TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222053
  NÔNG THÔN MỚI

  HỒ SƠ THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 4 - GIAO THÔNG
10/10/2019

BÁO CÁO

Về kết quả thực hiện Tiêu chí 4: về Điện.

 

 

 
 

 

 

 

 

Căn cứ Thông tư số: 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

 

Căn cứ Quyết định số: 01/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND tỉnh BRVT về việc Ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh BRVT.

Căn cứ công văn số: 7652/UBND-VP ngày 23/12/2011 của UBND tỉnh BRVT về việc: hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 về điện trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Căn cứ Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025;

Theo đó nội dung tiêu chí về Điện phải đạt là:

- Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ngành điện “ đạt ”.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn, đạt 99%.

Nay UBND xã Hòa Bình báo cáo về kết quả thực hiện tiêu chí 4: về Điện cụ thể như sau:

1. Hiện trạng trước khi xây dựng nông thôn mới :

2.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ngành điện:

Hệ thống lưới điện trên địa bàn xã do ngành điện quản lý đã phủ rộng khắp toàn xã với tổng chiều dài là 52 km (trong đó: đường dây trung thế 3 pha là 05 km, đường dây trung thế một pha là 02 km, đường dây hạ thế là 45 km ).

Tuy nhiên còn lại 13,32 km đường điện hạ thế chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật ngành điện.

2.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn:

Số hộ sử dụng điện là ……./……… hộ đạt ……….%.

Tuy nhiên hệ thống điện hiện nay chỉ mới đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong sinh hoạt ở khu dân cư, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi.

2. Kết quả thực hiện:

2.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ngành điện:

Để góp phần thực hiện thành công Đề án xây dựng nông thôn mới, từ năm 2012 đến nay, Công ty Điện lực phối hợp với Sở Công thương đã hoàn thành việc thi công xây dựng mới các tuyến đường trung hạ thế và cải tạo các tuyến đường điện trong khu dân cư chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật với tổng chiều dài là ………… m, với tổng vốn đầu tư là ……… triệu đồng. Trong đó gồm:

- Lưới điện trung thế: …………..

- Lưới điện hạ thế: ……………...

- Trạm biến áp: …………………

Ngoài ra, Điện lực đã phối hợp với UBND xã và BPT 08 ấp đã xử lý được ………. công tơ lắp đạt sai qui chuẩn của ngành điện.

 

Nêu các tuyến đường điện phục vụ nhu cầu sản xuất và chăn nuôi :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Như vậy, tính đến nay hệ thống lưới điện trên địa bàn xã gồm: lưới điện phân phối, trạm biến áp phân phối, đường dây cấp trung áp, đường dây cấp hạ áp, khoảng cách an toàn và hành lang bảo vệ, chất lượng điện áp …. đã đạt chuẩn yêu cầu kỹ thuật của ngành điện, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử điện trong sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh của nhân dân.

Đạt so với Bộ tiêu chí.

2.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn:

Nhờ có sự đầu tư đồng bộ của ngành điện trong 02 năm qua cũng như sự nhiệt tình hưởng ứng của nhân dân dân trong việc cải tạo hệ thống điện sau công tơ nên đến nay toàn xã đã có ……. / …….. hộ được sử dụng điện an toàn, thường xuyên từ lưới điện quốc gia, chiếm tỷ lệ ……….% số hộ toàn xã.           

Đạt so Bộ tiêu chí.

( Có báo cáo cụ thể của Điện lực và danh sách từng hộ sử dụng điện kèm theo).

3. Phương hướng, nhiệm vụ những năm tiếp theo:

- Từ nguồn vốn của Cty điện lực và Sở Công thương tiếp tục đầu tư xây dựng mới ………. tuyến đường điện trung thế dài ……….. km; …….. tuyến đường hạ thế với tổng chiều dài là ………. km; lắp đặt mới ……. trạm biến áp với tổng công suất là …………KVA vào khu vực nương rẫy và khu vực dân cư để phục vụ phát triển sản xuất.

- Phối hợp với điện lực, vận động nhân dân chặc tỉa các cây, cành nhánh vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Đồng thời, tiếp tục vận động nhân dân tự đầu tư cải tạo đường dây dẫn điện sau công tơ chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, nhất là trong mùa mưa bão.

4. Giải pháp thực hiện:

- UBND xã phối hợp với Sở Công thương, Cty điện lực tiến hành khảo sát, lập báo cáo Kinh tế- Kỹ thuật đầu tư xây dựng mới ……… tuyến đường điện trung thế dài ……….. km và ……….. tuyến đường hạ thế dài ……….. km vào khu vực nương rẫy và trong khu dân cư nhằm đảm bảo phục vụ phát triển sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

- Ban vận động, phát triển các ấp có trách nhiệm vận động nhân dân giải tỏa cây trồng, vật kiến trúc, chặc tỉa cây, cành, nhánh nơi có tuyến đường điện đi qua nhằm đảm bảo tiến độ thi công, đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện cũng như tính mạng và tài sản của nhân dân. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền cho nhân dân biết về cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Hòa Bình về kết quả thực hiện tiêu chí 4: về Điện. Kính trình quý cấp xem xét./.

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu