TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 30/11/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 221998
  NÔNG THÔN MỚI

  THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 13: HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT
30/07/2018

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện tiêu chí 13: Hình thức tổ chức sản xuất

 

1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Quyết định số: 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ V/v Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số: 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg, ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ CV số 125/LMHTX-CSTC ngày 13/12/2013 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 13 về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh BR-VT ;

Căn cứ Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới của Tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND Tỉnh BR-VT về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND Tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Đề án số 01/ĐA-BQL ngày 06/10/2014 của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình về xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015,

Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 13 – Hình thức tổ chức sản xuất như sau:

2. Nội dung để đạt tiêu chí Hình thức tổ chức sản xuất là:

Có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

3. Hiện trạng theo đề án được duyệt:

- Trong 2006, trên địa bàn xã Hòa Bình, có thành lập hợp tác xã Quỹ tín dụng nhân dân.

- Năm 2013, trên địa bàn xã Hòa Bình, đã thành lập được tổ hợp tác sản xuất trồng “ Bắp giống Cipi” ban đầu chỉ có 14 hộ tham gia.

4. Kết quả thực hiện:

- Trên địa bàn xã Hòa Bình có hợp tác xã Quỹ tín dụng nhân dân.

- Năm 2013, trên địa bàn xã Hòa Bình, đã thành lập được tổ hợp tác sản xuất trồng “ Bắp giống Cipi” ban đầu chỉ có 14 hộ tham gia, tới hiện nay đã có 50 hộ đang ký tham gia vào tổ hợp tác nay. Kế hoạch thực hiện, ngay từ đầu năm các hộ trên đã ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Cty Bắp Cipi, Cty sẽ giúp đở bao gồm kỹ thuật, giống, thuốc BVTV và phân bón các loại. Bằng cách sẽ cho bà con nông dân, ứng giống và thuốc BVTV trước, sau khi thu hoạch thì bà con sẽ trả lại cho Cty. Qua tổng kết một năm thực hiện mô hình trồng “ Bắp giống ” đã được các ngành, các cấp đánh giá, nhận xét là đạt hiệu quả kinh tế, tạo được sự phấn khởi cho những hộ tham gia.

- Trong 2 năm thực hiện Nông thôn mới đã vận động các hộ dân, làm ăn phát triển đến nay thành lập 08 tổ hợp tác cho từng ấp cụ thể như sau:

+ Ấp 1: Tổ hợp tác trồng Bắp giống Cipi.

+ Ấp 2: Tổ hợp tác trồng cây Tiêu.

+ Ấp 3: Tổ hợp tác trồng cây Tiêu.

+ Ấp 4: Tổ hợp tác trồng cây Tiêu.

+ Ấp 5: Tổ hợp tác nuôi heo.

+ Ấp 6: Tổ hợp tác nuôi gà.

+ Ấp 7: Tổ hợp tác trồng cây Tiêu.

+ Ấp 8: Tổ hợp tác nuôi heo.

- Cán bộ Nông nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Hội Nông dân:

+ Giúp cho các tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới thành lập soạn thảo, ban hành Qui chế hoạt động, định hướng chương trình làm việc của tổ hợp tác nhằm đảm bảo cho yêu cầu phát triển, ổn định.

+ Củng cố, kiện toàn và đưa vào hoạt động có chất lượng của câu lạc bộ khuyến nông, Hội làm vườn để cùng có trách nhiệm vận động nông dân tích cực tham gia hình thành các tổ hợp tác sản xuất, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện CNH- HĐH, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ KHKT vào chăn nuôi, trồng trọt và các dịch vụ khác… Từng bước chuyển đổi hình thức sản xuất nhỏ lẽ, sang hình thức sản xuất tập trung.

5. Đánh giá:

Ban quản lý Nông thôn mới xã Hoà Bình đánh giá Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất đạt so với Bộ tiêu chí QG NTM.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí 13: về Hình thức tổ chức sản xuất của UBND xã Hòa Bình. Kính trình quý cấp xem xét./.

                                                                                          

                                                                                        TM. BAN QUẢN LÝ NTM

Nơi nhận:                                                                                     TRƯỞNG BAN

- BCĐ-XD-NTM huyện;

- Phòng NN&PTNT huyện;

- Tổ thẩm định số 8;

- Lưu BQL.

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu