TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222023
  NÔNG THÔN MỚI

  THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 18: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI VỮNG MẠNH
30/07/2018

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Tiêu chí 18:

Về Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh

 

1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Nghị quyết số 491/QĐ-TTg ngày 21/4/2009 của Thủ tướng chính phủ V/v ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 05/5/2011 của UBND huyện Xuyên mộc về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Bưng Riềng giai đoạn 2011-2012;

Căn cứ Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã Nông thôn mới xã Hòa Bình và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí về Nông thôn mới tỉnh BR-VT ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND tỉnh BR-VT;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

Căn cứ công văn số 32/BCĐCTXDNTM ngày 04/8/2014 của BCĐ chương trình xây dựng NTM tỉnh BR-VT về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh BR-VT.

2. Nội dung để đạt tiêu chí về Hệ thống chính trị xã hội vững mạnh phải đạt là:

- Cán bộ đạt chuẩn.

- Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.

- Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”.

- Các tổ chức đoàn thể chính trị xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.

4.       Kết quả thực hiện đến năm 2015:

- Cán bộ đạt chuẩn. (Có danh sách kèm theo)

- Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.

- Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”.

(Có công văn Ban Tổ chức Huyện ủy công nhân kèm theo)

- Chính quyền "Trong sạch, vững mạnh" phải đảm bảo 07 yêu cầu sau:

+ Thực hiện tốt quy chế làm việc của cơ quan.

+ Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. Đánh giá số lượng, chất lượng các quyết định của Uỷ ban nhân dân và nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn.

+ Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở địa phương. Đánh giá kết quả xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương (có nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hình thành làm ăn có hiệu quả và được nhân rộng: Mức tăng trưởng kinh tế, thu nhập của dân và việc làm cho người lao động năm sau cao hơn năm trước; chính quyền ứng phó kịp thời và có hiệu quả với các biến động về thiên tai, dịch bệnh…; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quân số nghĩa vụ quân sự).

+ Thực hiện tốt công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã. Cán bộ, công chức xã phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân, không tham ô, lãng phí, không quan liêu, hách dịch; được nhân dân tin yêu, tín nhiệm. Đánh giá qua số lượng, chất lượng các văn bản, hồ sơ được xử lý.

+ Thực hiện tốt Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn của cấp trên; thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" ở địa phương. Đánh giá kết quả các dịch vụ cung cấp cho tổ chức, công dân.

+ Thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo, chăm lo sức khoẻ nhân dân, không để xảy ra các tệ nạn xã hội (cờ bạc, nghiện hút, mại dâm); xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá; xây dựng cơ sở hạ tầng (trường, đường, điện, nước…).

+ Không có cán bộ, công chức, đơn vị, cơ quan, tổ chức thuộc Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2015 Chính quyền xã đạt "Trong sạch, vững mạnh" và được bình chọn xã có thành tích Xuất sắc.

- Các tổ chức đoàn thể chính trị xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên,cụ thể như sau:

+ Mặt trận Tổ quốc xếp loại Xuất sắc.

+ Đoàn thanh niên xếp loại Vững mạnh.

+ CH Nông dân xếp loại Vững mạnh.

+ CH Phụ nữ xếp loại Vững mạnh.

+ CH Cựu chiến binh xếp loại Trong sạch, vững mạnh, xuất sắc.

(Có danh sách kèm theo)

Trên đây là báo cáo của UBND xã Hòa Bình và kết quả thực hiện tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh. Kính trình quý cấp xem xét./.

                                                                               

                                                                                        TM. BAN QUẢN LÝ NTM

Nơi nhận:                                                                                     TRƯỞNG BAN

- BCĐ-XD-NTM huyện;

- Phòng NN&PTNT huyện;

- Tổ thẩm định số 12;

- Lưu BQL.

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu