TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Bảy, 24/7/2021
Kinh tếĐiểm báo huyện
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Hoạt động UBND xã
Tin tức trong tỉnh
Sản phẩmAn ninh- trật tự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
dịch vụ- du lịch
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

biển lọc an

tàu thuyền ra khơi

lộc an-bình minh lên

nạo vét cửa biển lộc an

văn nghệ

Lượt truy cập: 190806
  HOẠT ĐỘNG UBND XÃ

  Đảng bộ xã Lộc An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, kết luận của Trung ương và nghị quyết, kế hoạch thực hiện của Huyện ủy
11/11/2019
Sáng ngày 08/11/2019 Đảng bộ xã Lộc An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, kết luận của Trung ương và nghị quyết, kế hoạch thực hiện của Huyện ủy cho tất cả đảng viên trong Đảng bộ xã.
Tại Hội nghị, các đảng viên được nghe triển khai các văn bản, gồm có:
- Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới.
- Kế hoạch số 268-KH/HU, ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.
- Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.
- Kế hoạch số 290-KH/HU, ngày 27/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình số 40-CTr/TU, ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
- Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Kế hoạch số 289-KH/HU, ngày 27/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình số 41-CTr/TU, ngày 13/5/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
- Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
- Nghị quyết 06-NQ/HU, ngày 31/10/2019của Ban thường vụ huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của d9ng3 đối với công tác quản lý đất đai, xây dựng và ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn huyện Đất Đỏ, giai đoạn 2019-2025.
Qua buổi triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các kế hoạch của Huyện ủy giúp đảng viên trong Đảng bộ nắm rõ các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc và nội dung, tạo sự thống nhất từ xã đến ấp trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để nâng cao nhận thức, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.
 
Thu Trang- Lộc An
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 886 079 - Fax: (84.064) 3 886 079
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu