TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Hai, 21/6/2021
Tổng quan về phường
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Lượt truy cập: 236423
  TỔNG QUAN VỀ PHƯỜNG

  Báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm 2017
13/10/2017

Thực hiện nhiệm vụ KT-XH-QPAN, dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 

và thực hiện kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017­­­­­­­­

 
 

 

 

A. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2017:

I. Các chỉ tiêu kinh tế: 

1. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp:

Có 78 cơ sở và 671 lao động (Tăng 05 cơ sở và 12 lao động so cùng kỳ năm 2016). Tổng giá trị thu được 280 tỷ 250 triệu đồng/ 338 tỷ 300 triệu đồng, đạt 82,84% so với chỉ tiêu năm, tăng 4,44% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó: Công nghiệp xây dựng: Giá trị thu được 40 tỷ 270 triệu đồng/ 51 tỷ 300 triệu đồng, đạt 78,5% so với chỉ tiêu năm; Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp: Giá trị thu được 239 tỷ 980 triệu đồng/ 287 tỷ đồng, đạt 83,62% so với chỉ tiêu năm.

2. Thương mại - Dịch vụ:

Có 268 hộ kinh doanh và 669 lao động (tăng 31 cơ sở và 42 lao động so với cùng kỳ năm 2016). Doanh thu 99 tỷ 580 triệu đồng /118 tỷ 200 triệu đồng, đạt 84,25% so với chỉ tiêu năm, tăng 16,1% so cùng kỳ 2016. Trong đó: Thương mại: có 173 hộ và 380 lao động, doanh thu 80 tỷ 280 triệu đồng / 96 tỷ 200 triệu đồng, đạt 83,45% so với chỉ tiêu năm; Dịch vụ: Có 95 hộ và 289 lao động, doanh thu 19 tỷ 300 triệu đồng/22 tỷ đồng, đạt 87,73% so với chỉ tiêu năm.

3. Nông nghiệp - Ngư nghiệp - Diêm nghiệp:

3.1. Nông nghiệp: Tổng giá trị thu được là 33 tỷ 351 triệu đồng / 35 tỷ 500 triệu đồng, đạt 93,9 % so với chỉ tiêu năm, tăng 13,6 % so cùng kỳ năm 2016.

a. Trồng trọt: Tổng giá trị thu được 27 tỷ 871 triệu đồng / 28 tỷ 500 triệu đồng đạt 97,5 % so với chỉ tiêu năm, tăng 16,7% so cùng kỳ năm 2016 (Giá trị trồng trọt tăng mạnh do thực hiện thêm vụ lúa đông xuân và trồng hoa được mùa về giá cả và năng suất so với năm 2016).

b. Chăn nuôi: Tổng đàn bò có 68 con, đàn heo 1200 con, cừu + dê 60 con, tổng đàn gia cầm 27.000 con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng là 84 tấn (Bò 4 tấn, Heo 80 tấn), giá trị thu được 5 tỷ 480 triệu đồng / 7 tỷ đồng đạt 78,2 % so chỉ tiêu năm.

3.2. Ngư nghiệp: Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản là 405ha/60 hộ/120 lao động, diện tích nuôi nhuyễn thể 16,4ha/110 hộ/ 200 lao động, diện tích nuôi cá lồng bè 2ha/15 hộ/30 lao động. Sản lượng thu được 690 tấn, ước giá trị thu được 37 tỷ 767 triệu đồng/50 tỷ 700 triệu đồng, đạt 74,49% so với chỉ tiêu năm, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2016.

3.3. Diêm Nghiệp: Diện tích sản xuất 14ha, sản lượng thu hoạch được là 2.400 tấn, giá trị thu được 1 tỷ 680 triệu đồng/1 tỷ 300 triệu đồng, đạt 125% so với chỉ tiêu năm, không tăng so với cùng kỳ năm 2016.

4. Địa chính –xây dựng và Môi trường:

*Công tác xét cấp giấy CNQSD đất:

Nhận 19 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận QSD đất, trong đó: 15 hồ sơ đủ điều kiện, 03 không đủ điều kiện, 01 hồ sơ tự nguyện xin rút. UBND phường xác nhận và chuyển về VP. Đăng ký QSD đất thành phố Bà Rịa.

Tổng số hồ sơ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngày 01/01/2017 đến 31/8/2017 là 20/15 giấy, đạt 133,3% so với chỉ tiêu năm 2017.

*Công tác kiểm tra xây dựng và san lấp:

Tổ chức kiểm tra 159 lượt, phát hiện 02 trường hợp xây dựng nhà không phép, 02 trường hợp xây sai phép; có 18 trường hợp xây dựng nhà có phép.

 *Công tác giải phóng mặt bằng:

Phối hợp các ngành thành phố Bà Rịa tổ chức kiểm đếm mộ dự án: Sân bóng đá phường Kim Dinh được 218 hộ được 448/640 mộ.

Công trình dự án QL 56 tuyến tránh thành phố Bà Rịa, đoạn qua phường Kim Dinh hiện còn 06 trường hợp chưa giao mặt bằng do đang giải quyết khiếu nại.

Phối hợp Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa thẩm định 07 trường hợp về giá đất và tài sản trên đất.

Phối hợp Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai công tác đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn phường.

*Công tác bảo vệ môi trường:

Phối hợp Phòng TN&MT thành phố Bà Rịa tổ chức kiểm tra 17 lượt, phát hiện 04 vi phạm. Kiểm tra cơ sở chế biến mực của ông Phạm Nguyễn Minh Châu và cơ sở sơ chế thịt vịt của ông Phạm Văn Hùng trong quá trình hoạt động đã gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến khu dân cư tổ 01, tổ 03, tổ 04 khu phố Nam Dinh. Hiện 02 cơ sở trên đã di dời toàn bộ, chấm dứt hoạt động sơ chế mực và sơ chế vịt.

Phối hợp Công ty công trình đô thị thành phố Bà Rịa xử lý việc thu gom rác trên địa bàn phường; tổ chức lắp đặt 16 bảng cấm đổ rác trên địa bàn 05 khu phố.

5. Tài chính – kế toán:

Tổng thu ngân sách phường 9 tháng đầu năm 2017: 6.274.325.905đồng/ 7.326.717.000đồng đạt 85,63% so chỉ tiêu giao, Trong đó, trừ Bổ sung từ ngân sách cấp trên 899.238.000 đồng. Tổng chi ngân sách phường 9 tháng đầu năm 2017: 5.987.509.198 đồng/ 7.326.717.000đ đạt 81,72% so chỉ tiêu giao. Nếu trừ các khoản chi bổ sung từ ngân sách cấp trên thì ngân sách phường chi là 5.088.271.198 đồng đạt 45,69%.

Công tác vận động các loại quỹ được: 296.694.000 đồng/187.610.400 đồng, đạt 158,14%.

6. Tư pháp – hộ tịch:

*Công tác phối hợp thi hành án: 21 trường hợp.

*Công tác giải quyết đơn thư: Nhận 10 đơn, trong đó: 06 đơn dân nguyện (01 đơn đã xin rút, 03 đơn hòa giải không thành, 01 đơn hướng dẫn theo văn bản của Sở TN&MT tỉnh BRVT, 01 đơn đang giải quyết) và 04 đơn khiếu nại hành vi hành chính (đã ban hành Quyết định giải quyết lần đầu 03 đơn, ra quyết định đình chỉ giải quyết 01 đơn).

*Công tác hòa giải ở cơ sở: 05 trường hợp, hòa giải thành 05 trường hợp, (01  vay mượn tiền, 01 ly hôn, 01 đánh ghen, 01 tranh chấp đường đi, 01 xây dựng hàng rào gây ảnh hưởng thoát nước).

*Công tác phối hợp 2 thủ tục hành chính: Tổng số nhận 86 hồ sơ. Trả kết quả 80 hồ sơ, còn lại 06 hồ sơ chưa đến hẹn trả.  

Chuyển 98 hồ sơ đăng ký thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi, trả kết quả 92 hồ sơ, còn lại 06 hồ sơ chưa đến ngày hẹn trả.

*Công tác khai tử, xóa tử: Tổng số nhận 38 hồ sơ trong đó: đăng ký xóa tử 35. Trả kết quả 38 hồ sơ.

*Công tác trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại nhà: có 09 trường hợp đăng ký trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu và thẻ BHYT tại nhà. Kết quả đã trao 08 trường hợp, còn lại 01 trường hợp chưa đến ngày hẹn trả.

II. Các mục tiêu về xã hội:

1.Về giáo dục: Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017-2018.

*Bậc Mầm non:

Tổng số trẻ Mầm non năm học 2017 - 2018 là 610 trẻ /18 nhóm lớp (Trong đó: Trường Vành Khuyên 325 trẻ/ 12 nhóm lớp; hai trường tư thục 285 trẻ / 6 nhóm lớp).

Tổ chức kiểm tra chuyên đề nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng trẻ cuối năm học 2016 - 2017: Tốt 290 trẻ đạt 80%, Khá 55 trẻ, đạt 15%, Trung bình 15 trẻ, đạt 4,1%, yếu 5 trẻ đạt 1,3%.

Thực hiện chương trình Sữa học đường bắt đầu từ 22/8/2017.  

*Bậc tiểu học:

Kết quả kiểm tra cuối năm học 2016-2017: trường tiểu Phan Bội Châu: Hoàn thành chương trình lớp học (lên lớp) 444/447 HS đạt 99,3%. Chưa hoàn thành (Kiểm tra lại) trong hè: 03 HS đạt 0,7% ; trường tiểu học Kim Dinh: Hoàn thành chương trình lớp học (lên lớp) 468/474 HS đạt 98,73%. Chưa hoàn thành 6 HS đạt 1,27%.

Tổng số học sinh năm học 2017-2018 là: 986 học sinh/33 lớp (Trong đó: Trường Phan Bội Châu: 469 học sinh/ 16 lớp; trường Kim Dinh: 517 học sinh/17 lớp).

Tổng số học sinh bán trú là: 372 học sinh (trong đó: trường Kim Dinh 192 học sinh, Phan Bội Châu 180 học sinh).

Tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới khối 2, 3,4 theo hướng linh hoạt về phương pháp.

* Bậc THCS: Trường Trần Đại Nghĩa.

Tổng chức tổng kết và đánh giá kết quả năm học 2016-2017: Giỏi:  183 học sinh, đạt 32,39%;  Khá: 206 học sinh, đạt 36,46 %; TB: 143 học sinh, đạt 25,31%; Yếu: 32 học sinh, đạt 5,66 %;  Kém: 01 học sinh, đạt 0,18%.

Số học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS: 133/133 học sinh, đạt tỷ lệ: l00% (trong đó hệ chính quy: 133).

Tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Tỉnh. Kết quả đạt 1 giải Nhì và 3 giải khuyến khích.

Tổng số học sinh năm học 2017-2018 là: 546 học sinh/17 lớp.

2. Hoạt động của TTVH-HTCĐ.

Trung tâm mở cửa hàng ngày cho nhân dân tham gia các hoạt động vui chơi, TDTT khoảng 80 lượt người/ ngày như các môn: cờ tướng, bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, sinh hoạt CLB Dưỡng sinh, CLB văn nghệ, đọc sách báo, học Anh ngữ, tham dự các lớp chuyên đề, hội họp.

Phối hợp với các ngành, đoàn thể phường tổ chức các lớp chuyên đề như: Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi: phòng bệnh tim mạch; kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi cho bà con nhân dân; chuyên đề tư vấn du học; chuyên đề phòng chống tệ nạn xã hội; diễn đàn lắng nghe trẻ em nó; chăm sóc súc khỏe sinh sản; trợ giúp pháp lý lưu động; tập huấn công tác tổ ANTQ; Tập huấn VSATTP thu hút 1.277 lượt người tham dự; Đại hội đoàn thanh niên phường; Tổ chức hoạt động chào mừng Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5; Ngày gia đình Việt Nam….

Tổ kiểm tra liên ngành 814 phường tổ chức kiểm tra 16 lượt/ 10 cơ sở. Qua kiểm tra đã mời làm việc và buộc ngưng hoạt động 02 cơ sở kinh doanh giải khát.

*Văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao:

Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng gồm 16 tiết mục /170 lượt diễn viên thu hút 450 lượt người xem, trao 6 giải thưởng các loại. Phối hợp các trường học phát lì xì cho 121 trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức hội thao Mừng Đảng Mừng Xuân Bính Thân 2017 tại Phường gồm các môn như: thi hát Karaoke, cờ tướng, kéo co, ném bóng rổ, nhảy bao bố. Trao 20 giải các loại.

Tham gia hội thao Mừng Xuân, Mừng Đảng năm 2017 tại thành phố Bà Rịa như: các môn kéo co, bóng chuyền 2 người, vật tay, đẩy gậy, nhảy bao bố, bắn nỏ, cờ tướng, chưng trái cây, cắm hoa.

Tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ IV năm 2017 và tổ chức các môn như: Bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn, cờ tướng, cầu lông, kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo và thi hát karaoke: trao 54 cờ và giải các loại.

Tham gia các hoạt động thể thao như: Giải bóng đá Nhi đồng tranh cúp Tứ hùng tại phường Long Tâm, đạt giải I; Giải Việt dã tại Hội thao của Liên đoàn Lao động thành phố Bà Rịa đạt giải II; Tham gia giải bóng đá Tứ hùng tại phường Phước Trung.

Tổ chức giải bóng đá học đường U14 - U15 chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Trao 05 giải và cờ thưởng các loại.

*Khuyến học:

Phối hợp với các trường tổ chức các đêm văn nghệ gây quỹ khuyến học năm học 2016-2017 với tổng số tiền 208.380.000 đồng.

Tổ chức trao học bổng khuyến học, khuyến tài được 156 xuất học bổng, tổng trị giá 226.500.000 đồng; khen thưởng cho học sinh với 1.766 phần quà, tổng trị giá 205.044.000 đồng.

Tặng 140 bộ quần áo và 100 cuốn tập cho học sinh nghèo, tổng trị giá 16.900.000 đồng.

3. Lao động - Thương binh xã hội – Giảm nghèo:

*Công tác Thương binh xã hội:

Thăm chúc tết, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các cơ sở tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2017 với 1.610 phần quà trị giá 693.180.000đồng cho 910 hộ, trong đó ngoài các phần quà của Trung ương, Tỉnh và thành phố thì UBND phường đã vận động tặng cho 356 xuất/365 hộ nghèo, hộ khó khăn trị giá 171.400.000đồng.

Tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ tặng 198 phần quà trị giá 144.200.000đồng, trong đó quà phường 63 phần trị giá 31.500.000đồng; Phối hợp với UBND tỉnh, UBND thành phố Bà Rịa thăm và tặng 09 phần quà cho đối tượng chính sách trị giá 12.400.000đồng.

Triển khai xây dựng nhà cho 02 đối tượng người cao tuổi theo Quyết định 417 của UBND tỉnh.

Thực hiện công tác bán BHYT tự nguyện 1.035 thẻ với số tiền 560.708.770đồng.

*Công tác giảm nghèo:

Phối hợp với ngân hàng chính sách thực hiện công tác cho hộ nghèo, hộ khó khăn vay vốn giải quyết việc làm Doanh số cho vay 4.564.000.000đồng/166hộ, doanh số thu nợ 3.638.500.000đồng, Dư nợ 14.238.899.000đồng/635 hộ.

Bàn giao sửa chữa 02 căn nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền 18.600.000đồng cho hộ Bà Lý Thị Khuyên và Bà Lê Thị Đầm.

Nhận và cấp phát 1.784 thẻ BHYT cho người nghèo; Đề nghị gia hạn 302 sổ hộ nghèo (nghèo quốc gia 66 hộ, cận quốc gia 92 hộ, chuẩn tỉnh 10 hộ, cận tỉnh 134 hộ).

Nhận và cấp phát tiền điện Quý II, III, IV năm 2016 và quý I năm 2017 cho hộ nghèo 63.504.000đồng.

III. Công tác Quốc phòng – an ninh:

1. Công an:

*Tình hình ANCT: Ổn định.

*Tình hình TTATXH:

-Phạm pháp hình sự: Xảy ra 04 vụ, (tăng 02 vụ so cùng kỳ năm 2016). Cụ thể:

01 vụ trộm tài sản, tài sản thiệt hại 01 điện thoại di động, trị giá 2.980.000đ; 01 vụ cướp tài sản, tài sản thiệt hại 01 điện thoại di dộng, 01 xe mô tô, tổng thiệt hại 35 triệu đồng; 01 vụ hủy hoại tài sản, tài sản thiệt hại 01 kính ô tô, trị giá 7.000.000 đồng; 01 vụ cố ý gây thương tích làm 01 người bị thương.

-Vi phạm hành chính: Xảy ra 06 vụ, 16 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2016 tăng 01 vụ và 01 đối tượng). Cụ thể đã xử lý vi phạm hành chính: 02 vụ, 12 đối tượng đánh bạc; 03 vụ, 03 đối tượng gây rối Trật tự công cộng; 01 vụ, 01 đối tượng hủy hoại tài sản nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

-Vi phạm pháp luật về ma túy:

Phối hợp Phòng PC47 Công an tỉnh bắt 02 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 15 gói ma túy đá, 02 xe mô tô, 01 laptop, 03 điện thoại di động và 1.500.000 đồng. Vụ viện Phòng PC47 thụ lý.

Công an phường tổ chức xét nghiệm ma túy 04 lượt, 14 đối tượng, kết quả 07 đối tượng dương tính. Công an phường lập hồ sơ và đề xuất đưa cai nghiện 01 đối tượng, bàn giao cho công an xã An Ngãi huyện Long Điền 01 đối tượng, áp dụng theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP 05 đối tượng.

* Công tác truy nã, truy tìm:

Xác minh, vận động gia đình có đối tượng truy nã cung cấp thông tin về đối tượng, vận động đối tượng ra trình diện (Nguyễn Thanh Bình, HKTT khu phố Kim Sơn). Hiện đối tượng vẫn bỏ trốn chưa ra trình diện.

Nắm tình hình và tổ chức bắt 01 đối tượng (Nguyễn Ngọc Xuân, HKTT khu phố Kim Hải) có thông báo truy tìm và bàn giao công an thành phố Bà Rịa xử lý.

*Tình hình ATGT: Xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông (tăng 03 vụ so với cùng kỳ năm 2016). Hậu quả 02 người chết, 07 bị thương, hư hỏng 04 xe mô tô, vụ việc Đội CSGT xử lý.

 Tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông trên địa bàn phường 36 lượt, phát hiện  08 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm, công an phường xử lý theo quy định.

*Tình hình tai nạn khác: Xảy ra 02 vụ (tăng 02 vụ so cùng kỳ với năm 2016).

-01 vụ cháy kiot bán hàng tạp hóa, ước tình thiệt hại 200 triệu đồng.

-01 vụ tai nạn lao động chết 01 người.

2. Quân sự:

Trực chỉ huy, trực SSCĐ trong các cao điểm Tết Dương lịch, tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017, 87 năm ngày thành lập Đảng 3/2, 30/4, 01/5, CMT8, ngày Quốc khánh 2/9 và khoan thăm dò dầu khí Lô 136.3.

Tham gia hội trại “Tòng quân” tại thành phố Bà Rịa và tổ chức giao quân năm 2017 là 18/18 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu; Tổ chức đăng ký và khám sức khỏe lần đầu cho nam thanh niên tuổi 17 năm 2017, tổng số 59/59 thanh niên đạt 100%; tổ chức đăng ký công dân trong độ tuổi nghĩa vụ tham gia dân quân năm 2017; tổ chức phúc tra, đăng ký bổ sung công dân trong độ tuổi NVQS tuổi từ 18-27 (420 thanh niên). Tổ chức sơ tuyển, xét duyệt NVQS năm 2017, kết quả đủ điều kiện khám 92 thanh niên.

 

B. Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017:

I. Các chỉ tiêu kinh tế:

1. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp:

Vận động các hộ kinh doanh đầu tư nguyên liệu, thiết bị sản xuất, phấn đấu doanh thu: 93 tỷ 240 triệu đồng. Trong đó: Công nghiệp xây dựng: 13 tỷ 560 triệu đồng; CN-TTCN: 79 tỷ 680 triệu đồng.

2.Thương mại - dịch vụ:

 Phấn đấu doanh thu là 33 tỷ 870 triệu đồng, trong đó: doanh thu thương mại: 27 tỷ 240 triệu đồng, doanh thu dịch vụ: 6 tỷ 630 triệu đồng.

3. Nông nghiệp –  Ngư nghiệp - Diêm nghiệp:

3.1. Nông nghiệp:  

Thực hiện vụ mùa, thăm đồng hàng tuần để nắm tình hình sâu bệnh và rầy nâu nhằm khuyến cáo cho bà con nông dân phun thuốc diệt trừ kịp thời, chuẩn bị xuống giống cúc và hồng tết 2018, khảo sát và đăng ký xây dựng 3 mô hình trồng hoa ly và 3 mô hình trồng hoa cát tường.

Tiếp tục thực hiện triển khai thông tư 51/TT-BNN, phát bản cam kết đăng ký sản xuất an toàn thực phẩm sạch cho các hộ chăn nuôi, trồng trọt nhỏ lẻ.

Phối hợp với các ban nghành thành phố để tiến hành lắp đặt đồng hồ đo nước cho các hộ dân thuộc công trình hồ RMK.

Triển khai các kế hoạch phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm phường 2017.

3.2. Ngư nghiệp :

Vận động các hộ nuôi trồng thủy sản mạnh dạn đầu tư và cải tiến mô hình nuôi tôm theo hướng quản canh cải tiến và bán thâm canh nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao. Dự kiến sản lượng thu được đạt 150 tấn, ước giá trị thu được 13 tỷ đồng.

4. Địa chính- xây dựng – đền bù giải tỏa:

Tiếp tục cập nhật và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính; Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; kiểm tra tình hình xây dựng nhà ở, san lấp, môi trường và trật tự mỹ quan đô thị.

 Tiếp tục công tác kiểm đếm mộ nghĩa địa Kim Hải thuộc dự án “Sân bóng đá phường Kim Dinh”.

Phối hợp các ngành thành phố Bà Rịa giải quyết những trường hợp vướng mắc chưa bàn giao mặt bằng để thi công đường QL 56 tuyến tránh thành phố Bà Rịa.

5. Tài chính:

Thực hiện thu chi tài chính theo đúng quy định của pháp luật, dự kiến tổng thu ngân sách 3 tháng cuối năm 2017: 1.951.629.095 đồng; Tổng chi: 2.238.445.802 đồng.

6. Tư pháp:

Nhận và giải quyết công tác đăng ký hộ tịch, chứng thực, hòa giải khiếu nại, tố cáo và công tác phối hợp hai thủ tục hành chính đúng thời gian quy định; thường xuyên kiểm tra công tác rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu và thẻ BHYT tại gia đình.

II.Thực hiện các mục tiêu xã hội:

1. Giáo dục:

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11.

Đánh giá chất lượng học kỳ I.

2. Văn hoá thông tin – Văn nghệ - TDTT:

Tổ chức sơ kết công tác Ban chủ nhiệm TTVH,TT-HTCĐ phường 9 tháng đầu năm 2017.

Tổ chức Tết trung thu cho thiếu nhi.

Phối hợp với các Đoàn thể tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội LHTN, 20/10, Đại đoàn kết toàn dân tộc18/11, QĐNDVN 22/12.

Xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào văn nghệ , thể dục thể thao chào mừng ngày QĐNDVN 22/12.

Tham dự Lễ khai mạc và tham gia các môn thi đấu tại Đại hội TDTT thành phố Bà Rịa lần thứ VII.

*Thư viện: Thực hiện luân chuyển sách với thư viện các trường học.

*Khuyến học:

Tiếp tục vận động quỹ khuyến học, trợ cấp khó khăn đột xuất cho học sinh nghèo hiếu học; Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai đăng ký “Gia đình học tập” “Cộng đồng học tập” tại các khu phố và “Đơn vị học tập” năm 2017; xây dựng và triển khai Kế hoạch tự kiểm tra cộng đồng học tập cấp phường và Kế hoạch tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí gia đình học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập; Ban hành quyết định công nhận các danh hiệu gia đình học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập và đề nghị UBND thành phố Bà rịa công nhận Cộng đồng học tập cấp phường năm 2017; tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn.

3. Lao động - Thương binh xã hội – Giảm nghèo:

*Lao động việc làm.

Tuyển sinh lớp nghề may công nghiệp; Khảo sát nhu cầu học nghề của đối tượng sau khi chấp hành án về địa phương năm 2017. Tổng hợp sau điều tra thông tin cung, cầu lao động, lao động doanh nghiệp năm 2017; Đăng ký lớp nghề trồng hoa Ly, Hồng, Cát tường năm 2018.

*Công tác Thương binh xã hội.

Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân Quâ đội nhân dân; Đảm bảo 100% đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm hỗ trợ lương và trợ cấp hàng tháng đúng quy định.

          Giám sát quá trình sửa chữa nhà cho người cao tuổi theo quyết định 417 của UBND tỉnh.

Tiếp tục thực hiện truyền thông nâng cao năng lực quản lý, ngăn chặn và trợ giúp trẻ em lang thang kiếm sống; kế hoạch hành động phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em của UBND TPBR ban hành.

 

 

*Công tác giảm nghèo.

Tổ chức xét cho các hộ nghèo, cận nghèo vay vốn và kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ về y tế, văn hóa, giáo dục, nhà ở cho các đối tượng nghèo; xây dựng và triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo để tổ chức bình xét hộ thoát nghèo cuối năm 2017.

4. Công tác cải cách thủ tục hành chính:

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính: bộ phận “một cửa” đảm bảo giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân đúng quy trình và thủ tục quy định, có thái độ hòa nhã, lịch sự khi tiếp công dân và làm việc đúng thời gian quy định; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với dịch vụ hành chính công năm 2017; tổ chức kiểm tra CCHC năm 2017.

5. Công tác TCNN&TĐKT:

Thường xuyên theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra hoạt động của trưởng khu phố, tổ dân cư và tổ ANTQ năm 2017.

6. Y tế:

Thực hiện tốt chương trình khám chữa bệnh và sơ cấp cứu cho nhân dân trên địa bàn phường; tuyên truyền rộng rãi về dịch cúm H7N9, bệnh sởi, tiêu chảy cấp, tay chân miệng, sốt xuất huyết Zika.

Tích cực vận động các bà mẹ có con nhỏ đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Tổ chức cho trẻ có độ tuổi từ 6-36 tháng uống vitaminA. Vận động phụ nữ sinh đẻ kế hoạch, giảm sinh con thứ ba.

Phối hợp với bệnh viện mắt khám và mổ mắt cho những người bệnh nhân có bệnh về mắt trên địa bàn phường.

Tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng đợt II/2017.

Tiếp tục kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường.

Tổ chức Lễ mít tinh diễu hành tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017.

7. Tôn giáo – Dân tộc:

Tuyên truyền vận động các cơ sở tôn giáo tổ chức sinh hoạt theo Pháp lệnh tính ngưỡng tôn giáo.

Tăng cường kiểm tra quản lý tốt công tác tôn giáo theo thẩm quyền pháp luật quy định.

Tổ chức đi thăm và tặng quà cho các cơ sở tôn giáo nhân dịp lễ Vu Lan và Noel năm 2017.

Phối hợp với Linh mục Chánh xứ và Ban hành giáo xứ Kim Hải tuyên truyền vận động giáo dân có mộ tại nghĩa địa Kim Hải, thuộc dự án Sân bóng đá phường Kim Dinh tham gia kiểm đếm mộ.

8. Hội chữ thập đỏ:

Thực hiện công tác chấm điểm thi đua đối với các chi hội Chữ thập đỏ và tổng kết hoạt động công tác Hội năm 2017.

Tổ chức kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập ĐỏViệt Nam(23/11/1946-23/11/2017).

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

Tổ chức vận động hiến máu nhân đạo đợt V/2017.

III. Công tác Quốc phòng – an ninh:  

1. Công an:

Thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát giao thông; Phối hợp với Quân sự, Ban bảo vệ các khu phố tổ chức tuần tra phòng ngừa tội phạm; Tiếp tục kiểm tra nhân hộ khẩu định kỳ; Rà soát và lập danh sách các ma túy trên địa bàn phường; xây dựng kế hoạch triệt phá các tụ điểm cờ bạc; tham mưu cho UBND phường triển khai lắp đặt Camera an ninh trên địa bàn phường; tăng cường công tác phát động toàn dân bảo vệ ANTQ; Kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ tự quản về ANTT.

2. Quân sự:

Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực SSCĐ bảo vệ an toàn cao điểm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, lễ Noel và tết dương lịch năm 2018. Tổ chức tuần tra canh gác đảm bảo ANCT – TTATXH trên địa phường.

Phối hợp tuần tra phòng chống cháy nổ, cháy rừng trong mùa khô.

Tiếp tục huấn luyện LLDQ thường trực năm 2017.

Tiếp tục thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018./.

vohai
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 820 632 - Fax: (84.064) 3 820 632
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu