TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 29/7/2021
Kinh tếĐiểm báo huyện
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Hoạt động UBND xã
Tin tức trong tỉnh
Sản phẩmAn ninh- trật tự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
dịch vụ- du lịch
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

biển lọc an

tàu thuyền ra khơi

lộc an-bình minh lên

nạo vét cửa biển lộc an

văn nghệ

Lượt truy cập: 191631
  HOẠT ĐỘNG UBND XÃ

  Mặt trận xã lộc An Phát huy vai trò trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia vào tổ chức, góp phần xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương theo nghị quyết 23 của BCHTW đảng
06/12/2018
UBMTTQ xã Lộc An  Phát huy vai trò trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia vào tổ chức, góp phần xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Xác định được vai trò, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ xã căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Luôn nêu cao vai trò trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, đó là: Cũng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sự thống nhất về chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng  địa phương vững về kinh tế, chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 
Nâng cao vai trò, hiệu quả công tác của Mặt trận trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội là một yêu cầu quan trọng trong công cuộc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị. Mặt trận, các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, sinh hoạt định kỳ trong chi đoàn, chi hội, sinh hoạt khu dân cư, tổ dân cư nhất là tuyên truyền đến các hộ tôn giáo dân tộc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong toàn xã hội, hàng năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư tập hợp khá đầy đủ các tầng lớp nhân dân tham dự có từ 70 đến 80 hộ dân tham dự nhìn chung đến nay người dân ý thức xem như ngày 18/11 là ngày hội của khu dân cư ; Hàng năm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam đề ra như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,“Ngày vì người nghèo”,“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”,đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia với kết quả năm 2003 tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia vào tổ chức đạt 44.76%(944/2.109), đến nay đã phát triển 1.320 hội viên, nâng tổng số hội viên 1.879/2.720 đạt 64.44%,và 100% hộ dân tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương. qua 15 năm tuyên truyền vận động đã xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập, lao động sản xuất. 
Các cuộc vận động, các phong trào đã thực sự đi vào từng gia đình, cộng đồng dân cư, tác động tích cực trong việc huy động nguồn lực, tập trung sức giải quyết những vấn đề bức xúc trong cộng đồng như: vệ sinh môi trường, cải tạo nâng cấp đường làng, ngõ xóm, các thiết chế văn hoá…Với tinh thần “Nhân dân tự làm”, “Nhân dân làm với sự hỗ trợ của Nhà nước”, “Nhà nước và nhân dân cùng làm” như đã vận động nhân dân hiến 21 ha đất làm các công trình ở địa phương như: Hiến đất làm trường tiểu học và ban ấp An Bình; tuyến đường từ Bún Bịch vào tổ dân cư số 01 (An Điền) dài 100m trị giá 200.000.000đ; Hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở tổ 23, tổ 24, tổ 25 từ đài nước đến đất ông Phạm Tất Bìa khoảng 9.000 m2 trị giá 300.000.000đ; Vận động nông dân ấp An Bình hiến đất làm mương thoát nước cho 12 ha ruộng lúa tại tổ 19 với diện tích 5.000 m2 và 36 công vét mương trị giá 202.500.000đ. Vận động nhân dân tham gia thực hiện các công trình nông thôn mới như: Vận động các hộ dân hiến đất, cây hoa màu làm đường giao thông nông thôn tuyến đường từ nhà ông Huỳnh Văn Hoằng đến nhà ông Tấn ấp An Bình với chiều dài 1.872km, với diện tích 10.200m2 trị giá khoảng 346.800.000đ; Vận động 03 hộ dân hiến 1.768m2 đất trị giá khoảng 60 triệu đồng làm tuyến đường xuống bãi tắm công cộng xã Lộc An với chiều dài 820m; Vận động làm tuyến đường từ cầu Ông Hem đến trạm Y tế xã dài 420m nhân dân đã hiến đất với diện tích 1.680m2 trị giá 57.120.000đ.Từ đó đã góp phần làm thay đổi bộ mặt ở địa phương. 
Các hoạt động vì người nghèo luôn được quan tâm, 15 năm qua đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” quỹ “Vì người nghèo” được 362.586.197/254.330.000đ đạt 142.56%, đã xây dựng được 01 căn nhà tình nghĩa trị giá 29.000.000đ và xây dựng 122 căn nhà đại đoàn kết trị giá 1.399.000.000đ trong đó địa phương vận động các đơn vị mạnh thường quân xây dựng 28 căn trị giá 393.000.000đ.
Về công tác tôn giáo dân tộc địa phương đặc biệt quan tâm đã tạo mọi iều kiện thuận lợi cho các hộ tôn giáo tín ngưỡng đúng theo luật định sống tốt đời đẹp đạo, các hộ dân tộc ở địa phương được hưởng nhiều chính sách ưu đải như vay vốn, hỗ trợ vật nuôi cây trồng, sữa chửa nhà ở nhà vệ sinh và xây dựng nhà đại đoàn kết cho 4 hộ .v…v… 
Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện được quan tâm hơn, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao thu nhập bình quân đầu người đạt 48.200.000 đồng, Từ 13 tiêu chí Nông thôn mới năm 2016, đến nay qua công tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện đã đạt 16/19 tiêu chí, đến cuối năm 2018 cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí và đến năm 2019 xã Lộc An đề nghị được cộng nhận xã nông thôn mới.
Để tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng, Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, MTTQ, các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc đến các tầng lớp nhân dân, coi đó là nhiệm vụ vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa là nhiệm vụ thường xuyên đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị.Đồng thời có những giải pháp phù hợp, thực tiễn, tạo điều kiện tốt nhất để MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp phát triển của địa phương. Để làm được điều đó, MT và các tổ chức thành viên, khu dân cư, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng, góp ý sửa đổi, bổ sung hệ thống chính sách, pháp luật sát thực tế, hợp lòng dân; thực hiện tốt các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát đầu tư của cộng đồng, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư, tập hợp và kịp thời phản ánh những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với cấp ủy và chính quyền, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.Tiếp tục tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, tiếp tục xây dựng củng cố và kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở xã và ấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Để làm được điều đó tổ chức mặt trận, các đoàn thể cần không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tập hợp đoàn kết nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt là học tập, thực hành quan điểm về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
 
 
 
 
 
Thu Trang- Lộc An
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 886 079 - Fax: (84.064) 3 886 079
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu