TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Ba, 27/7/2021
Kinh tếĐiểm báo huyện
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Hoạt động UBND xã
Tin tức trong tỉnh
Sản phẩmAn ninh- trật tự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
dịch vụ- du lịch
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

biển lọc an

tàu thuyền ra khơi

lộc an-bình minh lên

nạo vét cửa biển lộc an

văn nghệ

Lượt truy cập: 191215
  HOẠT ĐỘNG UBND XÃ

  Đảng bộ xã Lộc An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy đến tất cả cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ
05/07/2018
Nhằm để giúp cho cán bộ, đảng viên nắm rõ các quan điểm, nội dung các Nghị quyết, chương trình hành động, từ đó nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Sáng ngày 28/6/2018 Đảng bộ xã Lộc An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy đến tất cả cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ
Tại hội nghị, các đồng chí trong ban chấp hành Đảng ủy xã quán triệt, triển khai các văn bản:
+ Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
+ Chỉ thị 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người có công với cách mạng.
+ Nghị quyết 11-NQ/TU, ngày 22/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch số 162-KH/HU, ngày 14/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
+ Kế hoạch 164-KH/HU, ngày 21/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện chương trình hành động số 19-CTr/TU, ngày 19/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh.
+ Chương trình hành động số 22-CTr/TU, ngày 23/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.
+ Chỉ thị 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế và kế hoạch thực hiện của Huyện ủy.
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy quán triệt, triển khai các văn bản:
+ Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh BR-VT giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch thực hiện của Huyện ủy.
+ Chương trình hành động số 21-CTr/TU, ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI.
Qua công tác tổ chức Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các Chi bộ, MTTQ, các đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động và tầng lớp nhân dân, đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung nhằm thực hiện có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế./.

 

Thu Trang- Lộc An
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 886 079 - Fax: (84.064) 3 886 079
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu