TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222016
  NÔNG THÔN MỚI

  THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 7: CHỢ
30/07/2018

BÁO CÁO

Về kết quả thực hiện Tiêu chí 7: về chợ nông thôn.

 

 

1. Căn cứ pháp lý:

 

Căn cứ Quyết định số: 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ V/v Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số: 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg, ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ CV số 1632/SCT-QLTM ngày 13/12/2013 của Sở Công thương về hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 và 7 trong Bộ tiêu chí NTM tỉnh BRVT;

Căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9211:2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế ban hành tại Quyết định 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học & Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND Tỉnh BR-VT về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND Tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Đề án số 01/ĐA-BQL ngày 06/10/2014 của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình về xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015,

Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 7 - Chợ như sau:

2. Nội dung để đạt tiêu chí Chợ là:

- Chợ đạt chuẩn theo quy hoạch UBND cấp huyện phê duyệt.

- Về công trình kỹ thuật: Có đủ các công trình của chợ nông thôn do xã quản lý (chợ hạng 3) được qui định trong TCVN 9211: 2012.

- Về điều hành quản lý chợ:

+ Có Nội quy chợ do UBND xã qui định và niêm yết công khai để điều hành hoạt động, xử lý vi phạm.

+ Có sử dụng cân đối chứng, thiết bị đo lường để người tiêu dùng tự kiểm tra về số lượng, khối lượng hàng hóa.

+ Các hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại chợ không thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

3. Hiện trạng theo đề án được phê duyệt:

3.1. Chợ đạt chuẩn theo quy hoạch UBND cấp huyện phê duyệt:

Năm 2009, xã Hòa Bình đã được đầu tư xây dựng 01 chợ trung tâm xã, với diện tích rộng 5.831 m2, trong đó diện tích nhà lồng chợ là 2.364 m2. Hiện nay, qua quy hoạch chợ đã được bố trí theo ngành hàng kinh doanh, có nhà chợ chính, có diện tích kinh doanh ngoài trời, đường đi, bãi đỗ xe, nơi thu gom rác và đã đi vào hoạt động ổn định, nề nếp, đảm bảo tình hình ANTT, đáp ứng cho công tác PCCC và cảnh quan môi trường theo hướng văn minh, sạch, đẹp. Đạt so với Tiêu chí, cụ thể như sau:

3.2. Về công trình kỹ thuật:

Tổng diện tích chợ: 5.831 m2.

- Diện tích nhà lồng chợ: 2.364 m2.

- Diện tích sân đường nội bộ: 3.079 m2.

- Đường sau chợ dài 90 mét.

- Mương thoát nước, bể nước thải có chiều dài 258.6 mét.

- Hệ thống phòng cháy chửa cháy.

- Nhà vệ sinh: diện tích 24.48 m2.

- Hệ thống điện chiếu sáng.

- Chợ có nhân viên quét dọn vệ sinh, thu gom và vận chuyển rác thải hàng ngày.

3.3. Điều hành quản lý chợ:

1.1. Có tổ chức quản lý chợ hoạt động hàng ngày tại khu vực chợ (photo quyết định có danh sách cụ thể từng người );

1.2. Có nhà lồng chợ, bảng tên chợ. Có nơi để xe, đậu xe của khách;

1.3. Có nội quy chợ, do UBND xã quy định và niêm yết công khai để điều hành hoạt động chợ;

1.4. Có sử dụng cân đối để cân, đong, đo để người tiêu dùng tự kiểm tra về khối lượng.

1.5. Các hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại chợ không thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

1.6. Chợ có hệ thống cấp, thoát nước thông sạch. Có nhà vệ sinh công cộng. Có trạm trung chuyển rác, thùng chứa công cộng và sọt sác riêng cho từng hộ kinh doanh.

1.7. Có đội cứu hỏa và trang bị đầy đủ phương tiện dụng cụ phòng cháy chữa cháy. Có người quản lý ( poto Quyết định PCCC của chợ, danh sách các dụng cụ phục vụ PCCC chợ ).

4. Đánh giá:

Ban quản lý Nông thôn mới xã Hoà Bình đánh giá Tiêu chí số 7: Chợ đạt so với Bộ tiêu chí QG NTM.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Hòa Bình về kết quả thực hiện tiêu chí 7: về Chợ nông thôn. Kính trình quý cấp xem xét./.

                                                                                           

                                                                                        TM. BAN QUẢN LÝ NTM

Nơi nhận:                                                                                     TRƯỞNG BAN

- BCĐ-XD-NTM huyện;

- Phòng NN&PTNT huyện;

- Tổ thẩm định số 8;

- Lưu BQL.

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu