TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222067
  NÔNG THÔN MỚI

  KẾT QUẢ KHẢO NÔNG THÔN MỚI CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÒA BÌNH
04/04/2017

BÁO CÁO

Kết quả giám sát về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới của các ấp  trên địa bàn xã Hòa Bình

  Thực hiện  Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 07/02/2017 của HĐND xã Hòa Bình về giám sát việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới của 8 ấp  trên địa bàn xã Hòa Bình. Thường trực HĐND xã đã tiến hành thành lập Đoàn giám sát và tiến hành giám sát với nội dung kế hoạch đã đề ra.

Từ ngày 22/02/2017 đến ngày 02/3/2017,  Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân xã Hòa Bình đã làm việc trực tiếp với 8 Ban phát triển ấp. Qua giám sát, kiểm tra thực tế  các văn bản, số liệu liên quan đến việc thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới.  Nhìn chung các 8 ấp đã tập trung chỉ đạo toàn thể cán bộ và nhân dân trong ấp cùng chung tay xây dựng NTM trên địa bàn. Cán bộ và nhân dân đồng thuận cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với chương trình xây dựng NTM.

Qua quá trình giám sát Đoàn giám sát xã báo cáo cụ thể kết quả nội dung giám sát như sau :

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT:

1 – Ban ấp 1 xã Hòa Bình:

a. Kết quả thực hiện các tiêu chí :

- Đến nay ấp 1 đã hoàn thành 10 /19 tiêu chí. Bao gồm : Tiêu chí số 1 ( Quy hoạch – Theo tiêu chuẩn của xã), Tiêu chí số 5 ( Trường học), Tiêu chí số 7 ( cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), Tiêu chí số 8 ( Thông tin và truyền thông), Tiêu chí số 9 ( Nhà ở dân cư), Tiêu chí số 12 ( Lao động có việc làm thường xuyên), Tiêu chí số 13 ( Tổ chức sản xuất), Tiêu chí số 16 ( Văn hóa), Tiêu chí số 18 ( Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), Tiêu chí số 19 ( Quốc phòng và an ninh).

- Các tiêu chí chưa hoàn thành  9/19 tiêu chí . Bao gồm : Tiêu chí số 2 ( Giao thông), Tiêu chí số 3 (Thủy lợi), Tiêu chí số 4 ( Điện), Tiêu chí số 6 ( Cơ sở vật chất văn hóa), Tiêu chí số 10 ( Thu nhập), Tiêu chí số 11 ( Hộ nghèo), Tiêu chí số 14 ( Giáo dục và đào tạo), Tiêu chí số 15 ( y tế), Tiêu chí số 17 ( Môi trường).

b. Kiến nghị của ấp :

- Đầu tư sửa chữa và nâng cấp các tuyến đường  tổ 2,3,4, đường Láng Bè, tổ 5,7,10,11 và sửa chữa một cống bị sập ở tổ 10.

- Xây và làm mương thoát nước ở khu vực đường vào Suối 2 ( vì hiện tại khu vực này vào mùa mưa thường xảy ra gnập úng làm ảnh hưởng rất lớn đến diện tích tiêu của nhân dân).

- Sửa chữa các tuyến đường điện xương cá thuộc tổ : 5, 7,9; Nâng cấp và đầu tư thêm hệ thống điện tại khu vực sản xuất Láng Bè để phục vụ cho nhân dân sản xuất ( khoảng 1km).

- Quan tâm việc bắt nước máy cho người dân sinh hoạt.

2. Ban ấp 2 xã Hòa Bình:

a. Kết quả thực hiện các tiêu chí :

- Đến nay ấp đã hoàn thành 11 /19 tiêu chí. Bao gồm : Tiêu chí số 1 ( Quy hoạch – Theo tiêu chuẩn của xã), Tiêu chí số 3 ( Thủy lợi ),Tiêu chí số 5 ( Trường học), Tiêu chí số 7 ( cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), Tiêu chí số 8 ( Thông tin và truyền thông), Tiêu chí số 12 ( Lao động có việc làm thường xuyên), Tiêu chí số 13 ( Tổ chức sản xuất), Tiêu chí số 14 ( Giáo dục và đào tạo),Tiêu chí số 16 ( Văn hóa), Tiêu chí số 18 ( Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), Tiêu chí số 19 ( Quốc phòng và an ninh).

- Các tiêu chí chưa hoàn thành  8/19 tiêu chí . Bao gồm : Tiêu chí số 2 ( Giao thông lợi), Tiêu chí số 4 ( Điện), Tiêu chí số 6 ( Cơ sở vật chất văn hóa), Tiêu chí số 9 ( Nhà ở dân cư),Tiêu chí số 10 ( Thu nhập), Tiêu chí số 11 ( Hộ nghèo), Tiêu chí số 15 ( y tế), Tiêu chí số 17 ( Môi trường).

b. Kiến nghị của ấp :

- Hiện ấp còn 3 tuyến đường đất dài 360m và 7 tuyến đường đá xô bồ  ( 1.510m) đã bị xuống cấp trầm trọng cần được sửa chữa, nâng cấp để phục vụ cho nhân dân đi lại. Tuyến đường nội đồng : Đường dốc 47, đường Năm Tòng và đường tổ 10.

- Sửa chữa cống đường vào Dốc 47 đến bờ Sông rây.

-  Sửa chữa các tuyến đường điện xương cá thuộc tổ 1,2, 3,4,6,7,8,10 và đầu tư nâng cấp các tuyến đường điện phục vụ sản xuất ở khu vực : dốc 47 và hạ thêm bình ở khu vực dốc Năm Tòng.

- Sửa chữa và đầu tư trang thiết bị tại Trụ sở ấp.

- Quan tâm việc bắt nước máy cho người dân sinh hoạt.

3. Ban ấp 3 xã Hòa Bình:

a. Kết quả thực hiện các tiêu chí :

- Đến nay ấp đã hoàn thành 12 /19 tiêu chí. Bao gồm : Tiêu chí số 1 ( Quy hoạch – Theo tiêu chuẩn của xã), Tiêu chí số 3 ( Thủy lợi ),Tiêu chí số 5 ( Trường học), Tiêu chí số 7 ( cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), Tiêu chí số 8 ( Thông tin và truyền thông), Tiêu chí số 11 ( Hộ nghèo), Tiêu chí số 12 ( Lao động có việc làm thường xuyên), Tiêu chí số 13 ( Tổ chức sản xuất),Tiêu chí số 14 ( Giáo dục và đào tạo),Tiêu chí số 16 ( Văn hóa), Tiêu chí số 18 ( Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), Tiêu chí số 19 ( Quốc phòng và an ninh).

- Các tiêu chí chưa hoàn thành  7/19 tiêu chí . Tiêu chí số 2 ( Giao thông lợi), Tiêu chí số 4 ( Điện), Tiêu chí số 6 ( Cơ sở vật chất văn hóa), Tiêu chí số 9 ( Nhà ở dân cư),Tiêu chí số 10 ( Thu nhập),Tiêu chí số 15 ( y tế), Tiêu chí số 17 ( Môi trường).

b. Kiến nghị của ấp :

- Sửa chữa và nâng cấp các tuyến đường giao thông đã bị xuống cấp trầm trọng, bao gồm tổ : 1,2,3,4,5,6 với tổng chiều dài 2.550m.

- Xây mới đường và mương thoát nước 2 tuyến đường nội đồng thuộc tổ 1, 2; với tổng chiều dài 3000 m.

- Sửa chữa tuyến đường điện xương cá thuộc tổ 1  với chiều dài 358m.

- Sửa chữa và đầu tư trang thiết bị tại Trụ sở ấp.

- Quan tâm việc bắt nước máy cho người dân sinh hoạt.

4. Ban ấp 4 xã Hòa Bình:

a. Kết quả thực hiện các tiêu chí :

- Đến nay ấp đã hoàn thành 12 /19 tiêu chí. Bao gồm : Tiêu chí số 1 ( Quy hoạch – Theo tiêu chuẩn của xã), Tiêu chí số 3 ( Thủy lợi ), Tiêu chí số 4 ( Điện), Tiêu chí số 7 ( cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), Tiêu chí số 8 ( Thông tin và truyền thông), Tiêu chí số 9 ( Nhà ở dân cư), Tiêu chí số 12 ( Lao động có việc làm thường xuyên), Tiêu chí số 13 ( Tổ chức sản xuất),Tiêu chí số 14 ( Giáo dục và đào tạo),Tiêu chí số 16 ( Văn hóa), Tiêu chí số 18 ( Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), Tiêu chí số 19 ( Quốc phòng và an ninh).

- Các tiêu chí chưa hoàn thành  7/19 tiêu chí . Tiêu chí số 2 ( Giao thông lợi), Tiêu chí số 5 ( Trường học), Tiêu chí số 6 ( Cơ sở vật chất văn hóa), Tiêu chí số 10 ( Thu nhập), Tiêu chí số 11 ( Hộ nghèo), Tiêu chí số 15 ( y tế), Tiêu chí số 17 ( Môi trường).

b. Kiến nghị của ấp :

- Xây dựng và nâng cấp các tuyến đường giao thông đã bị xuống cấp trầm trọng, bao gồm tổ : 1,5,7,9  với tổng chiều dài 2.000m.

- Nâng cấp tuyến đường điện hạ thế thuộc tổ 7  với chiều dài 300m ( hiện còn thiếu 3 trụ bê tong).

- Xây mới và đầu tư trang thiết bị tại Trụ sở ấp.

- Quan tâm việc bắt nước máy cho người dân sinh hoạt.

5. Ban ấp 5 xã Hòa Bình:

a. Kết quả thực hiện các tiêu chí :

- Đến nay ấp đã hoàn thành 9 /19 tiêu chí. Bao gồm : Tiêu chí số 1 ( Quy hoạch – Theo tiêu chuẩn của xã), Tiêu chí số 3 ( Thủy lợi ), Tiêu chí số 5 ( Trường học), Tiêu chí số 6 ( Cơ sở vật chất văn hóa), Tiêu chí số 7 ( cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), Tiêu chí số 8 ( Thông tin và truyền thông), Tiêu chí số 12 ( Lao động có việc làm thường xuyên), Tiêu chí số 14 ( Giáo dục và đào tạo),Tiêu chí số 16 ( Văn hóa)

- Các tiêu chí chưa hoàn thành  10/19 tiêu chí . Tiêu chí số 2 ( Giao thông lợi), Tiêu chí số 4 ( Điện), Tiêu chí số 9 ( Nhà ở dân cư),Tiêu chí số 10 ( Thu nhập), Tiêu chí số 11 ( Hộ nghèo), Tiêu chí số 13 ( Tổ chức sản xuất), Tiêu chí số 15 ( y tế), Tiêu chí số 17 ( Môi trường) , Tiêu chí số 18 ( Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), Tiêu chí số 19 ( Quốc phòng và an ninh).

b. Kiến nghị của ấp :

- Sửa chữa và nâng cấp các tuyến đường giao thông đã bị xuống cấp trầm trọng, bao gồm tổ : 1, tổ 1+2, 2, 8 với tổng chiều dài 1.900m và các tuyến đường đất thuộc tổ 1,2,3 với chiều dài 850m Các tuyến đường nội đồng  tổ 4 với  chiều dài 500m. Làm mương thoát nước thuộc tổ 10 đường vào ấp 7 ( tổ 20).

- Nâng cấp tuyến đường điện hạ thế thuộc tổ 1,3+4,6+7, tổ 8 với tổng chiều dài 1.250m.

- Đầu tư trang thiết bị tại Trụ sở ấp.

- Quan tâm việc bắt nước máy cho người dân sinh hoạt.

- Lắp đặt thêm một hệ thống loa truyền thanh tại khu vực nhà máy mủ cao su Hòa Bình để phục vụ cho nhân dân.

6. Ban ấp 6 xã Hòa Bình:

a. Kết quả thực hiện các tiêu chí :

- Đến nay ấp đã hoàn thành 9 /19 tiêu chí. Bao gồm : Tiêu chí số 1 ( Quy hoạch – Theo tiêu chuẩn của xã), Tiêu chí số 3 ( Thủy lợi ), Tiêu chí số 5 ( Trường học), Tiêu chí số 7 ( cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), Tiêu chí số 8 ( Thông tin và truyền thông), Tiêu chí số 12 ( Lao động có việc làm thường xuyên), Tiêu chí số 14 ( Giáo dục và đào tạo),Tiêu chí số 16 ( Văn hóa), Tiêu chí số 18 ( Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật),

- Các tiêu chí chưa hoàn thành  10/19 tiêu chí . Tiêu chí số 2 ( Giao thông lợi), Tiêu chí số 4 ( Điện), Tiêu chí số 6 ( Cơ sở vật chất văn hóa), Tiêu chí số 9 ( Nhà ở dân cư),Tiêu chí số 10 ( Thu nhập), Tiêu chí số 11 ( Hộ nghèo), Tiêu chí số 13 ( Tổ chức sản xuất), Tiêu chí số 15 ( y tế), Tiêu chí số 17 ( Môi trường) , Tiêu chí số 19 ( Quốc phòng và an ninh).

b. Kiến nghị của ấp :

- Sửa chữa và nâng cấp các tuyến đường giao thông đã bị xuống cấp trầm trọng, bao gồm tổ : 1, 2,3,4,5  với tổng chiều dài 4.900m .

- Nâng cấp tuyến đường xương cá thuộc tổ 1, 2,3,4,5 với tổng chiều dài 1.000m. Thay thế đường dây điện xuống khu vực trại gà ấp 6.

- Xây dựng và Đầu tư trang thiết bị tại Trụ sở ấp.

- Quan tâm việc bắt nước máy cho người dân sinh hoạt.

7. Ban ấp 7 xã Hòa Bình:

a. Kết quả thực hiện các tiêu chí :

- Đến nay ấp đã hoàn thành 14 /19 tiêu chí. Bao gồm : Tiêu chí số 1 ( Quy hoạch – Theo tiêu chuẩn của xã), Tiêu chí số 3 ( Thủy lợi ), Tiêu chí số 4 ( Điện), Tiêu chí số 7 ( cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), Tiêu chí số 8 ( Thông tin và truyền thông), Tiêu chí số 9 ( Nhà ở dân cư),Tiêu chí số 12 ( Lao động có việc làm thường xuyên), Tiêu chí số 14 ( Giáo dục và đào tạo), Tiêu chí số 13 ( Tổ chức sản xuất),Tiêu chí số 15 ( y tế), Tiêu chí số 16 ( Văn hóa), Tiêu chí số 17 ( Môi trường) ,Tiêu chí số 18 ( Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), Tiêu chí số 19 ( Quốc phòng và an ninh).

- Các tiêu chí chưa hoàn thành  5/19 tiêu chí . Tiêu chí số 2 ( Giao thông lợi), Tiêu chí số 5 ( Trường học), Tiêu chí số 6 ( Cơ sở vật chất văn hóa), Tiêu chí số 10 ( Thu nhập), Tiêu chí số 11 ( Hộ nghèo),

b. Kiến nghị của ấp :

- Sửa chữa và nâng cấp các tuyến đường giao thông đã bị xuống cấp bao gồm tổ : 1,4,5,6,7,9  với tổng chiều dài 3.588m; xây mới 2,7km đường ngõ xóm hiện đang còn là đường đất; làm 2 mương thoát nước thuộc tổ 4 và tổ 5.

- Đầu tư đường điện vào khu vực Suối đá để nhân dân chăn nuôi và trổng trọt nhằm tăng thu nhập cho người dân.

- Xây dựng và Đầu tư trang thiết bị tại Trụ sở ấp.

- Quan tâm việc bắt nước máy cho người dân sinh hoạt.

8. Ban ấp 8 xã Hòa Bình:

a. Kết quả thực hiện các tiêu chí :

- Đến nay ấp đã hoàn thành 10 /19 tiêu chí. Bao gồm : Tiêu chí số 1 ( Quy hoạch – Theo tiêu chuẩn của xã), Tiêu chí số 3 ( Thủy lợi ), Tiêu chí số 4 ( Điện), Tiêu chí số 5 ( Trường học),Tiêu chí số 7 ( cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), Tiêu chí số 8 ( Thông tin và truyền thông), Tiêu chí số 9 ( Nhà ở dân cư), Tiêu chí số 14 ( Giáo dục và đào tạo), Tiêu chí số 13 ( Tổ chức sản xuất), Tiêu chí số 18 ( Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật),.

- Các tiêu chí chưa hoàn thành  9/19 tiêu chí . Tiêu chí số 2 ( Giao thông lợi), Tiêu chí số 6 ( Cơ sở vật chất văn hóa), Tiêu chí số 10 ( Thu nhập), Tiêu chí số 11 ( Hộ nghèo), Tiêu chí số 12 ( Lao động có việc làm thường xuyên), Tiêu chí số 15 ( y tế), Tiêu chí số 16 ( Văn hóa), Tiêu chí số 17 ( Môi trường) , Tiêu chí số 19 ( Quốc phòng và an ninh)

b. Kiến nghị của ấp :

- Sửa chữa và nâng cấp các tuyến đường giao thông đã bị xuống cấp bao gồm tổ : 1+4, 3+4+5+6, 5+6, 7+9, 9+10, tổ 2- tổ 9, Tổ 1+9+10, Tổ 4+10, Tổ 1+4, Tổ 6 + 8  với tổng chiều dài 5.600m.

- Nâng cấp và sửa chữa các tuyến đường điện thuộc tổ: 3+4, Tổ 4, 6, 8+10, 9 + 10, Tổ 10.

- Quan tâm việc bắt nước máy cho người dân sinh hoạt.

II- KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC TẾ :

- Ấp 1:

+ Đường điện phục vụ sản xuất dọc bờ sông ray chiều dài 1 km (0,5 km bên trái và 0,5 km bên phải cầu sông Ray), hiện tại người Nông dân đang phải dùng máy dầu để tưới tại khu vực này.

+ Nạo vét 1,5 km kênh mương suối 2 và bồi đắp lại những khúc do mưa lớn làm xạc lở.

- Ấp 5:

+ Cần lắp đặt thêm 1 bình hạ thế, tại trụ điện số 471 XM 225, đảm bảo nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt cho 145 hộ, sinh sống tại khu vực tổ 4 + 5 +10.

+ Cần đầu tư mới tuyến đường điện, nước máy và nâng cấp hệ thống đường GTNT cho khu vực mới khai thác để phát triển sản xuất. Vì hiện tại tuyến đường này dài 1 km với 11 hộ sinh sống mà chỉ có 1 giếng đào và 3 đồng hồ điện

- Ấp 7+8: Cần đầu tư 1,5 km đường điện Trung thế, ở khu vực Suối đá ấp 7+8, hiện tại khu vực này có 32 hộ đang sinh sống, diện tích đất nông nghiệp ha với 15 ha điều già cổi cần chuyển đổi qua cây khác có năng xuất cao hơn, 5 ha tiêu, 4 ha lúa 1 vụ và 6 ha cây cao su. Nhưng chỉ có 1 đường dây điện do dân tự kéo nên điện rất yếu không đảm bảo cho sinh hoạt và phát triển sản xuất.

  Còn lại các ấp đã có kiến nghị cụ thể như trong báo cáo.

III. Nhận xét, đánh giá:

1. Ưu điểm: Ban phát triển ấp, Tổ địa bàn dân cư đoàn kết tập trung thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các ấp.

2. Hạn chế: Một số tiêu chí vận động tuy nhiên các ấp chưa đạt như tiêu chí môi trường, an ninh trật tự…..

3. Đề xuất: Các tiêu chí phụ thuộc cấp trên đề nghị UBND xã tiếp tục có kiến nghị đế xuất để hoàn thành các Tiêu chí chưa đạt. Các Ban phát triển tiếp tục tuyên truyền vận động để thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn và đạt các tiêu chí còn lại.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND xã Hòa Bình về việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới của 8 ấp  trên địa bàn xã Hòa Bình ./.

Nơi nhận :                                                                                                                                                                                      TM. HĐND XÃ HÒA BÌNH

     - HĐND huyện (B/c)    ;                                                                                                                                                                            CHỦ TỊCH

- ĐU-HĐND xã (B/c)

- Các trường học (t/h);

- Thành viên đoàn giám sát;

- Lưu./.                                                      

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu