TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 27/11/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 221708
  NÔNG THÔN MỚI

  HỒ SƠ THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 10 - THU NHẬP
10/10/2019

 

BÁO CÁO

 

Về kết quả thực hiện Tiêu chí 10: về Thu nhập .

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Căn cứ Quyết định số: 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ V/v Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

 

Căn cứ Thông tư số: 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

 

Căn cứ Quyết định số: 1198/QĐ-UBND ngày 05/5/2011 của UBND huyện Xuyên Mộc về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Bưng Riềng giai đoạn 2011-2012.

 

Căn cứ Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025;

 

Căn cứ Quyết định số: 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ V/v Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

 

Căn cứ Quyết định số: 24/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh BRVT về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh BRVT ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND tỉnh BRVT.

 

Căn cứ Thông tư số: 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

 

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

 

Căn cứ công văn số: 32/BCĐCTXDNTM ngày 04/8/2014 của BCĐ Chương trình xây dựng NTM tỉnh BRVT về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh BRVT.

 

Theo đó nội dung tiêu chí về Thu nhập phải đạt là:

 

- Xã được công nhận đạt tiêu chí thu nhập khi có mức thu nhập bình quân đầu người/năm của xã đạt mức tối thiểu trở lên theo qui định của vùng ( năm 2013 là 27 triệu đồng/người, năm 2014 là 30 triệu đồng/người ).

 

Căn cứ kết quả điều tra, xác định thu nhập đầu người năm 2013 theo hướng dẫn của BCĐ thực hiện Chương trình MTQG huyện Xuyên Mộc ( có Biên bản thẩm tra kết quả kèm theo ).

 

Nay UBND xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 10: về Thu nhập cụ thể như sau:

 

1. Kết quả thực hiện:

 

Xác định mục tiêu cuối cùng của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là nâng cao thu nhập cho người dân nhằm đảm bảo cho người dân có cuộc sống ổn định và ngày càng phát triển bền vững cả về vật chất và tinh thần.

 

Vì vậy, để từng bước nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã, từ năm 2012 đến nay, được sự quan tâm đầu tư của các ngành, các cấp cùng với sự hưởng ứng đồng tình của nhân dân. Xã Hòa Bình đã mở các lớp đào tạo nghề cho người lao động nông thôn; xây dựng các tổ hợp tác sản xuất; đồng thời, đã đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh cho nhân dân. Cụ thể như sau:

 

- Giao thông: đã xây dựng được ……….. tuyến đường GTNT với tổng chiều dài là …………….km với tổng vốn đầu tư là ………… triệu đồng, trong đó: vốn huy động nhân dân đóng góp là ………………. triêu đồng ( bằng hình thức hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc và ngày công lao động ). Trong đó: nâng cấp, nhựa hóa ……………… tuyến đường trục xã với tổng chiều dài ……………. km; cứng hóa ……………. tuyến đường ngõ xóm trong khu dân cư với tổng chiều dài là ……………. km;. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa nông sản của nhân dân.

 

- Hệ thống lưới điện: đã xây dựng mới ……….. tuyến trung, hạ thế vào khu vực nương rẫy để phục vụ phát triển sản xuất với tổng chiều dài là ………..m, nâng tổng số lưới điện trung thế trên địa bàn toàn xã hiện có …………m. Xây dựng mới được các tuyến điện hạ thế thuộc địa bàn ấp …………, với tổng chiều dài là ……………m, nâng tổng số lưới điện hạ thế trên địa bàn xã hiện có lên ……………m. Lắp đặt mới được …………… trạm với tổng công suất là ……………….. KVA thuộc địa bàn ấp ……………, nâng tổng số trạm biến áp trên địa bàn toàn xã hiện có là …………….. trạm với tổng công suất là ……………. KVA. Qua đó, đã tạo điều kiện cho nhân dân phát triển các mô hình sản xuất và trang trại chăn nuôi. ( Chú ý điện phục vụ sản xuất )

 

- Đào tạo nghề: phối hợp với các ngành chức năng tổ chức được ……….. lớp đào tạo nghề cho ……………. lao động gồm: ……………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………

 

- Hình thức sản xuất: thành lập được ……………. Tổ hợp tác sản xuất gồm: ……………….   ………………………………………………………………………………………………………

 

- Tập huấn, chuyển giao KHKT: đã phối hợp với các ngành liên quan và các doanh nghiệp tổ chức ……………………. lớp tập huấn chuyển giao KHKT về chăn nuôi, trồng trọt cho ……………………… lượt nông dân tham gia với tổng kinh phí khoảng trên ………………… triệu đồng, trong đó kinh phí của các doanh nghiệp là 58 triệu đồng, còn lại là từ các nguồn vốn lồng ghép khác.

 

Ngoài ra, Ngân hàng NN&PTNT đã cho vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng mức dư nợ hiện nay trên toàn xã là trên ……………………… tỷ đồng.

 

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, khuyến khích nhân dân phát triển các loại hình kinh doanh- dịch vụ và chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, để từ đó có điều kiện tăng thu nhập. Hưởng ứng cuộc vận động, từ năm 2012 đến nay, nhân dân đã tự đầu tư trên ……………….. tỷ đồng, để chuyển đổi trên …………….. ha diện tích cây điều lão, có năng suất kém sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao, cụ thể gồm: trồng mới …………. ha cây cao su, nâng tổng diện tích cao su tiểu điền hiện có lên ……………. ha; .; ………… ha cây Tiêu, nâng tổng diện tích cây Tiêu hiện có lên ……………….. ha;

 

Hiện nay, để tiếp tục tạo điều kiện cho nhân dân phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, có đầu ra ổn định nhằm tăng thêm thu nhập, Nông nghiệp xã cùng với Hội Nông dân xã đã liên kết, hợp đồng với các công ty hổ trợ giống, phân bón để triển khai trồng thí điểm cây “ bắp ” và các loại cây trồng khác.

 

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, nên qua 02 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lao động, năng suất lao động và sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao của địa phương đã có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực, cụ thể như:

 

- Bên cạnh đó, nhờ áp dụng tiến bộ KHKT vào lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt nên năng suất, sản lượng cây trồng đều tăng như: cây mì tăng từ ………tấn lên ……….. tấn/ha, cây tiêu tăng từ ………. tấn lên ………… tấn/ha, cây bắp tăng từ ………tấn lên ……….. tấn/ha nhờ giá đầu ra ổn định và luôn ở mức cao nên hiện nay, cho thu nhập cao của địa phương.

 

Nhờ đó, nên đến cuối năm 2013, qua kết quả điều tra đến từng hộ gia đình theo hướng dẫn  

 

của Chi cục Thống kê, mức thu nhập bình quân đầu người đạt …………… triệu đồng/ người/ năm tăng trên …………… triệu đồng so với năm 2012. Đến cuối năm 2014, qua kết quả điều tra đến từng hộ gia đình theo hướng dẫn của Chi cục Thống kê, mức thu nhập bình quân đầu người đạt …………… triệu đồng/ người/ năm, tăng trên …………… triệu đồng so với năm 2013.

 

Đạt tiêu chí theo Quyết định sửa đổi số: 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Bộ tiêu chí về nông thôn mới của tỉnh BRVT.

 

2. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới:

 

- UBND xã có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng các tuyến đường điện trung, hạ thế vào khu vực sản xuất và lắp đặt mới các trạm biến áp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển mô hình sản xuất phát triển cây “ Bắp”, cây “ Hồ tiêu” ….. và phát triển các trang trại chăn nuôi. Đồng thời, tích cực phối hợp các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp thực hiện tốt công tác tuyển dụng, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương.

 

- Cán bộ Nông- lâm- ngư nghiệp có trách nhiệm phối hợp với BCH Hội ND và các ngành liên quan:

 

      + Tăng cường công tác vận động nhân dân hạn chế việc phá bỏ vườn cây cao su và tiếp tục chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, nhất là chuyển diện tích trồng cây hàng năm, vườn tạp có giá trị kinh tế thấp sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao theo hướng đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, vật nuôi …. Triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất “ Bắp ”, “ Hồ tiêu”, … theo mô hình các tổ hợp tác và Hợp tác xã; hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, áp dụng tiến bộ KHKT và tiêu chuẩn VietGap vào sản suất, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị sản phẩm.

 

     + Cũng cố, kiện toàn, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ hợp tác sản xuất và Hợp tác xã ngày càng phát triển nhằm đảm bảo hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Phối hợp với Hội làm vườn, CLB khuyến nông và các ngành chức năng, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo hình thức 03 nhà “ nhà nước, doanh nghiệp, nông dân” nhằm đảm bảo cho các tổ hợp tác sản xuất, hợp tác xã phát triển ổn định, bền vững.

 

    + Phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục tổ chức các lớp chuyển giao KHKT và các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất của địa phương, cụ thể như lớp: “ kỹ thuật trồng chăm sóc cây “Bắp”, “ kỹ thuật trồng, chăm sóc cây tiêu” ….. các lớp “ phục vụ du lịch và dịch vụ khác” nhằm tạo việc làm thường xuyên, có thu nhập ổn định cho người lao động.

 

    + Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng chống các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, không để ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo cho sự phát triển ổn định, bền vững. Vận động nông dân chặt tỉa cây, cành nhánh nơi có các tuyến đường điện đi qua và hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để mở rộng, cứng hóa các tuyến đường giao thông nội đồng phục vụ cho phát triển sản xuất theo Đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt

 

    + Tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển và bảo vệ rừng, phòng cháy chửa cháy rừng trong mùa khô và các thời điểm khô hạn kéo dài.

 

Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển các loại hình kinh doanh- dịch vụ nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn. Phấn đấu đến cuối năm 2015, nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 34 triệu đồng/ người/ năm ( theo giá hiện hành ), tiếp tục duy trì và giữ vững tiêu chí đã đạt được.

 

Trên đây là báo cáo của UBND xã Hòa Bình và kết quả thực hiện tiêu chí số 10: thu nhập. Kính trình quý cấp xem xét./.

 

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu