TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222027
  NÔNG THÔN MỚI

  TIÊU CHÍ SỐ 6: CƠ SỞ VẬT CHẤT VĂN HÓA
22/12/2020

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /BC-UBND

Hòa Bình, ngày       tháng     năm 2020

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn)

trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-UBND, ngày 06/3/2017 của UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ đề án số 01/ĐA ngày 15/11/2014 của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình về xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu, giai đoạn 2011 –2015,

Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn) như sau:

1. Yêu cầu của tiêu chí:

Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa.

2. Kết quả thực hiện tiêu chí:

2.1. Về diện tích, mặt bằng xây dựng chợ:

a. Diện tích xây dựng: 3.068,8m2

- Số điểm kinh doanh: 218

- Số hộ kinh doanh tại chợ: 218 hộ, Trong đó:

+ Kinh doanh cố định: 160 hộ;

+ Kinh doanh không cố định: 58 hộ

- Các dịch vụ tối thiểu tại chợ: 02 điểm trong giữ xe.

b. Diện tích tối thiểu kinh doanh trong chợ là: 3m2.

2.2. Về kết cấu nhà chợ chính:

Nhà chợ chính: Kiên cố

2.3. Về yêu cầu đối với các bộ phận phụ trợ và kỹ thuật công trình

a. Có biển hiệu chợ “Chợ Hòa Bình”

b. Nền chợ: lát gạch men và nền xi măng

c. Diện tích khu vệ sinh: 30m2

+ 01 phòng vệ sinh nam: 15m2

+ 02 phòng vệ sinh nữ: 15m2

d. Địa điểm trong giữ xe: 120m2

đ. Khu bán thực phẩm tươi sống, khu dịch vụ ăn uống được bố trí riêng, bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

e. Có nước sạch, nước hợp vệ sinh bảo đảm cho hoạt động chợ.

f. Có hệ thống cấp điện theo quy định bảo đảm cho hoạt động của chợ.

g. Có khu thu gom rác 20m2 và xử lý rác trong ngày.

h. Có hệ thống rãnh thoát nước bảo đảm thông thoáng và dễ dàng thông tắc.

i. Hệ thống phòng cháy chữa cháy gồm 01 máy bơm chữa cháy, 08 bình CO2 và 08 bình xịt bột.

2.4. Về điều hành quản lý chợ:

a. Ban quản lý chợ gồm 03 người, quản lý các hoạt động kinh doanh mua bán tại chợ.

b. Có nội quy hoạt động và được niêm yết công khai.

c. Sử dụng cân đối chứng nhằm giúp người tiêu dùng tự kiểm tra về số lượng, khối lượng hàng hóa.

d. Các hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại chợ không thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

3. Tự đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn) trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình./.

Nơi nhận:                                                                                              CHỦ TỊCH

- Phòng NN&PTNT huyện (b/c);                                                                                      

- Tổ thẩm tra số 04 (b/c);

- Lưu: NTM                                                                                              

 

       

 

 

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu