TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 30/11/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 221988
  NÔNG THÔN MỚI

  KẾ HOẠCH CÁC CÔNG TRÌNH CẦN SỬA CHỮA NĂM 2017 TỪ NGUỒN VỐN NTM
30/03/2017

KẾ HOẠCH

Danh mục các dự án trong Đề án xây dựng Nông thôn mới của Xã

đã xuống cấp, cần đầu tư sửa chữa, nâng cấp từ nguồn vốn

Nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn xã Hoà Bình

 

Căn cứ Quyết định số 5100/QĐ-UBND huyện Xuyên Mộc, ngày 30 tháng 12 năm 2016, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017;

Căn cứ Biên bản số 83/BB-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016, về việc khảo sát, sắp xếp danh mục các dự án trong Đề án xây dựng Nông thôn mới của xã đã xuống cấp, cần được đầu tư sửa chữa, Nâng cấp từ nguồn vốn Nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn xã Hoà Bình,

Nay UBND xã Hòa Bình xây dựng Kế hoạch cơ bản nguồn vốn Nông thôn mới năm  2017 trên địa bàn như sau:

1.     Mục tiêu chung:

Xây dựng xã Hòa Bình trở thành xã nông thôn mới theo hướng CNH – HĐH được thể hiện ở các đặc trưng như: có nền kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, có hình thức sản xuất phù hợp, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển dịch vụ du lịch theo qui hoạch, giữ gìn truyền thống và bản sắc Văn hóa dân tộc, trình độ dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, tình hình an ninh - chính trị được giữ vững và ổn định, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương.

2.     Nhiệm vụ:

Sau khi đi khảo sát thực tế từng tuyến đường GTNT trên địa bàn xã Hoà Bình, nghe ý kiến đóng góp của các thanh viên tham dự, hội nghị đã thống nhất đề nghị đầu từ nguồn vốn Nông thôn mới năm 2017 theo thứ tự như sau :

STT

Hạng mục

Kết cấu

Chiều dài
(km)

Khái toán kinh phí (triệu đồng)

1

Đường tổ 1 ấp 8 (đất)

Đất, lầy lội

0.35

                    476

2

Đường tổ 1 ấp 7 (Đất)

Xô bồ bị xói mòn

0.35

                    476

3

Đường tổ 9-tổ 10 ấp 8 (đất)

Đất, ổ voi, gà, lầy lội

0.55

                    748

4

Đường tổ 5 ấp 7 ( đất)

Đất, ổ voi, gà, lầy lội

0.55

                    748

5

Đưởng tổ 1 - tổ 5 ấp 7 (đất)

Đất, ổ voi, gà, lầy lội

0.9

                 1,224

6

Đường tổ 1 ấp 7 (Đất)

Đất, ổ voi, gà, lầy lội

0.875

                 1,190

7

Đường tổ 2 liên ấp 2-3

Xô bồ bị xói mòn

0.4

                    544

8

Đường tổ 6 liên ấp 2-3

Xô bồ bị xói mòn

0.6

                    816

9

Đường tổ 1 ấp 4 ( Đường trung tâm xã )

Xô bồ bị xói mòn

0.6

                  816

10

Đường liên thôn tổ 6 ấp 7

Xô bồ bị xói mòn

0.35

                    476

11

Đường số 7 liên ấp 4- 8 - 7

Đất, ổ voi, gà, lầy lội

0.6

                    816

12

Đường tổ 8 ấp 4 ( Đường trung tâm xã )

Xô bồ bị xói mòn

0.4

                    544

13

Đường tổ 7 ấp 4 ( Đường trung tâm xã )

Xô bồ bị xói mòn

0.35

                    476

14

Đường tổ 11 ấp 1

Xô bồ bị xói mòn

0.7

                    952

15

Đường tổ 1 ấp 3

Xô bồ bị xói mòn

0.7

                    952

16

Đường tổ 7 ấp 1 (NC)

Đất, ổ voi, gà, lầy lội

0.6

                    816

17

Đường tổ 6- tổ 8 ấp 7 (NC)

Xô bồ bị xói mòn

0.87

                 1,183

18

Đường tổ 6- tổ 8 ấp 7

Đất, ổ voi, gà, lầy lội

0.54

                    734

19

Đường tổ 6- tổ 8 ấp 8 (NC)

Xô bồ bị xói mòn

0.7

                    952

TỔNG

 

 

10.985

14,940

         

          Trên đây là Kế hoạch xây dựng cơ bản nguồn vốn Nông thôn mới năm  2017 trên địa bàn xa Hoà Bình.

 

     CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trần Văn Khánh

 

|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu