TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 27/11/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 221722
  NÔNG THÔN MỚI

  HỒ SƠ THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 9 - NHÀ Ở DÂN CƯ
10/10/2019

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Tiêu chí 9: về Nhà ở dân cư.

 

 

 
 

 

 

 

1. Căn cứ pháp lý:

 

Căn cứ Quyết định số: 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ V/v Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số: 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg, ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ công văn số 416/SXD-KTQH ngày 21/3/2014 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí NTM theo thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Căn cứ Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới của Tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND Tỉnh BR-VT về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND Tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Đề án số 01/ĐA-BQL ngày 06/10/2014 của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình về xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015,

Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 9 – Nhà ở dân cư như sau:

2. Nội dung để đạt tiêu chí Nhà ở dân cư là:

- Không còn hộ gia đình sống có nhà tạm, nhà dột nát.

- Tỷ lệ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ xây dựng đạt trên 90%.

 

3. Hiện trạng theo đề án được phê duyệt:

- Hiện trên địa bàn xã còn 18 căn nhà tạm đạt 0,63 % (18/2.849 hộ). Chưa đạt theo Bộ tiêu chí QG NTM.

- Nhà đạt tiêu chuẩn Bộ xây dựng đạt đạt 95,99% (2.735/2.849 hộ). Đạt theo Bộ tiêu chí QG NTM.

Chưa đạt theo Bộ tiêu chí QG NTM.

4. Kết quả thực hiện:

- Đến cuối năm 2013:

+ Hiện trên địa bàn xã còn ……. căn nhà tạm đạt ……… % (………/………. hộ). Chưa đạt theo Bộ tiêu chí QG NTM.

+ Nhà đạt tiêu chuẩn Bộ xây dựng đạt ……… % (………/……… hộ). Đạt.

Trong năm 2013 đã xóa được …… căn nhà tạm. Nguồn vốn: …………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Đến cuối năm 2014:

+ Hiện trên địa bàn xã không còn nhà tạm đạt 100 % ( 2.906/2.906 hộ). Đạt theo Bộ tiêu chí QG NTM.

+ Nhà đạt tiêu chuẩn Bộ xây dựng đạt 94,11% (2.735/2.906 hộ). Đạt theo Bộ tiêu chí QG NTM.

Trong năm 2014 đã xóa được …… căn nhà tạm. Nguồn vốn: …………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

5. Đánh giá:

Ban quản lý Nông thôn mới xã Hoà Bình đánh giá Tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư đạt so với Bộ tiêu chí QG NTM.

 

Trên đây là báo cáo của UBND xã Hòa Bình về kết quả thực hiện tiêu chí số 3: Về Thủy lợi. Kính trình quý cấp xem xét./.

                                           

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu