TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222080
  NÔNG THÔN MỚI

  CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TRONG 3 NĂM 2013-2014-2015
04/12/2015
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 VÀ KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH TỈNH
ĐVT: Triệu đồng
S
T
T
CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NTMGIAI ĐOẠN 2011-2015GIAI ĐOẠN 2016-2020GHI CHÚ
                                         29,529  48,782 
NĂM THỰC HIỆN NĂM 2013  NĂM 2014  NĂM 2015   
ICÁC CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN NĂM 2013                9,690     
1Đường giao thông nội đồng Suối 2                1,400     
2Đường dọc kênh mương Suối 2                1,500     
3Đường tổ 6 ấp 1                   550     
4Đường tổ 8 ấp 1                   350     
5Đường tổ 4 ấp 2                   800     
6Đường tổ 5 ấp 2                   350     
7Đường tổ 8, tổ 9 ấp 2                   200     
8Kênh mương Suối 2                1,200     
903 phai chắn Suối 2                1,200     
10Đường điện trung thế Suối 2                   720     
11Đường điện hạ thế Suối 2                1,300     
12Kinh phí Quy hoạch                   120     
IICÁC CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN NĂM 2014 9,839   
1Đường Tổ 9 Ấp 1 (Hùng Thuế) (Vào ruộng) 176   
2Đường tổ 7 ấp 1 (2 tuyến; Ông Xê bà Bắc) 346   
3Đường tổ 8 liên ấp 2-3 110   
4Đường Tổ 6 Ấp 2 (Vào rẩy) 285   
5Đường Tổ 1 Ấp 2 (Tiến gạo) (2 tuyến) 625   
6Đường Tổ 4 Ấp 3 (Ông Chứng) 220   
7Đường Tổ 6 Ấp 3 (Hai Minh) (Vào rẩy) 111   
8Đường Tổ 6 Ấp 3 (Bà Điểm) 219   
9Đường cổng sau chợ Hòa Bình 221   
10Đường Tổ 2 Ấp 4 250   
11Đường Tổ 10 Ấp 4 (đường số 2 - lò mổ gia súc tập trung của tuyến TL 328) (Vào rẩy) 1,121   
12Đường liên Ấp 4-5 (Vào rẩy) 348   
13Đường Tổ 3 Ấp 5 (Bà Nâu) (Vào rẩy) 383   
14Đường Tổ 5 Ấp 5 (Bà Huệ) 220   
15Đường Tổ 5+6 Ấp 5 (Ông Thành) 438   
16Đường Tổ 7 Ấp 5 (02 tuyến) (Ông Nam, Tâm) 339   
17Đường tổ 3 ấp 7 (Ông Quốc) 571   
18Đường tổ 2,3,4 ấp 8 (Ông Tuấn, Bông) 588   
19Đường tổ 3,4 ấp 8 (Ông Quàng) 219   
20Đường tổ 7,8 ấp 8 (Ông Hải, Nhơn) 855   
21Đường tổ 7,8,9,10 ấp 8 (Ông Gấm, Minh) 274   
22Đường tổ 9,10 ấp 8 (Ông Huệ, Lễ) 150   
23Làm mới cụm Loa Kèn ấp 7+8 500   
24Kinh phí Quy hoạch lại khu Trung tâm hành chính xã 300   
25Trả nợ năm 2013 970   
IIICÁC CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN NĂM 2015  10,000  
1Đường trung - hạ thế và 01 trạm biến áp 01 pha 75KVA - 12,7 - 0,23 KV cấp điện cho khu vực tổ 08 ấp 4  1,200  
2Đường trung- hạ thế và 01 trạm biến áp 01 pha 75KVA 12,7 - 0,23 KV cấp điện cho khu vực Láng Bè  1,150  
3Đường dâ trung - hạ thế và 02 trạm biến áp 01 pha 50KVA - 12,7 - 0,23 KV cấp điện cho khu vực tổ 01 và tổ 02 ấp 3  1,800  
4Đường tổ 1 ấp 1  400  
5Xây dựng đường trung hạ thế và trạm biến áp cấp điện cho khư vực tổ 2 ấp 1  1,700 
6Xây dựng đường trung - hạ thế và trạm biến áp cấp điện cho khư vực 5 Tòng  1,900 
7Xây mới nhà sinh hoạt ấp 6, sửa chữa nâng cấp nhà sinh hoạt ấp 1 - ấp 3 - ấp 7 và đầu tư trang thiết bị 08 ấp  1,850 
IVDự án chuẩn bị đầu tư năm 2016 - 2020   48,782 
1Nhóm công trình giao thông   27,782 
1.1Đường tổ 1 ấp 8 (đất)   350 
1.2Đường tổ 9 ấp 2 (đất)   800 
1.3Đường tổ 9 ấp 2 (đất)   600 
1.4Đường tổ 1 ấp 7 (Đất)   350 
1.5Đường tổ 2 ấp 8 (đất)   280 
1.6Đường tổ 9-tổ 10 ấp 8 (đất)   550 
1.7Đường tổ 5 ấp 7 ( đất)   550 
1.8Đường tổ 4 ấp 7 ( đất)   550 
1.9Đường tổ 2 ấp 7 (đất)   325 
1.10Đường tổ 1- tổ 5 ấp 7 ( đất)   520 
1.11Đưởng tổ 1 - tổ 5 ấp 7 (đất)   900 
1.12Đường tổ 1 ấp 7 (Đất)   875 
1.13Đường tổ 3 ấp 1 ( phát triển dân cư mới)   600 
1.14Đường tổ 2 ấp 1( phát triển dân cư mới)   800 
1.15Đường tổ 2 liên ấp 2-3   400 
1.16Đường tổ 6 liên ấp 2-3   600 
1.17Đường tổ 1 ấp 4 ( Đường trung tâm xã )   600 
1.18Đường  liên ấp 5-8 (tổ 9)   900 
1.19Đường liên thôn tổ 1 - tổ 7 ấp 7    930 
1.20Đường liên thôn tổ 6 ấp 7   350 
1.21Đường số 7 liên ấp 4- 8 - 7   600 
1.22Đường  liên thôn tổ 2- tổ 9 ấp 8   930 
1.23Đường tổ 3 ấp 2( phát triển dân cư mới)   700 
1.24Đường tổ 8 ấp 4 ( Đường trung tâm xã )   400 
1.25Đường tổ 7 ấp 4 ( Đường trung tâm xã )   350 
1.26Đường liên ấp 5-8 ( tổ 10 ấp)   691 
1.27Đường tổ liên thôn 1+ tổ 10 ấp 8   950 
1.28Đường tổ liên thôn 2+ tổ 10 ấp 8    554 
1.29Đường tổ 1 ấp 1    400 
1.3Đường tổ 11 ấp 1   700 
1.31Đường tổ 7 ấp 2   600 
1.32Đường tổ 2+ tổ 3 ấp 3   700 
1.33Đường tổ 1 ấp 3   700 
1.34Đường tổ 5- tổ 9 ấp 7 (NC)   600 
1.35Đường tổ 6- tổ 8 ấp 7 (NC)   600 
1.36Đường tổ 4 ấp 1 (NC)   400 
1.37Đường tổ 3 ấp 1 (NC)   497 
1.38Đường tổ 7 ấp 1 (NC)   600 
1.39Đường tổ 10 ấp 2 ( nâng cấp)   900 
1.4Đường tổ 7 ấp 2 (NC)   600 
1.41Đường tổ 5- tổ 9 ấp 7 (NC)   870 
1.42Đường tổ 6- tổ 8 ấp 7 (NC)   870 
1.43Đường tổ 6- tổ 8 ấp 7 (NC)   540 
1.44Đường tổ 4 ấp 8 (NC)   500 
1.45Đường tổ 6- tổ 8 ấp 8 (NC)   700 
2Đầu tư nâng cấp 01 sân bóng đá (ấp 7)   1,500 
3Nâng cấp 03 khu thể thao 03 ấp (ấp 2+3+6)   500 
4Quy hoạch nghĩa trang   5,000 
5Phát triển sản xuất   14,000 
Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu