TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 27/11/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 221737
  NÔNG THÔN MỚI

  TIÊU CHÍ SỐ 17: MÔI TRƯỜNG
22/12/2020

  UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ HÒA BÌNH

Số:          /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hòa Bình , ngày         tháng     năm 2020

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện tiêu chí số 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm) xã Hòa Bình

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-UBND, ngày 06/3/2017 của UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Đề án số 01/ĐA ngày 20/10/2014 của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình về xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu, giai đoạn 2011 –2015,

Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm) như sau:

I. Yêu cầu của tiêu chí:

1. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh từ 98% trở lên, trong đó có 65% tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch.

2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất – kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường đạt 100%

3. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn.

4. Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch.

5. Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung cơ sở sản xuất – kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định.

6. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch từ 90% trở lên.

7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường từ 80% trở lên

8. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 100%

II. Kết quả thực hiện:

1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh phải đạt ≥ 98%, trong đó ≥ 65% số hộ sử dụng nước sạch:

Từ khi thực hiện xây dựng xã nông thôn mới đến nay, toàn xã có 100% hộ dân (2.985/2.985 hộ) sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 65% hộ dân (1.940/2.985 hộ) sử dụng nước máy.

2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất – kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường đạt 100%:

Hiện nay, hầu hết các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn của xã Hòa Bình có quy mô nhỏ thuộc thẩm quyền quản lý cấp huyện, xã. Các cơ sở sản xuất – kinh doanh, nuôi trồng thủy sản đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, đạt 100% (có danh sách kèm theo). Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện phân loại, thu gom, xử lý chất thải đảm bảo theo quy định, nước thải được thu gom trong các bể lắng, lọc trước khi thải ra môi trường; chất thải rắn được phân loại riêng và được thu gom, xử lý định kỳ. Bên cạnh đó, các cơ sở chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế, giảm thiểu tác động đến môi trường.

3. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn:

UBND xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, dọn dẹp vệ sinh môi trường, không thực hiện các hành vi khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, UBND xã đã phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức ra quân dọn vệ sinh trước trụ sở UBND xã, trụ sở các ấp, các trường, các tuyến đường giao thông chính như: TL 328, đường liên xã Hòa Bình - Hòa Hội. Tuyên truyền cho nhân dân dọn vệ sinh xung quanh nhà ở, khơi thông kênh mương nội đồng, phát quang bụi rậm, từng bước nhựa hóa các tuyến đường giao thông nông thôn. Góp phần thực hiện có hiệu quả các nội dung, tiêu chí bảo vệ môi trường trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, đường làng, ngõ xóm trên địa bàn xã đảm bảo xanh, sạch, đẹp; có trên 95% số hộ đã thực hiện cải tạo vườn; chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ không lầy lội.

Bên cạnh đó, UBND xã thành lập Tổ kiểm tra hoạt động tài nguyên khoáng sản, môi trường để tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường và khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã.

4. Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch:

Trên địa bàn xã có 02 nghĩa trang được quy hoạch theo quy định, việc mai tang thực hiện đúng theo quy ước của khu dân cư (không quá 48 giờ).

Đã ban hành Quy chế quản lý theo quy định tại Nghị định 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ; thực hiện mai táng theo quy định tại thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế và quy ước ở khu dân cư.

Việc an táng người chết tại các nghĩa trang trên địa bàn xã được thực hiện phù hợp với tín ngưỡng, phong tục, tập quán của địa phương, nếp sống văn minh hiện đại và đúng quy hoạch.

5. Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất – kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định:

Trên địa bàn xã không có khu công nghiệp nên nước thải, chất thải chủ yếu từ việc sinh hoạt của nhân dân.

Về nước thải: xã Hòa Bình là xã có địa hình đồi, dốc nên nước mưa chảy tập trung vào các mương hở ven các tuyến đường giao thông nông thôn đổ xuống  suối, không có hiện tượng ngập úng; Nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn đảm bảo vệ sinh môi trường.

 Về chất thải rắn, chất thải sinh hoạt: Đối với rác thải tại chợ và rác thải sinh hoạt  của các hộ dân ở ven các trục đường chính, các khu dân cư tập trung trên địa bàn xã  được UBND xã hợp đồng với đơn vị thu gom định kỳ 03 lần/tuần (Cụ thể các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6) thu gom và vận chuyển tập trung về bãi trung chuyển tại xã Phước Tân trước khi chuyển về bãi rác Tóc Tiên để xử lý.

Các hộ dân sinh sống tại các điểm dân cư nhỏ, lẻ xa khu dân cư tập trung đều có hố thu gom rác thải và gia đình tự xử lý chủ yếu bằng phương pháp đốt. Địa phương đã triển khai cho các hộ gia đình trên địa bàn xây dựng và thực hiện quy ước ở khu dân cư đã thực hiện cam kết xử lý nước thải, chất thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường. Toàn xã có 2.764/2.985 hộ có sọt rác chiếm tỷ lệ 92,6%. Trên địa bàn xã có 1.041 hộ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được thu gom vào bao và được tập kết về địa điểm tập trung của xã để xe chuyên dụng do UBND Huyện hợp đồng vận chuyển về nơi xử lý. UBND xã đã phối hợp cùng Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện tiến hành khảo sát và lập danh sách đầu tư 30 bể chứa thuốc bảo vệ thực vật trải đều trên địa bàn xã giai đoạn 2017 - 2020. Về đặc thù xã là xã thuần nông nên chất thải rắn trong xây dựng không nhiều và được nhân dân tái sử dụng để đổ nền, sân...

6. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch ≥90%:

Hiện nay tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch trên địa bàn xã đạt 99% (2.955/2.985hộ), quy mô chung như sau:

- Nhà tiêu được xây dựng khép kín, đảm bảo về diện tích; chất thải nhà vệ sinh được thu gom trong các bể tự hoại nên không gây ra mùi hôi khó chịu.

- Nhà tắm kín đáo có tường bao quanh, có mái che; nước thải được thu gom trong bể lắng và tự thấm.

- Nước sinh hoạt được người dân chứa trong bồn nhựa, inox có nắp đậy kín, không rò rỉ và được vệ sinh định kỳ 03 tháng/lần.

7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường phải đạt ≥ 80%:

Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 80% (308/385 hộ). Hiện nay, hầu hết các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn của xã có quy mô nhỏ thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện, xã, chuồng trại chăn nuôi nằm cách biệt với nhà ở, nguồn nước; được phun xịt xác trùng định kỳ theo kế hoạch chung bảo đảm phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh; Chất thải chăn nuôi phải được thu gom và xử lý trong hầm xử lý chất thải Biogas hoặc bể chứa chất thải được xử lý định kỳ đảm bảo không xả, chảy tràn ra khu vực xung quanh.

8. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 100%:

Tình hình hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn xã như sau:

- Các cơ sở sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản) có 1344/1344 hộ đăng ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Cơ sở kinh doanh các sản phẩm (thịt, rau, củ, quả, thủy sản) có 22/22 hộ đăng ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Cơ sở kinh doanh các sản phẩm ngành công thương (tạp hóa, …) có 35/35 hộ đăng ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Cơ sở dịch vụ ăn uống có 31/31 hộ đăng ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

c. Tự đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí

3. Kiến nghị: UBND xã đề nghị Ban chỉ đạo huyện kiến nghị các ngành liên quan tiếp tục đầu tư mới các tuyến ống nước máy tạo điều kiện cho nhân dân sử dụng đạt 100% trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm) trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình ./.

Nơi nhận:                                                        

- Phòng NN&PTNT huyện (b/c);

- Tổ thẩm tra (b/c);

- Lưu: VT.                                                                                                            

 

CHỦ TỊCH

 

 

         

 

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu