TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Bảy, 24/7/2021
Kinh tếĐiểm báo huyện
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Hoạt động UBND xã
Tin tức trong tỉnh
Sản phẩmAn ninh- trật tự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
dịch vụ- du lịch
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

biển lọc an

tàu thuyền ra khơi

lộc an-bình minh lên

nạo vét cửa biển lộc an

văn nghệ

Lượt truy cập: 190854
  HOẠT ĐỘNG UBND XÃ

  Đảng ủy xã Lộc An tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ chính trị, của Ban Bí thư, tỉnh ủy, huyện ủy, Đảng ủy.
15/07/2019
Ngày 12/7 tại hội trường UBND xã, Đảng ủy xã Lộc An tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ chính trị, của Ban Bí thư, tỉnh ủy, huyện ủy, Đảng ủy.
Hội nghị các đại biểu được nghe đ/c Bí thư Đảng ủy xã quán triệt, triển khai các nội dung:
+ Nghị quyết số 35- NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
+Quy định số 11- QĐ/TW,ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
+ Quy định số 02-QĐ/ĐU, ngày 11/4/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ xã về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Ban thường vụ Đãng ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã.
+ Kế hoạch số 202-KH/ĐU của Ban thường vụ Đảng ủy về thực hiện chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của ban bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng.
+ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/05/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đãng.
-Đ/C Nguyễn Thanh Thảo- ĐUV-Trưởng công an xã triển khai 02 kế hoạch, 1 nghị quyết:
+ Kế hoạch số 204-KH/ĐU, ngày 01/07/2019 của Ban thường vụ Đảng về triển khai thực hiện kết luận số 44-KL/TW ngày 22/1/2019 của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 09- CT/TW của ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới.
+ Kế hoạch số 205-KH/ĐU,ngày 08/7/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW, ngày 25/07/2018 của Bộ chính trị về “ Chiến lược an ninh mạng quốc gia”
+ Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ chính trị về chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng.
-Đ/c Ngô Văn hà-ĐUV-PCT UBND xã triển khai 02 kết hoạch:
+ Kế hoạch số 245-KH/HU, ngày 04/5/2019 của Ban thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 17/1/2019 của ban thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết án, kéo giảm tình trạng án quá hạn luật định, án bị hủy, sửa của tòa án nhân dân hai cấp, tỉnh BRVT.
+ Kế hoạch số 183-KH/ĐU, ngày 08/04/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/20147 của Bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
-Đ/c Trần Thanh Sơn- PBT TT Đảng ủy xã tiển khai 02 kế hoạch và 01 kết luận:
+ Kế luận 36-KH/TW, ngày 06/9/2018 của Bộ chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
+Quy định số 179-QĐ/Twngày 25/2/2019 của Bộ chính trị về chế độ kiềm tra, giám sát công tác cán bộ.
+ Kế hoạch số 246-KH/HU, ngày 04/05/2019 của BTV huyện ủy về triển khai thực hiện chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng lãng phí tiêu cực.
+ Kế hoạch số 189-KH/ĐU, ngày 16/5/2019 của BTV Đảng ủy về triển khai thực hiện kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI VỀ “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.
+ Hướng dẫn số 14-HD/HU của Ban thường vụ huyện ủy về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
-Đ/c nguyễn Thị Hiền-Chủ tịch UBND xã triển khai:
+ Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.
+ Triển khai kế hoạch số 184-KH/ĐU, ngày 08/4/2019 của BCH Đảng bộ xã về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW CỦA Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Thông qua Hội nghị, các cán bộ, đảng viên  nắm vững, hiểu rõ những mục tiêu, quan điểm, những nội dung của các Văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành để áp dụng vào thực tiễn nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan đơn vị góp phần  thực hiện hoàn thành mục tiêu kinh tế xã hội năm 2019./.
 
Thu Trang- Lộc An
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 886 079 - Fax: (84.064) 3 886 079
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu