TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 6/10/2022
Kinh tếĐiểm báo huyện
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Hoạt động UBND xã
Tin tức trong tỉnh
Sản phẩmAn ninh- trật tự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
dịch vụ- du lịch
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

biển lọc an

tàu thuyền ra khơi

lộc an-bình minh lên

nạo vét cửa biển lộc an

văn nghệ

Lượt truy cập: 208212
  TIN HOẠT ĐỘNG-KHCN

  Báo cáo tình hình hoạt động của trạm Thông tin điện tử KHCN xã Lộc An năm 2013
11/12/2013
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ………Lộc An…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    01       /…………..

……Lộc  An…., ngày 22  tháng 11  năm 2013

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHCN

XÃ/PHƯỜNG……LỘC AN  NĂM 2013

 

1.      Số cán bộ vận hành trạm: ………02…….. người;

2.      Địa điểm đặt trạm:……TTVH-HTCĐ XÃ LỘC AN………………………….

- Trong trụ sở UBND xã                    - Tại Trung tâm VHHT CĐ

- Vị trí khác  , ghi rõ: ………KHÔNG…………………….

3.      Giao cho tổ chức/cá nhân phụ trách(lãnh đạo) trạm, ghi rõ họ tên, điện thoại liên lạc:

-         Đặng Thị Kim Oanh

-         Đặng Thị Thu Trang……01264124170……………………………………………

4.      Trang thiết bị trạm

STT

Tên thiết bị

Tình trạng hiện nay

Ghi chú

(Đã sửa mấy lần, nguồn kinh phí sửa)

Đang sử dụng

Hỏng

1

Máy vi tính

X

 

Không

2

Máy in

X

 

 

3

….

 

 

 

..

 

 

 

5.      Thư viện điện tử nông thôn tại trạm

Hình thức cài đặt

Tổng số đĩa

Số đĩa đang sử dụng

Số đĩa đã hỏng

Số đĩa bổ sung /1năm

Trên đĩa VCD

20

02

0

 

Trên đĩa cứng ngòai

01

0

 

 

6.      Website xã

- Địa chỉ: http://ttkhcn.baria-vungtau.gov.vn/locan admin

- Ban biên tập:

      + Đã thành lập  , Số người: …04……….người

      + Họ tên trưởng ban biên tập:…Đồng Thành Long… chức vụ:…Phó Chủ Tịch

      + Số lượt khách đến truy cập đến ngày báo cáo:……125.……….lượt

      + Số tin bài đã cập nhật:………………151………………….……tin, bài.

      + Số ảnh đã cập nhật:……………………145………………….…ảnh.

      + Số kinh phí đã chi cho biên tập, cập nhật:………..…………đồng.

7.          Số kinh phí đã chi cho đường truyền ADSL:………………đồng/tháng.

8.          Số kinh phí đã chi hỗ trợ cán bộ trạm:…………………..…đồng.

9.          Số lớp tập huấn cho dân của xã biết lấy tin từ trạm:…01…..lớp, tổng số người dự:………30……người.

10.      Số tin cung cấp cho lãnh đạo xã: ……97………tin.

11.     - Số tin cung cấp cho người dân/Doanh nghiệp:……45…….tin.

- Số lượt người yêu cầu tin:……………123………………..lượt người.

12.     Số trang A4 đã in để cung cấp tin: …………151…..…………trang.

13.     Số đĩa VCD/DVD đã sao chép để cấp cho dân: …..02………đĩa.

14.     Số lần phổ biến trên đài phát thanh: ………………134.……lần.

15.     Số lượt người đến trạm trực tiếp truy cập: …………167…..lượt.

16.     Khó khăn trong họat động của trạm:

- Do trình độ chuyên môn còn hạn chế nên chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân.

- Vì là xã vùng biển cuộc sống còn khó khăn nên việc đến truy cập và tìn  hiểu thông tin khoa học công nghệ còn hạn chế.………………………

17.     Kiến nghị đề xuất của xã:

- ……………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………….

 

 

 

Nơi nhận:

- Sở KH&CN;

- Phòng KT/KTHT;

- Trung tâm Tin học;

- Lưu: VT.

Lãnh đạo UBND xã

(Ký tên, đóng dấu)

 

Người lập

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

Đặng Thị Thu Trang

 

 

 

thu trang- xã Lộc An
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 886 079 - Fax: (84.064) 3 886 079
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu