TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222059
  NÔNG THÔN MỚI

  BÁO CÁO NTM 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
30/06/2017

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

 

Phần thứ nhất:

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI,

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

1. Công tác tuyên truyền, vận động:

a. Công tác tuyên truyền:

- Hầu hết các văn bản chỉ đạo về xây dựng Nông thôn mới của cấp trên đều được Ủy ban nhân dân xã triển khai đến toàn thể cán bộ công chức và nhân dân biết và thực hiện.

- Tổ chức lồng ghép tuyên tuyền về chương trình xây dựng nông thôn mới các cuộc họp tại ấp, các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi họp mặt của chị em phụ nữ trong ngày 8/3 và trong ngày Hội trại tòng quân, được 12 buổi với 540 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền để nhân dân hiểu sâu hơn về lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới.

- Sau khi tuyên truyền thì ý thức của người dân được nâng lên rõ rệt cụ thể: Thể hiện như thực hiện tham gia thu gom rác thải, vệ sinh môi trường cộng đồng dân cư, ý thức tốt về chủ trương nhà nước và nhân dân cùng chung tay xây dựng NTM (nhân dân hiến đất, hiến công) tạo mối đoàn kết trong cộng đồng và ý thức bảo vệ ANTT thôn xóm được tốt hơn.

b. Kết quả vận động:

- Đến nay việc vận động người dân thực hiện tự câu móc đường chiếu sáng đạt 100 % cụ thể như sau:

STT

Ấp

Số đường

Số mét

Số bóng

Số tiền

1

Ấp 1

16

5,300

182

72,750,000

2

Ấp 2

19

4,500

88

53,320,000

3

Ấp 3

7

1,820

59

27,500,000

4

Ấp 4

11

1,110

90

18,500,000

5

Ấp 5

16

4,850

110

35,000,000

6

Ấp 6

21

2,500

75

41,880,000

7

Ấp 7

19

11,500

75

94,800,000

8

Ấp 8

13

5,100

140

81,200,000

CỘNG

122

36,680

819

424,950,000

Tổng kinh phí do nhân dân đóng góp: 424,950,000

- Trong 6 tháng đầu năm 2017 đã kiểm tra việc bảo vệ môi trường của 28 hộ chăn nuôi trên địa bàn. Đã lập biên bản kiểm tra và đề nghị khắc phục.

- Phối hợp với các Ban ngành đoàn thể và 08 Ban ấp trên địa bàn xã thực hiện các đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường vào các ngày lễ trong năm, ngày môi trường thế giới 5/6…, và dọn dẹp những nơi phát sinh rác thải gây ô nhiễm môi trường.

- Công tác thu gom rác thải sinh hoạt tập trung tính đến nay đã đăng ký và thực hiện thu gom là 1527/3011 hộ đạt 50,71% toàn xã. Việc thu gom đã đi vào ổn định và tiếp tục vận động nhân dân tham gia thu gom để đạt kết quả cao hơn.

c. Những thuận lợi, khó khăn:

- Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của BCĐ MTN huyện xuyên mộc, sự thống nhất cao trong toàn thể hệ thống chính trị nên công tác vận động có nhiều chuyển biến rõ rệt, nhân dân đã nhận thức được lợi ích của việc xây dựng Nông thôn mới và đã thực hiện tốt. Bằng các hình thức như: nhân dân đã hiến đất, hoa màu để làm đường, vệ sinh môi trường đã có chuyển biến tích cực. Mục đích phát triển dân sinh được nâng cao, An ninh trật tự được giữ vững.

- Khó khăn, tồn tại: Bên cạnh những việc đã làm được, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số khó khăn như một số người dân, chưa nhận thức đúng đắn về nông thôn mới nên chưa thực hiện được vai trò của mình để cùng nhà nước thực hiện hoàn thành Nông thôn mới.

2. Thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình.

- Tiếp tục thực Quyết định số 05-QĐ/ĐU ngày 06 tháng 8 năm 2012 về việc thành lập Ban vận động, tuyên truyền thực hiện chương  trình xây dựng Nông thôn mới xã Hòa Bình giai đoạn 2012-2015 và Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND ngày ngày 06 tháng 01 năm 2016 về phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2016.

- Ngày 6 tháng 8 năm 2012 Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành các Quyết định gồm: Quyết định số 190/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban quản lý điều hành thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình; Quyết định số 191 /QĐ-UBND ngày 06/8/2012 về việc công nhận Ban giám sát cộng đồng; 08 quyết định từ Quyết định số 192/QĐ-UBND đến Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 6/8/2012 về việc thành lập Ban phát triển xây dựng Nông thôn mới tại 8 ấp; Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 29/1/2013 về việc thành lập Tổ quản lý điều hành công tác xây dựng cơ bản; Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 30/1/2013 về việc thành lập Tổ quản lý điều hành thực hiện Văn hóa – Xã hội – Môi trường.

- Ban quản lý NTM xã đã thành lập 15 tổ phụ trách 19 tiêu chí, các tổ chịu trách nhiệm theo dõi thu nhập số liệu báo cáo chi tiết cụ thể tham mưu cho BQL NTM xã.

- Các ban ngành đoàn thể đã phối hợp thực hiện triển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới đến các hội viên của mình bằng nhiều hình thức như lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của hội, các cuộc họp dân tại các ấp.

3. Ban hành các cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện:

- Ngày 16 tháng 8 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Ngày 17 tháng 10 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1980/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Ngày 06 tháng 03 năm 2017 UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 452/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới:

- Xã Hòa Bình đã được UBND huyện Xuyên Mộc phê duyệt các quy họach nông thôn mới theo QĐ số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025.

- Ngày 31 tháng 12 năm 2014 UBND xã Hòa Bình đã được UBND huyện phê duyệt Quy hoạch xây dựng xã Nông thôn mới tại Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 31/12/2014.

- Ngày 31 tháng 12 năm 2014 UBND xã Hòa Bình đã được UBND huyện phê duyệt Quyết định số 2559/QĐ về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025.

Đến nay mới trả cho đơn vị tư vấn lập Quy hoạch xây dựng xã Hòa Bình là xã nông thôn mới là 120.000.000 đồng.

2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội:

Bảng 3: BẢNG LIỆT KÊ CÁC NỘI DUNG THEO TỪNG TIÊU CHÍ

Tiêu chí

Khối lượng và giá trị đã thực hiện trong 6 tháng 2017

Kế hoạch 6 tháng

cuối năm 2017

Ghi chú

Giao thông

     Nâng cấp 14 tuyến đường, chiều dài 11.338 mét, tổng kinh phí thực hiện 15 tỷ đồng, trong 6 tháng đầu năm đang hoàn thiện, thủ tục hồ sơ.

     Hoàn thành xong 14 tuyến đường, chiều dài 11.338 mét, tổng kinh phí thực hiện 15 tỷ đồng.

 

a. Kết quả xây dựng cơ sở hạ tầng:

- Giao thông: Trong năm 2017 thực hiện 14 tuyến đường, chiều dài 11.338 mét, tổng kinh phí thực hiện 15 tỷ đồng.

- Trường học:

+ Tổng số Trường Mầm Non có 2 trường trong đó: Cơ sở Mầm non Đội I có 07 phòng học và 01 phòng làm việc của giáo viên, 02 phòng ăn cho trẻ, hiện đã xuống cấp, cần đầu tư mới và cơ sở Mầm non Đội 6 hiện nay đã xuống cấp trầm trọng cần xây dựng mới. Chưa đạt so Bộ tiêu chí quốc gia NTM.

+ Tổng số Trường tiểu học có 3 trường trong đó: 2 trường đạt chuẩn theo quy định, còn 1 trường tiểu học Lương Thế Vinh chưa đạt chuẩn do thiếu phòng chức năng và khu hiệu bộ ( 10 phòng ). Hiện nay đạt 67% so với Bộ tiêu chí quốc gia NTM

+ Trường THCS Quang trung: Đã đạt so Bộ tiêu chí quốc gia NTM.

+ Trường THPT Hoà Bình: Đã đạt so Bộ tiêu chí quốc gia NTM.

Đánh giá tiêu chí 5: Chưa đạt, chỉ có 5/7 trường đạt tỷ lệ 71,43% so với Bộ tiêu chí quốc gia NTM (Theo tiêu chí phải đạt 100%, còn thiếu 28,57% do: trường tiểu học Lương Thế Vinh thiếu khu hiệu bộ và các phòng chức năng và Xây mới trường Mầm non Đội I).

- Trạm y tế:

+ Trạm y tế xã chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các hoạt động phấn đấu thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã, dưới sự hướng dẫn của y tế tuyến trên đến nay xã đã đạt theo 10 chuẩn Quốc gia về Y tế được quy định tại Quyết định số: 3447/QĐ-BYT ngày 22/9/2011 của Bộ Y tế -  đạt 93/100 điểm, đã được Trung tâm y tế về kiểm tra và đánh giá.

+ Tổng số người dân tham gia các hình thức BHYT là 8.578/11.927 người, chiếm tỷ lệ 71,9 %.

+ Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể còi (chiều cao theo tuổi) 143/1.119 trẻ đạt 12.8 %.

Chưa đạt so với Bộ tiêu chí. (Theo tiêu chí: BHYT >85%, xã đạt 71,9%)

- Nước sạch:

+ Hiện nay toàn xã đã có 1538/2950 hộ sử dụng nước máy, đạt 52% số hộ toàn xã.

+ Hiện tại nhu cầu người dân sử dụng nước sạch trên địa bàn xã là khá cao, nhưng Công ty nước chưa đáp ứng được nhu cầu cấp nước cho người dân trên địa bàn.

b. Tổng vốn huy động và vốn thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng:

 

TIÊU CHÍ

 

NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG (triệu đồng)

 

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách xã

Tín dụng

Doanh nghiệp

Huy động dân

Lồng ghép

Tổng cộng

Giao thông

15.000

 

 

 

 

3.500

 

18.500

Trường học

 

 

 

 

 

 

105.000

105.000

Môi trường

 

 

 

 

 

 

400

400

Phát triển sản xuất

 

 

 

16.000

65.000

 

 

81.000

TỔNG CỘNG

15.000

 

 

16.000

65.000

3.500

105.400

204.900

                                                                                                                            

3. Phát triển sản xuất gắn với tái  cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân:

* UBND xã đã chú trọng đầu tư, cải tạo đường, điện cho 6 khu vực sau để giúp cho người dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất nhằm tăng thu nhập cho người dân.

- Trong năm 2013 đã phát triển khu vực sản xuất Suối 2 khoảng 50 ha lúa và 200 ha trồng cây lâu năm, giúp cho bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đất lúa từ trồng 2 vụ lúa qua 3 vụ lúa hoặc 2 vụ lúa 1 bắp... Cây lâm năm chuyển đổi từ cây điều lâu năm năng xuất thấp qua cây tiêu mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

- Trong năm 2015 tập trung phát triển 5 khu vực sau:

+ Khu vực tổ 8 ấp 4: Cây lăm năm chuyển đổi khoảng 120 ha từ cây điều lâu năm năng xuất thấp qua cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

+ Khu vực tổ 1+2 ấp 3: Cây lăm năm chuyển đổi khoảng 180 ha từ cây điều lâu năm năng xuất thấp qua cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

+ Khu vực tổ 2 ấp 1: Cây lăm năm chuyển đổi khoảng 90 ha từ cây điều lâu năm năng xuất thấp qua cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

+ Khu vực dốc 5 Tòng ấp 2: Cây lăm năm chuyển đổi khoảng 120 ha từ cây điều lâu năm năng xuất thấp qua cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

+ Khu vực Láng Bè, ấp 1: khoảng 35 ha từ trồng lúa qua trồng bắp giống Cipi, cây lăm năm chuyển đổi khoảng 250 ha từ cây điều lâu năm năng xuất thấp qua cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

- Trong năm 2017 tập trung phát triển 2 khu vực sau:

+ Khu vực suối Đá ấp 7+8: Cây lăm năm chuyển đổi khoảng 32 ha từ cây điều lâu năm năng xuất thấp qua cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

+ Khu vực suối tổ 4 ấp 5: Cây lăm năm chuyển đổi khoảng 18 ha từ cây điều lâu năm năng xuất thấp qua cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

* Đào tạo nghề nông thôn:

- Kế hoạch đào tạo nghề nông thôn năm 2017: tổ chức 3 lớp đào tạo nghề nông thôn: 01 lớp nông nghiệp với 30 học viên và 02 lớp phi nông nghiệp với 100 học viên.

- Đang tiếp tục khảo sát nhu cầu, để mở thêm các lớp đào tạo nghề phù hợp với địa phương.

* Kết quả thực hiện các tiêu chí:

- Về thu nhập: 40.042.000 đồng/người/năm.

- Về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên:

Tổng số lao động trong độ tuổi: 5.914 lao động (Nam 15-60 tuổi, nữ 15-55) Nam 3.070 lao động, chiếm 52%; Nữ: 2.844 lao động, chiếm 48%. Trong đó:

+ Số lao động đang tham gia lao động: 4.938 lao động, chiếm 83.5%.

+ Số lao động không tham gia lao động:  976 lao động, chiếm 16.5% (Học sinh: 618 em; Người tàn tật: 133 người; Người mất sức lao động trên 61%: 49 người; Quân nhân tại ngũ 25 người, Người làm việc nôi trợ: 151 người).

Số không lao động có việc làm thường xuyên: 286 lao động, chiếm 5.8%.

Số lao động thất nghiệp (không có việc làm): 07 lao động, chiếm 0.1%.

Số lao động có việc làm thường xuyên: 4.645 lao động, chiếm 91.1%.

4. Giảm nghèo và an sinh xã hội:

- Tổng số hộ nghèo trên địa bàn 492/2.991, tỷ lệ 16,45 %. Trong đó: Hộ nghèo Quốc Gia tính 6 tháng đầu năm 2017 là 80/2991 hộ QG, tỷ lệ 2,67%, nếu trừ đi đối tượng bảo trợ xã hội còn lại 57/2991 hộ QG, tỷ lệ 1,9%. Trong 6 tháng đầu năm chưa rà soát lại hộ nghèo.

- Khó khăn: xã Hoà Bình có 492 hộ nghèo đa số thiếu đát sản xuất, thiếu việc làm, thiếu vốn, già yếu, thiếu lao động, dông con, lao động chính trong gia đình thường hay ốm đau, nghề nghiệp không ổn định dẫn đến thu nhập thấp.

- Triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo năm 2017, phấn đấu đạt chỉ tiêu Huyện giao thoát nghèo 33 hộ, giảm hộ nghèo QG xuống còn 1.1%.

Chưa đạt so với bộ tiêu chí NTM (Theo tiêu chí <1%)

5. Phát triển giáo dục ở nông thôn:

* Giáo dục:

- Kết quả phổ cập Mần non:

+ Tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp là 188/189 cháu, đạt 99,47%.

+ Tiếp tục duy trùy phổ cập giáo dục Mầm Non cho trẻ 5 tuổi.

- Kết quả xóa mù chữ và chống tái mù chữ:

Xã đã được công nhận phổ cập tiểu học chống mù chữ từ 1999 và phổ cập đúng độ tuổi năm 2002 đến nay vẫn duy trì tốt.

- Kết quả giáo dục Tiểu học:

+ Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 là 209/209 em, đạt 100%.

+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Tiểu học là 802/828 đạt 96,86%.

- Trung học Cơ sở:

+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS (2 hệ) là 204/205, đạt 99,51%.

* Tỷ lệ có việc làm qua đào tạo:

Tổng số lao động qua đào tạo: 2.432 lđ / 5.914 lđ = 41.12 %

Chưa đạt so với bộ tiêu chí NTM (Theo tiêu chí >45%)

6. Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn:

          - Triển khai kế hoạch chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2017.

- Công tác khám chữa bệnh được thực hiện thường xuyên, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Thực hiện tốt công tác truyền thông và dân số, kế hoạch hóa gia đình. Triển khai thực hiện tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện theo kế hoạch, 29 cơ sở được kiểm tra có 16 cơ sở đạt, chiếm tỷ lệ 55,11% (13 cơ sở  còn lại thiếu giấy khám sức khỏe và tập huấn kiến thức ATTP, đã bị nhắc nhở).

          - Đã tổ chức ra quân thực hiện chiến dịch dọn dẹp vệ sinh môi trường diệt lăng quăng phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết đợt 1 ngày 20/5/2017.

- Số trẻ sinh trong 6 tháng đầu năm là 66 ca ( nam 30 ca; nữ 36 ca), trong đó Phụ nữ sinh con thứ 3 là: 23 ca, chiếm tỷ lệ 34,85%.

- Công tác phòng chống một số loại dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng được thực hiện tích cực. Nhưng vẫn còn xảy ra 02 ca tay- chân- miệng (giảm 01 ca so với cùng kỳ), sốt xuất huyết xảy ra 03 ca ( giảm 03 ca so với cùng kỳ).

- Tổng số người dân tham gia các hình thức BHYT là 8.578/11.927 người, chiếm tỷ lệ 71,9 %.

Chưa đạt so với bộ tiêu chí NTM

7. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân:

- Tổ chức tuyên truyền trên đài truyền thanh về công tác phòng chống dịch bệnh. Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử trong các ngày lễ Tết, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/02, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tuyên truyền tháng hành động an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tháng hành động vì trẻ em từ 01/6-30/6/2016. Tuyên truyền Đại hội thể dục thể thao lần thứ 5 xã Hòa Bình.

- Tổ chức treo cờ dọc lộ 328, trang trí cổng chào và trụ sở UBND xã để Mừng Đảng- Mừng xuân 2017.

- Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao xã lần thứ V, có 356 vận động viên tham gia với 6 môn thi đấu như: bóng đá, quần vợt, cầu lông, cờ tướng, kéo co, việt dã.

- Phát huy vai trò của BCĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Có 8/8 ấp hoàn tất việc xây dựng quy ước thôn ấp và được UBND huyện phê duyệt.

- Đài truyền thanh hoạt động thường xuyên với các hoạt động như tiếp sóng, phát thanh của địa phương, tuyên truyền lưu động, phục vụ âm thanh…được  495 giờ phát sóng.

- Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, có 2812/2995 hộ đạt GĐVH năm 2016 với tỷ lệ 93,88%. Phối hợp với MTTQ xã tổ chức tốt ngày hội “Đoàn kết toàn dân tộc”.

- Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện nếp sống văn minh trong ma chay, cưới hỏi, có ý thức bảo vệ môi trường; giữ gìn và phát huy bản sắc Văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bài trừ các hình thức mê tín dị đoan, bói toán... ngăn ngừa và đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội, đảm bảo từng bước nâng cao chất lượng các danh hiệu Văn hóa.

Đạt so với bộ tiêu chí NTM.

8. Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề:

Hiện nay toàn xã đã có 1538/2950 hộ sử dụng nước máy, đạt 52% số hộ toàn xã (không tính các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn), nâng tỷ lệ người sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia toàn xã đạt 100%.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn như: Lò giết mổ gia súc, gia cầm, Lò bún đảm bảo thực hiện tốt về môi trường.

- Hiện có 385/388 hộ chăn nuôi hợp vệ sinh. Tỷ lệ 98,78% ( trong đó có 144  hộ chăn nuôi có hầm Biogas)

- Các nghĩa trang được xây dựng theo quy định.

- Thực hiện chương trình thu gom rác thải sinh hoạt tập trung có 2.076/2950 hộ đăng ký tham gia, đạt 70,37 %, đến nay việc thu gom dần đi vào ổn định và tiếp tục vận động nhân dân tham gia thu gom số hộ tham gia 1.526/2950 đạt 51,73 % trở lên.

 

Ấp

Tỷ lệ nước hợp vệ sinh và nước sạch

Tỷ lệ hộ có nhà tắm, tiêu, bể chứa nước hợp vệ sinh
(90%)

Hộ chăn nuôi hợp vệ sinh
(>80%)

Tỷ lệ hộ tham gia thu gom rác thải

Nước hợp vệ sinh
(>98%)

Nước máy
(65%)

Ấp 1

100%

132/431=  31%

100%

81%

63/431=   15%

Ấp 2

100%

153/401=  38%

97%

80%

102/401=  33%

Ấp 3

100%

47/205=    23%

98%

87%

183/205=  89%

Ấp 4

100%

217/435=  50%

99%

73%

316/435=  73%

Ấp 5

100%

275/426=  65%

92%

70%

125/426=  29%

Ấp 6

100%

54/225=   20%

100%

62%

37/225=   16%

Ấp 7

100%

297/408=  96%

99%

83%

327/408=  80%

Ấp 8

100%

264/419=  67%

99%

43%

324/419=  77%

TỔNG

100%

1.538/2.950= 52%

98%

72.6%

1.507/2.950= 51%

Đánh giá tiêu chí số 17: nước máy mới đạt 52% (Theo tiêu chí nước hợp vệ sinh >99%, nước sạch theo quy định >65%)

9. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng NTM: Phấn đấu trong năm 2017:

Đảng bộ xã đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương tại Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11/10/2011 về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã được công nhận đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.

Chưa đạt so với bộ tiêu chí.

10. Giữ vũng quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn:

- Tiếp tục giữ vững tình hình ANCT- TTATXH, đảm bảo không để xảy ra các vụ trọng án, các hoạt động chống đối Đảng, chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân và tuyên truyền, vận động nhân dân không khiếu kiện đông người, vượt cấp.

- Không có cán bộ, chiến sỹ CA, Xã đội bị hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên. Tập thể Công an xã đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” và đạt loại khá trở lên về “phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”.

- Đưa các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy vào các cơ sở chữa bệnh.

- Tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả của Tổ công tác đặc biệt phòng chống tội phạm - an toàn giao thông.

- Trên địa bàn đang còn hoạt động tôn giáo trái phép, Cốc Thiên Quang.

Chưa đạt so với bộ tiêu chí.

11. Kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực:

Kết quả huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình, phân theo các nguồn:

Biểu 1: Kế hoạch nguồn vốn trong năm 2017

TIÊU CHÍ

 

KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN (triệu đồng)

 

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách xã

Tín dụng

Doanh nghiệp

Huy động dân

Lồng ghép

Tổng cộng

Giao thông

15,000

 

 

 

 

3,500

 

18,500

Trường học

 

 

 

 

 

 

105,000

105,000

Phát triển sản xuất

 

 

 

16,000

65,000

 

 

71,000

Môi trường

 

 

 

 

 

 

400

400

TỔNG CỘNG

15,000

-

-

16,000

65,000

3,500

105,400

204,900

 

Biểu 2: Kết quả giải ngân 6 tháng năm 2017:

STT

NỘI DUNG

Vốn từ Chương trình MTQG xây dựng NTM

 

Đã bố trí, huy động năm 2017

Đã thực hiện 6tháng

năm 2017

Đã giải ngân

Đã giải ngân %

Ghi chú

 
 
 

1

Ngân sách tỉnh bố trí

15,000

-

-

0 %

 

 

2

Quỹ tín dụng

16,000

9.400

9.400

58.75%

 

 

3

Vốn huy động Doanh nghiệp

65.000

8.150

8.150

12.54%

 

 

4

Vốn lồng ghép

105.400

-

-

0 %

 

 

5

Vốn huy động từ nhân dân

3,500

-

-

0 %

 

 

TỔNG CỘNG

204.900

17.550

17.550

8.56%

 

 

 

7. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM:

* Theo Bộ tiêu chí Quốc gia mới Quyết định số 1980/Q Đ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ.

Xã Hòa Bình

Tổng số tiêu chí đạt

lúc lập Đề án

Tổng số tiêu chí đạt tính đến 6 tháng đầu

năm 2017

Kế hoạch phấn đấu trong 6 tháng cuối

 năm 2017

1

Quy hoạch và thực hiện quy hoạch

1

Quy hoạch và thực hiện quy hoạch

1

Giao thông

2

Chợ nông thôn

2

Chợ nông thôn

2

Thủy lợi

3

Bưu điện

3

Bưu điện

3

Điện

4

Hộ nghèo

4

Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên

4

Trường học

5

Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên

5

Thu nhập

5

Nhà ở dân cư

6

Hình thức tổ chức sản xuất

6

Hình thức tổ chức sản xuất

6

Y tế

7

Văn Hóa

7

Cơ sở vật chất văn hóa

7

Hộ nghèo

8

Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh

8

Văn Hóa

8

Giáo dục

 

 

9

Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh

9

Môi trường

 

 

 

 

10

An ninh trật tự xã hội

III. Đánh giá chung:

1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo của BCĐ MTN huyện xuyên mộc, sự thống nhất cao trong toàn thể hệ thống chính trị nên công tác vận động có nhiều chuyển biến rõ rệt, nhân dân đã nhận thức được lợi ích của việc xây dựng Nông thôn mới và đã thực hiện tốt. Bằng các hình thức như: nhân dân đã hiến đất, hoa màu để làm đường, vệ sinh môi trường đã có chuyển biến tích cực. Mục đích phát triển dân sinh được nâng cao, An ninh trật tự được giữ vững.

2. Khó khăn, tồn tại:

Bên cạnh những việc đã làm được, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số khó khăn như một số người dân, chưa nhận thức đúng đắn về nông thôn mới nên chưa thực hiện được vai trò của mình để cùng nhà nước thực hiện hoàn thành Nông thôn mới.

 

PHẦN THỨ HAI

          PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

Xây dựng xã Hòa Bình trở thành xã nông thôn mới theo hướng CNH – HĐH được thể hiện ở các đặc trưng như: có nền kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, có hình thức sản xuất phù hợp, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển dịch vụ du lịch theo qui hoạch, giữ gìn truyền thống và bản sắc Văn hóa dân tộc, trình độ dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ …tình hình an ninh - chính trị được giữ vững và ổn định, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương. Xây dựng xã Hòa Bình trở thành xã nông thôn mới theo phương châm dựa vào nội lực và do cộng đồng làm chủ.

2. Mục tiêu cụ thể:

Phấn đấu hoàn thành 10 tiêu chí còn lại cụ thể: 1.Tiêu chí số 2: Giao thông, 2.Tiêu chí số 3: Thuỷ lợi, 3.Tiêu chí số 4: Điện, 4.Tiêu chí số 5: Trường học, 5.Tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hoá, 6.Tiêu chí số 9: nhà ở dân cư, 7.Tiêu chí số 11: Hộ nghèo, 8.Tiêu chí số 14: Giáo dục, 9.Tiêu chí số 17: Môi trường và 10.Tiêu chí số 19: An ninh trật tự.

II. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện:

1.Tiêu chí số 2: Giao thông.

Trong 6 tháng đầu năm 2017 hoàn thiện các hồ sơ, 6 tháng cuối năm hoàn thiện 14 tuyến đường, chiều dài 11.338 mét, tổng kinh phí thực hiện 15 tỷ đồng. Đã được UBND huyện đồng ý phê duyệt theo công văn số 1356/UBND-VP ngày 3/4/2017 của UBND huyện Xuyên Mộc về việc đầu tư xây dựng cơ bản, nguồn vốn nông thôn mới năm 2017 của các xã thực hiện đề án nông thôn mới giai đoạn 2013-2015.

2.Tiêu chí số 3: Thuỷ lợi.

- Hiện tại các phai chắn bị hư, mương bị bồi lắp, xạc lở, một đập ngăn bị lỡ nên cần nạo vét 1,5 km kênh mương và các phai chắn nước hư tại suối 2 và bồi đắp lại những khúc do mưa lớn làm xạc lở..

- Làm mương chống ngập úng cho tuyến đường tổ 1 ấp 1, chiều dài 300 m, đường vào suối 2, cho 35 hộ trồng trọt với diện tích 18,4 ha.

3.Tiêu chí số 4: Điện.

Còn 9.120 m điện chưa an toàn của ngành điện, 4.000 m điện để người dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và 04 khu vực điện sinh hoạt, điện yếu chưa đáp ứng dược nhu cầu sử dụng điện của người dân. (Theo tiêu chí hệ thống điện đạt chuẩn)

4.Tiêu chí số 5: Trường học.

Hiện tại trên địa bàn còn lại 2 trường đó: Trường tiểu học Lương Thế Vinh thiếu khu hiệu bộ và các phòng chức năng và Xây mới trường Mầm non Đội I, đạt tỷ lệ 71,43% so với Bộ tiêu chí quốc gia NTM, theo tiêu chí phải đạt 100%, còn thiếu 28,57%.

5.Tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hoá.

Tỷ lệ thôn, ấp có nhà Văn hóa và khu thể thao: hiện nay 08 ấp đều đã được xây dựng tụ điểm sinh hoạt Văn hóa ấp, do xây dựng đã lâu năm nên trụ sở 08 ấp đã xuống cấp, trang thiết bị đã hư cần được sửa chữa và cấp mới như: sơn lại trụ sở ấp, bàn, ghế, tủ, âm thanh để cho phục vụ sinh hoạt của ấp. Có 1 sân bóng đá của Cty CPCS Hòa Bình nằm trên địa bàn ấp 7 và 04 ấp có sân thể thao phục vụ cho toàn xã, nhưng hiện tại các sân trên không đáp ứng được cần được xây dựng lại.

6.Tiêu chí số 9: nhà ở dân cư.

Nhà tạm còn 9 căn (ấp 2: 1 căn, ấp 3: 1 căn, ấp 5: 5 căn, ấp 6: 2 căn)

Đánh giá tiêu chí số 9: chưa đạt vì còn 9 căn nhà tạm (Theo tiêu chí không có nhà tạm, dột nát).

7.Tiêu chí số 11: Hộ nghèo.

- Hộ nghèo Quốc Gia tính cuối năm 2016 còn lại 80/2991 hộ QG, tỷ lệ 2,67%. (Tăng lên do hộ nghèo quốc gia bây giờ 800.000 đồng/tháng, lúc trước chỉ 400.000 đồng/tháng).

Đánh giá tiêu chí số 11: chưa đạt vì hộ nghèo QG 2.67% (Theo tiêu chí <1%)

8.Tiêu chí số 14: Giáo dục.

- Giáo dục: đạt.

- Tỷ lệ có việc làm qua đào tạo: Tổng số lao động qua đào tạo: 2.432 lđ / 5.914 lđ = 41.12 %

Đề nghị Sở Thương binh xã hội cho công nhận những người có tay nghề trên 3 năm, để xã hoàn thành chỉ tiêu >45% tỷ lệ lao động qua đào tạo.

Đánh giá tiêu chí số 14: chưa đạt vì mới đạt 41.12% (Theo tiêu chí >45%)

9.Tiêu chí số 17: Môi trường.

Hiện nay toàn xã đã có 1538/2950 hộ sử dụng nước máy, đạt 52% số hộ toàn xã (không tính các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn), nâng tỷ lệ người sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia toàn xã đạt 100%

- Hiện có 385/388 hộ chăn nuôi hợp vệ sinh. Tỷ lệ 98,78% ( trong đó có 144  hộ chăn nuôi có hầm Biogas)

- Thực hiện chương trình thu gom rác thải sinh hoạt tập trung có 2.076/2950 hộ đăng ký tham gia, đạt 70,37 %, đến nay việc thu gom dần đi vào ổn định và tiếp tục vận động nhân dân tham gia thu gom số hộ tham gia 1.526/2950 đạt 51,73 % trở lên.

Đánh giá tiêu chí số 17: chưa đạt vì mới đạt 52% hộ dân dùng nước sạch (Theo tiêu chí >65%)

10.Tiêu chí số 19: An ninh trật tự.

- Đa số các ấp tiếp tục giữ vững tình hình ANCT- TTATXH, đảm bảo không để xảy ra các vụ trọng án, các hoạt động chống đối Đảng, chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân và tuyên truyền, vận động nhân dân không khiếu kiện đông người, vượt cấp.

- Còn một số ấp tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn, tệ nạn cờ bạc, ma túy, trộm cắp vẫn còn xảy ra như ấp 5,6,8.

- Trên địa bàn vẫn còn có 1 Cốc Thiên Quang đang xây dựng trái phép.

III. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Tổng  mức vốn: 

Tổng nguồn vốn: 204.900 triệu đồng.

2. Cơ cấu nguồn lực:

- Ngân sách tỉnh: 15.000 triệu đồng (Đường giao thông nông thôn)

- Vốn lồng ghép: 105.400 triệu đồng (Trường học, nước máy và xây dựng hầm Biogas)

- Vốn tín dụng: 16.000 triệu đồng

- Vốn doanh nghiệp: 65.000 triệu đồng (Trang trại heo, gà 15 tỷ, đầu tư khu du lịch thác Hòa Bình 50 tỷ)

- Huy động nhân dân: 3.500 triệu đồng (Người dân hiến đất, hàng rào, hoa màu, ngày công… )

TIÊU CHÍ

 

KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN (triệu đồng)

 

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách xã

Tín dụng

Doanh nghiệp

Huy động dân

Lồng ghép

Tổng cộng

Giao thông

15,000

 

 

 

 

3,500

 

18,500

Trường học

 

 

 

 

 

 

105,000

105,000

Phát triển sản xuất

 

 

 

16,000

65,000

 

 

71,000

Môi trường

 

 

 

 

 

 

400

400

TỔNG

CỘNG

15,000

-

-

16,000

65,000

3,500

105,400

204,900

 

3. Dự kiến kế hoạch vốn 6 tháng cuối năm theo từng tiêu chí:

Tiêu chí số 2: Giao thông: Trong 6 tháng cuối năm 2017 thực hiện 14 tuyến đường, chiều dài 11.338 mét, tổng kinh phí thực hiện 15 tỷ đồng.

 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn xã Hòa Bình./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                 TM.BQL. NÔNG THÔN MỚI XÃ

     - BCĐ.NTM tỉnh (b/c);                                                                                                                                                           TRƯỞNG BAN

     - TTr. BCĐ.NTM huyện(b/c);

     - BQL NTM xã (đ/c);

     - Lưu:VT./.

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu