tác phẩm và tính trung thực của tác phẩm dự thi.

3. Các thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia dự thi.

IV. ĐỀ TÀI, THỂ LỆ CUỘC THI

1. Chủ đề xuyên suốt cuộc thi: sáng tác các tác phẩm thuộc 02 thể loại: Ảnh và Ca khúc có nội dung phản ánh về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2. Yêu cầu đối với tác phẩm:

2.1. Ảnh: Gồm các thể loại ảnh đơn: nghệ thuật, tin tức, chân dung, phong cảnh...(có tên tác giả, tên ảnh và chú thích).

- Là ảnh kỹ thuật số hoặc ảnh in trên giấy- Mỗi tác giả được gửi tối đa 05 tác phẩm dự thi.

- Ảnh chụp theo phương pháp ghi thực, không dùng kỹ xảo vi tính (trừ cắt khung reframe, điều chỉnh tương phản contrast và không làm thay đổi nội dung cơ bản). Ảnh đen trắng hoặc ảnh màu. Kích cỡ ảnh dự thi: tối thiểu 1.600 pixel (rộng hoặc dài), dung lượng 1MB trở lên (tối đa 20MB) đối với ảnh số hoặc 20cm X 25cm đối với ảnh in trên giấy.

2.2. Ca khúc

 Không giới hạn số lượng tác phẩm của mỗi tác giả tham dự thi.

- Ca khúc phải đầy đủ phần nhạc và lời, được trình bày rõ ràng bằng bản nhạc viết tay hoặc soạn thảo vi tính trên một mặt giấy khổ A4.

- Ghi rõ tác giả phần nhạc, phần lời hoặc đồng tác giả (Khuyến khích gửi kèm theo đĩa CD, DVD đã thu thanh ca khúc).

3. Thể lệ:

- Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tác trong thời gian từ 4/6/2010 đến ngày 25/11/2015, chưa đoạt giải trong các cuộc thi nào khác.

- Tác phẩm dự thi được Ban tổ chức lựa chọn để đăng trên Kỷ yếu của cuộc thi, website của Chương trình nông thôn mới và không được trả chi phí nhuận đăng bài.

- Mỗi tác phẩm dự thi phải đính kèm theo Họ, tên tác giả, địa chỉ, số điện thoại liên hệ. Lưu ý: không viết tên tác giả trực tiếp lên tác phẩm dự thi.

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm gửi dự thi không đúng quy định, bị thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham dự thi.

4. Sử dụng tác phẩm:

- Cuộc thi sáng tác tác phẩm về xây dựng nông thôn mới năm 2015 không nhằm mục đích kinh doanh.

- Ban tổ chức không trả lại ấn phẩm tham dự giải cho tác giả. Ngoài việc Ban tổ chức cuộc thi sử dụng để in trên Kỷ yếu cuộc thi, website Chương trình (không trả nhuận đăng bài) và đăng, in triển lãm tại Hội nghị Tổng kết 5 năm giai đoạn 2010-2015 Chương trình Nông thôn mới (dự kiến tháng 12/2015), việc sử dụng tác phẩm sẽ tuân thủ Luật bảo hộ quyền tác giả hiện hành.

5. Tổ chức và phương pháp chấm giải:

- Ban tổ chức: do Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đồng Trưởng ban. Lãnh đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương làm Phó Trưởng ban.

- Hội đồng giám khảo: thành phần là các chuyên gia am hiểu về các lĩnh vực của cuộc thi, cán bộ của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương (Bộ Nông nghiệp & PTNT), Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đại diện nhà tài trợ chính (nếu có) do Ban tổ chức lựa chọn và quyết định;

Tiêu chí xét chọn tác phẩm do Hội đồng giám khảo xây dựng, trình Ban Tổ chức quyết định.

Thành viên Hội đồng giám khảo chấm điểm độc lập trên phiếu chấm của Ban tổ chức (thang điểm tối đa là 10,0 điểm, điểm lẻ 0,1 điểm).

Ban Tổ chức xét giải dựa trên kết quả chấm của Hội đồng Giám khảo, tuyển chọn qua 2 vòng sơ khảo, chung khảo và trao giải thưởng.

- Tổ thư ký: cán bộ, chuyên viên thuộc Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và Cục Văn hóa cơ sở.

6. Cơ cấu giải thưởng

Căn cứ vào kết quả xét của Hội đồng giám khảo để xét tặng giải thưởng cho mỗi thể loại dự thi như sau:

- Giải A: 01 giải, giá trị 10 triệu đồng + Cờ, Giấy khen của Ban tổ chức.

- Giải B: 02 giải, mỗi giải giá trị 5 triệu đồng + Cờ, Giấy khen của Ban tổ chức.

- Giải C: 03 giải, mỗi giải giá trị 3 triệu đồng + Cờ, Giấy khen của Ban tổ chức.

- Giải Khuyến khích: 05 giải, mỗi giải giá trị 2 triệu đồng + Cờ, Giấy khen của Ban tổ chức

- Các giải thưởng của nhà tài trợ (sẽ thông báo sau, nếu có).

7. Kinh phí

Kinh phí tổ chức: từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1854/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/5/2015 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và từ nguồn xã hội hóa (nếu có).

8.  Trách nhiệm của tác giả và xử lý vi phạm

Tác giả có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung và thể lệ cuộc thi.

Nếu có khiếu nại về kết quả xét chọn, các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi phải trực tiếp phản ánh bằng văn bản với Ban Tổ chức trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời điểm đó, Ban tổ chức không xem xét, giải quyết bất kỳ khiếu nại nào.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương là cơ quan thường trực của Ban tổ chức cuộc thi.

2. Thể lệ và Kết quả cuộc thi được thông báo trên website: nongthonmoi.gov.vn và một số báo, tạp chí đối tác truyền thông của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương (Nông nghiệp, Nông thôn ngày nay, TTXVN, VOV…)

3. Ban Tổ chức mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, các tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài nước; đề nghị Ban Chỉ đạo nông thôn mới các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới các địa phương trên cả nước và các tổ chức chính trị, xã hội, các sở ngành liên quan ủng hộ và nhiệt tình tham gia cuộc thi; Ban Tổ chức cũng mong muốn nhận được sự cổ vũ và hỗ trợ của các nhà tài trợ để cuộc thi “Sáng tác các tác phẩm về Nông thôn mới năm 2015” được thành công tốt đẹp./.

http://nongthonmoi.gov.vn/vn/tintuc/Lists/vanhoaxahoi/View_Detail.aspx?ItemID=60
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu