TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222069
  NÔNG THÔN MỚI

  TIÊU CHÍ SỐ 19: AN NINH TRẬT TỰ
22/12/2020

   ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       XÃ HÒA BÌNH                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

           Số :     /BC-UBND                                Hòa Bình, ngày     tháng     năm  2020

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện tiêu chí số 19 (Quốc phòng và An ninh) trong

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình

 

            Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ – TTg, ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

            Thực hiện Quyết định số 2850/QĐ – UBND, ngày 21/8/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2025;

            Thực hiện Quyết định số 452/QĐ – UBND, ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

            Thực hiện tiêu chí số 19 của đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Hòa Bình. Tổ phụ trách tiêu chí báo cáo kết quả thực hiện, gồm một số nội dung sau:

  1. VỀ QUỐC PHÒNG:

1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng khi đáp ứng các yêu cầu theo Hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Cụ thể như sau:

a) Xây dựng Ban chỉ huy quân sự và dân quân xã:

- Số lượng cán bộ: Theo quy định của pháp luật: 05 đ/c

+ Chỉ huy trưởng là thành viên Ủy ban nhân dân xã; Chỉ huy phó, Chính trị viên, Chính trị viên phó là cán bộ kiêm nhiệm, số lượng Chỉ huy phó ở các xã trọng điểm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật.

+ Trình độ chuyên môn: Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó được đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở; Hằng năm được tham gia tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, quân sự, pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn;

- Nơi làm việc của Ban Chỉ huy quân sự xã: Ban Chỉ huy quân sự có nơi làm việc và trang thiết bị theo quy định của pháp luật; cán bộ Ban Chỉ huy quân sự được hưởng phụ cấp thâm niên, phụ cấp quản lý đơn vị; Trưởng, Phó Ban Chỉ huy quân sự được hưởng chế độ, chính sách và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của pháp luật.

- Chất lượng chính trị: Tỷ lệ đảng viên trong dân quân nòng cốt đạt 21,7%; hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới trong dân quân theo quy định;

- Ấp đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân thường trực, trung đội trưởng dân quân cơ động là đảng viên (9/10đc = 90%)

b) Xây dựng lực lượng dân quân “Vững mạnh, rộng khắp”:

- Tổ chức xây dựng lực lượng, biên chế, trang bị:

+ Tổ chức biên chế đơn vị dân quân tự vệ theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 33/2016/TT-BQP ngày 29/3/2016 hướng dẫn một số điều của Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ. Đã xây dựng được 156 đ/c;

+ Hằng năm, Ban chỉ huy Quân sự tham mưu cho UBND xã tổ chức lễ kết nạp dân quân mới và trao quyết định công nhận dân quân nòng cốt đã hoàn thành nhiệm vụ.

+ Trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ theo Thông tư số 65/TT-BQP ngày 16/5/2016 của Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn về trang bị, quản lý sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ của dân quân tự vệ.

- Huấn luyện: Hàng năm các đối tượng dân quân được giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự theo nội dung, thời gian, chương trình quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BQP ngày 08/01/2016 của Bộ Quốc phòng.

- Hoạt động: Thực hiện theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ ban hành quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

c) Hoàn thành các chỉ tiêu về quốc phòng:

- Có đầy đủ các kế hoạch theo quy định tại Thông tư số 108/2016/TT-BQP ngày 16/7/2016 của Bộ Quốc phòng;

- Tuyên truyền vận động và triển khai thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hằng năm theo chỉ tiêu Chủ tịch UBND cấp huyện giao, đảm bảo chất lượng;

- 100% quân nhân hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị thường trực về địa phương được đăng ký quân dự bị và được quản lý chặt chẽ;

- 100% quân nhân dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật được đăng ký, quản lý chặt chẽ theo chỉ tiêu cấp trên giao, sẵn sàng động viên khi có lệnh;

- Hằng năm tổ chức tốt trình tự, thủ tục công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đăng ký nghĩa vụ quân sự và lập danh sách báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của pháp luật;

- Lập danh sách lực lượng dân quân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác được giao;

- Chủ trì phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng cấp và chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cơ quan quân sự cấp trên;

- Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh cho lực lượng vũ trang và nhân dân, công tác vận động quân chúng, công tác chính sách hậu phương quân đội; tổ chức cho dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

            II. VỀ AN NINH:

  1. Đánh giá đặc điểm địa bàn:

Xã Hòa Bình là một địa bàn rộng với diện tích tự nhiên là 3.708 ha, với mật độ dân số cao (trên 13 nghìn dân) dân số sống tập trung theo tỉnh lộ 328 qua địa bàn xã là 07km, địa bàn là khu trung tâm có nhiều tuyến đường giao thông liên xã, liên huyện đi qua địa bàn, có đường tỉnh lộ 328 đi từ trung tâm huyện qua xã Phước Tân – Hòa Bình – Hòa Hưng và kéo dài đến xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai và đường tỉnh lộ Hòa Bình – Sơn Bình kéo dài đến Mỹ Xuân và đến Tp. HCM, ngoài ra còn một số tuyến đường nông thôn nối liền qua xã Suối Rau, huyện Châu Đức chạy về hướng TX Bà Rịa … Địa bàn xã có tứ cận gồm hướng Đông, Nam và Bắc giáp các xã giáp ranh trong địa bàn huyện như xã Hòa Hội, xã Phước Tân, xã Hòa Hưng, riêng hướng Tây giáp xã Sơn Bình và một phần xã Suối Rau, huyện Châu Đức có địa hình hết sức phức tạp, chia cắt địa bàn bởi dòng sông Ray với những triền dốc thẳng đứng theo 02 bờ sông Ray.

Trong những năm gần đây tình hình ANCT và TT – ATXH trên địa bàn còn diễn biến và tiềm ẩn nhiều phức tạp, các cơ sở tôn giáo trái phép thường xuyên hoạt động, không chấp hành các quy định của pháp luật như : Tự tiện cơ nới nơi thờ tự, tự tiện dựng tượng, tự tiện tổ chức lễ …, tình hình khiếu kiện vượt cấp liên quan dự án hồ chứa nước Sông Ray còn xảy ra thường xuyên, tình hình hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật còn diễn biến và tiềm ẩn nhiều phức tạp, gây ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.

Ngay từ những ngày đầu năm lực lượng Công an xã đã dự báo tình hình ANTT diễn biến và tiềm ẩn nhiều phức tạp, nên đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy – Chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Bên cạnh đó lực lượng Công an xã đã tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện cho toàn bộ lực lượng nhằm thực hiện có hiệu quả công tác trong năm góp phần ổn định an ninh chính trị, giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn nhằm đảm bảo hoàn thành tiêu chí số 19 về ANTT được giữ vững.

  1. Kết quả thực hiện trong năm 2019:

            Nội dung 1: Tự đánh giá đạt

- Hàng năm Đảng ủy xã Hòa Bình ban hành các Nghị quyết như Nghị quyết số 52-NQ/ĐU, ngày 07/02/2018, Nghị quyết số 62-NQ/ĐU, ngày 30/01/2019 về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng Công an xã; UBND xã xây dựng các Kế hoạch số 09/KH-UBND, ngày 10/02/2018 và Kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 12/02/2019 của UBND xã Hòa Bình về thực hiện Chương trình hành động số 2a-CTr/HU của Huyện ủy Xuyên Mộc về việc thực hiện Nghị quyết 40-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Công an trong tình mới.

            - Công tác xây dựng các mô hình:

            + CLB PCTP và TNXH:  06 câu lạc bộ với 180 thành viên;

            + Tổ liên gia tự quản: 20 tổ với 800 thành viên;

            + Tổ hòa giải: 08 tổ với 56 thành viên;

            + Tổ địa bàn dân cư: 73 tổ;

            + Đội dân phòng: 08 đội với 32 thành viên;

            + Camera an ninh: 10 hệ thống, gồm 22 cụm, 36 điểm và 80 mắt Camera.

            Nội dung 2: Tự đánh giá đạt

            Đối với các vụ việc khiếu kiện liên quan đến công trình hồ chứa nước Sông Ray: Cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật trong khi chờ giải quyết của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

            Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn xã Hòa Bình không có người dân tham gia khiếu kiện dông người kéo dài, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.

            Nội dung 3: Tự đánh giá đạt

Từ năm 2017 đến nay, xã Hòa Bình không xảy ra các vụ trọng án, tội phạm về ma túy trên địa bàn. Cụ thể không xảy ra vụ án hình sự về tội phạm quy định tại các điều 93, 95, 96; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại các điều 104, 111, 112, 113, 114, 133, 134, 135 của Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Nội dung 4: Tự đánh giá đạt.

So sánh kết quả năm 2018 và năm 2019

 

Năm 2018

(16/6/2017- 15/6/2018)

Năm 2019

(16/6/2018- 15/6/2019)

So sánh

Phạm pháp hình sự

Xảy ra 10 vụ gồm:

08 vụ trộm cắp tài sản;

02 vụ lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản;

01 vụ cố ý gây thương tích.

Xảy ra 10 vụ gồm:

01 vụ cướp giật tài sản;

06 vụ trộm cắp tài sản;

01 vụ lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản;

01 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

01 vụ cố ý gây thương tích.

Không tăng, không giảm

Đánh bạc

Không

Không

 

Ma túy, nghiện hút

Sử dụng trái phép chất ma túy: 33 đối tượng

Sử dụng trái phép chất ma túy: 30 đối tượng

Giảm 03 đối tượng

Tai nạn

giao thông

Xảy ra 02 vụ,

chết 02 người, bị thương 01 người.

Xảy ra 01 vụ,

chết 01 người,

bị thương 01 người.

Giảm 01 vụ

Nội dung 5: Tự đánh giá đạt

Năm 2018 xã Hòa Bình được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự theo Quyết định số 4253/QĐ-UBND, ngày 23/10/2018 của UBND huyện Xuyên Mộc;

Xã có 8/8 ấp và 6/6 trường học được UBND xã ra Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT năm 2018 theo Quyết định số 140/QĐ-UBND, ngày 24/9/2018 của UBND xã Hòa Bình.

Nội dung 6: Tự đánh giá đạt

Lực lượng Công an xã đã được xây dựng và đáp ứng theo biên chế gồm: 01 Trưởng, 02 Phó và 03 Công an viên thường trực; lực lượng Công an viên phụ trách các ấp gồm 13 đồng chí/8 ấp, không có ấp nào trống Công an viên;

Lực lượng Công an xã đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp về chủ trương, đường lối, biện pháp, kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ công tác theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2018 tập thể Công an xã được phân loại thi đua đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”

  • Tự đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 19 (Quốc phòng và an ninh) trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình./.

 

Nơi nhận:                                                                                       CHỦ TỊCH

- Phòng NN&PTNT huyện (b/c);                                                                                        

- Tổ thẩm tra (b/c);

- Lưu: VT, NTM.                                                                                       

 

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu