TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 30/11/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 221995
  NÔNG THÔN MỚI

  HỒ SƠ THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 3 - THUỶ LỢI
10/10/2019

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Tiêu chí 3: về Thủy lợi.

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Căn cứ pháp lý:

 

Căn cứ Quyết định số: 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ V/v Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

 

Căn cứ Thông tư số: 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

 

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

 

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg, ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

 

Căn cứ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 04-05: 2012/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thuỷ lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế;

 

Căn cứ các tiêu chuẩn Việt Nam liên quan đến: Thiết kế hệ thống kênh tưới, tiêu (TCVN 4118-2012 công trình thuỷ lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu thiết kế); trạm bơm; hồ chứa và các công trình thuỷ lợi khác;

 

Căn cứ Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới của Tỉnh;

 

Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND Tỉnh BR-VT về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND Tỉnh;

 

Căn cứ Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025;

 

Căn cứ Đề án số 01/ĐA-BQL ngày 06/10/2014 của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình về xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015,

 

Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 3 - Thuỷ lợi như sau:

 

 

 

2. Nội dung để đạt tiêu chí Thuỷ lợi là:

 

- Hệ thống thủy lợi đầu tư theo quy hoạch bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh.

 

- Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hoá đạt 85%.

 

 

 

3. Hiện trạng theo đề án được phê duyệt:

 

Do địa hình đặc thù, nên từ trước đến nay trên địa bàn không có các công trình như: đê, hồ đập chứa nước, cống, trạm bơm, kênh mương, công trình trên kênh và bờ bao các loại thuộc hệ thống công trình thủy lợi. Đồng thời, căn cứ vào các Quy hoạch đã được phê duyệt trước đây như: Quy hoạch phát triển nông nghiệp- nông thôn, Quy hoạch phát triển hạ tầng Kinh tế- Xã hội, Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng điểm dân cư và trung tâm hành chính đều không có quy hoạch xây dựng hệ thống các công trình Thủy lợi.

 

                                                                                                                                                    

 

4. Kết quả thực hiện:

 

4.1. Hệ thống thủy lợi đầu tư theo quy hoạch bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh:

 

Trên địa bàn xã không có hệ thống thuỷ lợi.

 

4.2. Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hoá đạt 85%:

 

Trước khi thưc hiện NTM trên địa bàn xã không có công trình kênh mương.

 

Nhằm thực hiện tiêu chí số 10 thu nhập, Ban quản lý nông thôn mới xã Hoà Bình đã đầu tư kênh mương suối 2, phục vụ cho bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng năng xuất và có thêm thu nhập. Xã đã đầu tư 0,58 km Mương, cống thoát nước (ấp 7+8), 1,5 km kênh mương 3 phai chắn (suối 2).

 

Do 2 công trình mới thực hiện năm 2013 nên tỷ lệ kênh mương do xã quản lý được kiên cố hoá đạt 100%.

 

Đạt so với Bộ tiêu chí QG NTM.

 

 

 

5. Đánh giá:

 

Ban quản lý Nông thôn mới xã Hoà Bình đánh giá Tiêu chí số 3: Thuỷ lợi đạt so với Bộ tiêu chí QG NTM.

 

 

Trên đây là báo cáo của UBND xã Hòa Bình về kết quả thực hiện tiêu chí số 3: Về Thủy lợi. Kính trình quý cấp xem xét./.

 

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu