TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181383
  HỌAT ĐỘNG UBND

  TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2012
28/12/2012

 

          *TÌNH HÌNH CHUNG:  

Trong tháng qua về tình hình an ninh chính trị luôn được đảm bảo và trật tự an toàn xã hội tương đối ổn định. Nhân dân trên địa bàn xã luôn tập trung vào sản xuất, kinh doanh để từng bước ổn định cuộc sống, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng tại địa phương. Tuy nhiên trong thời gian qua tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn do tốc độ phát triển kinh tế cao, tình trạng thiên tai, dịch bệnh, giá cả thị trường không ổn định, phần nào cũng đã ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế của bà con nông dân, nhất là trong trồng trọt và chăn nuôi.

Ngày 17/11/2012 tại trụ sở các ấp trên địa bàn xã đồng loạt tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư” năm 2012, đây là dịp để tổng kết các hoạt động, các phong trào thi đua, nhất là kết quả thực hiện 05 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo” ở địa phương. Qua đó, đã đánh giá kết quả hoạt động qua 01 năm của 06 ban công tác Mặt trận ấp, gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Tiếp tục củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác Mặt trận các ấp và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ, Đảng viên với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở ngày càng vững mạnh, gắn với việc phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và tiếp tục vận động toàn dân thực hiện cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Mặt trận các ấp đã thể hiện tốt vai trò của mình và tổ chức tốt cả về phần lễ và hội.

Ngày 23/11/2012 Đảng ủy tổ chức buổi hội nghị giao lưu điển hình theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Gương điển hình, tiêu biểu năm 2012 được 13 chi bộ trực thuộc đăng ký vào đầu năm tổng số 32 đồng chí. Kết quả đã đạt 33 đồng chí, trong đó có 02 đồng chí đạt danh hiệu xuất sắc và 02 tập thể Qua hội nghị đã làm cho các chi bộ, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tư dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng Chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết tỉnh Đảng Bộ lần thứ V, Nghị quyết Đảng bộ thành phố Bà Rịa lần thứ IV và Nghị quyết Đảng bộ xã Long Phước lần thứ X. Qua đó nâng cao nhận thức, động viên sự tích cực, chủ động của các chi bộ và đảng viên trong thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính Trị.

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24/02/2012 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 05/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch số 29- KH/TU, ngày 19 tháng 4 Năm 2012 của Ban thường vụ Thành ủy Bà Rịa và kế hoạch số 33-KH/ĐU ngày 05/11/2012 của Đảng ủy xã Long Phước về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ngày 21/11/2012 Đảng ủy đã tổ chức đợt kiểm điểm tập thể và các cá nhân trong Ban Thường vụ; Ngày 24/11/2012 tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân tại chi bộ các trường học; Ngày 26/11/2012 đồng loạt tổ chức kiểm điểm tập thể và các cá nhân của 06 chi bộ ấp; Ngày 27/11/2012 kiểm điểm tập thể và cá nhân của chi bộ khối Đảng- Đoàn thể và kiểm điểm các thành viên UBND xã; Ngày 28/11/2012 tổ chức kiểm điểm tập thể và các cá nhân của chi bộ khối Nhà Nước và chi bộ Quân sự; Ngày 29/11/2012 kiểm điểm tập thể và các cá nhân của chi bộ Công an. Qua đợt kiểm điểm này đã đưa ra 03 nội dung lớn cần phải nghiên túc kiểm điểm đó là: Về Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống;   Về xây dựng đội ngũ

 

các bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Về thực trạng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đợt kiểm điểm vừa qua, các đảng viên đã thể hiện tốt vai trò của mình tích cực làm tốt công tác phê bình và tự phê bình, chủ động đóng góp nhều ý kiến sát thực, thẳng thắng và chân thành, không ngại va chạm, đóng góp trên tinh thần xây dựng và cùng nhau tiến bộ. Qua đó, để cho mỗi tập thể và cá nhân phải thường xuyên tự giác xem xét nhìn lại những việc làm của mình và phát huy những ưu điểm, khắc phục sửa chữa các khuyết điểm, tồn tại góp phần làm cho Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ngày

Tổ chức cho Đoàn đại biểu HĐND Thành phố Bà Rịa và HĐND xã tiếp xúc với cử tri tại hội trường UBND xã Long Phước chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND Thành phố và xã lần thứ 5 nhiệm kỳ 2011-2016. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện đoàn đại biểu HĐND Thành phố và xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-VHXH-ANQP năm 2012 và thông qua kế hoạch, một số định hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2013. Cử tri đã có kiến nghị, nhiều ý kiến xung quanh các lĩnh vực như: Công tác xây dựng cơ bản, công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, tình hình vệ sinh môi trường, công tác giảm nghèo, chăm lo cho các đối tượng chính sách, việc chuyển đổi cơ cấu cậy trồng- vật nuôi và thực hiện đề án nông thôn mới, nâng cấp hệ thống loa đài, tình hình ANTT…. Đa số các kiến nghị và ý kiến của cử tri đã được đoàn đại biểu HĐND Thành phố và các ngành chức năng cùng HĐND xã giải trình. Ngoài ra vẫn còn một số ý kiến có liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn thì các vị đại biểu tiếp thu về tổng hợp trình kỳ họp HĐND Thành phố,xã xem xét quyết định và có hướng giải quyết cho bà con cử tri.

 

*NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT:

BẢN TIN NÔNG NGHIỆP

Trong tháng Ban Nông nghiệp xã phối hợp trạm thú y Thành phố bà Rịa đã tổ chức phun xịt, tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2012, đã phun xịt được 12.634m chuồng trại với 817 hộ, tổng số là 48 lít thuốc sát trùng.

Vừa qua tình hình nắng hạn kéo dài làm ảnh hưởng đến cây trái, hoa màu của nhân dân trên địa bàn xã. Qua dó Ban Nông nghiệp đã chủ động phối hợp cùng với Phòng Kinh tế Thành Phố Bà Rịa, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh đi khảo sát đánh giá tình hình thiệt hại hoa màu do nắng hạn gây ra và kiến nghị UBND Thành Phố Bà Rịa xin hỗ trợ cây giống cho nhân dân theo Quyết định số 75 của UBND tỉnh. Để tạo điều kiện cho nhân dân một phần thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.

 

BẢN TIN CỦA TTVH-HTCĐ  

V/v:  THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC

CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI

Thực hiện Quyết định số 489/QĐ.UBND ngày 05/11/2012 của UBND TP.Bà rịa về việc Phê duyệt chuyên trình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

1.Về việc cưới: Tổ chức phù hợp với hoàn cảnh gia đình, không phô trương, lãng phí.Khuyến khích hộ gia đình tham gia hình thức lễ cưới tập thể và tiệc cưới nên tổ chức tại TTVH-HTCĐ xã, phường để tiết kiệm chi phí. Âm nhạc lành mạnh, vui tươi; không sử dụng loa sắc, âm lượng vừa đủ nghe không làm ảnh hưởng người xung quanh, không mở nhạc cưới trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ đêm.

2.Về việc tang: Người chết không lưu giữ tại nhà quá 48 giờ. Nghi thức tổ chức trang nghiêm, tiết khiệm, phù hợp với tập quán truyền thống văn hóa dân tộc và hoàn cảnh gia đình.Không cử nhạc tang trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ đêm, không sử dụng loa sắc, âm lượng

nhạc tang vừa đủ nghe không làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Không rãi vàng mã, tiền Việt nam, tiền nước ngoài trên đường đưa tang làm mất mỹ quan đô thị.

3. Về lễ hội: Nghi thức đượng tiến hành trang trọng phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc; ứng xử có văn hóa , không nói tục xúc phạm tới tâm linh; không hành nghề  mê tín dị đoan; không đốt đồ mã. Đảm bảo trật tự an ninh; bỏ rác vào nơi quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu vực lễ hội. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tươi vui, lành mạnh, an toàn, tiết liệm…

4. Về quảng cáo: Phải được phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc UBND TP.Bà rịa và phải trình báo cho Phòng văn hóa & thông tin, Phòng quản lý đô thị Thành phố trước khi thực hiện. Phải tuân thủ các quy định của Pháp lệnh quảng cáo  và Luật quảng cáo như: Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, mỹ quan đô thị, cảnh quang môi trường, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, thời hạn quảng cáo, cấm quảng cáo, rao vặt trên tường rào, cột điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh công cộng…Cá nhân, tổ chức thực hiện quảng cáo pa nô, băng rol, cờ đuôi cá…không phép sẽ bị tháo gỡ và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Cá nhân ,tổ chức thực hiện quảng cáo, rao vặt tùy tiện trên tường rào, cột điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh công cộng… sễ bị bóc xóa và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

 

BẢN TIN CỦA TBXH

Về việc triển khai thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong

đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến trên đại bàn xã Long Phước

Thực hiện công văn số 7418/KH-UBND, ngày 012/11/2012 của UBND tỉnh BR-VT về việc triển khai thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thanh nhiệm vụ trong kháng chiến trên địa bàn xã Long Phước; Nay UBND xã Long Phước xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến trên địa bàn xã Long Phước cụ thể như sau:

Nhằm phổ biến, triển khai nội dung Quyết định số 40/2011/QĐ-TT, ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 về việc thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong (sau đây viết tắc là TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Tổ chức triển khai sâu rộng trong nhân dân, đặc biệt là giúp các đối tượng thuộc diện được hưởng chế độ hiểu rõ ý nghĩa, nắm vững nội dung, quy trình thủ tục đề nghị xét hưởng chế độ.

 Về đối tượng được hưởng chế độ; trình tự, thời hạn, mẫu biểu, mức trợ cấp được hưởng và hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với TNXP: Thực hiện theo quy trình tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC.

Thời điểm giải quyết chế độ trợ cấp đối với Thanh niên xung phong:

Kể từ ngày kế hoạch được ban hành, UBND xã Long Phước hoàn thành thủ tục theo quy định để trình UBND Thành phố Bà Rịa giải quyết chế độ trợ cấp đối với Thanh niên xung phong và trình UBND Tỉnh ra quyết định thành 02 đợt như sau:

-Đợt 1: Vào dịp kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2012), hồ sơ gửi về Phòng Nội vụ chậm nhất đến hết ngày 10/12/2012.

-Đợt 2: Vào dịp kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống hội Cựu Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2013), hồ sơ gửi về Phòng nội vụ chậm nhất đến hết ngày 05/7/2013.

-Sau 02 đợt tập trung trên, địa phương sẽ tiếp tục rà soát để lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với Thanh niên xung phong, bảo đảm không để đối tượng nào đủ tiêu chuẩn mà không được giải quyết chế độ trợ cấp.   

|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu