TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 7/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181884
  HỌAT ĐỘNG UBND

  xã Long Phước tổng kết một năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ CHính Trị
30/12/2012

Ngày 28/8/2012 Đảng ủy xã Long Phước tổ chức hội nghị tổng kết Đảng bộ xã năm 2012. Qua đó Hội nghị đã đáng giá tổng kết một năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ CHính Trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh. Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả một năm thực hiện chỉ thị với những nội dung sau:

I- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện:

1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011của Bộ chính trị. Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức triển khai, quán triệt nội dung kế koạch số 21-KH/TXU ngày 20/10/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch số 15-KH/ĐU, ngày 5/11/2011 của Đảng ủy đến toàn thể cán bộ chủ chốt, trưởng các ban ngành, đoàn thể, Ban giám hiệu các trường học, Bí thư chi bộ trực thuộc và Trưởng Ban điều hành các ấp. Qua đó đồng chí Bí thư Đảng ủy đã chỉ đạo và quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trọng tâm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011  của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện những chuẩn mực đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Ra quyết định thành lập tổ giúp việc gồm 23 đồng chí. Xây dựng quy chế làm việc giúp Ban Thường vụ Đảng ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các chi bộ trực thuộc báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẩn cụ thể của Ban Tuyên GiáoThành ủy Bà Rịa, Ban thường vụ Đảng ủy xã đã chọn 03 chi bộ làm điểm gồm: chi bộ Cơ quan, chi bộ Ấp Đông và chi bộ Trường THCS Dương Văn Mạnh tập trung xây dựng gương điển hình tiêu biểu, những mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong việc tuyên truyền, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh . Tổ công tác giúp việc hướng dẫn các chi ủy, chi bộ đưa nội dung cuộc vận động lồng ghép vào nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng, nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, góp phần xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch 18-KH/ĐU ngày 09/02/2012  phân công nhiệm vụ cụ thể năm 2012 cho cấp ủy các chi bộ trực thuộc. Triển khai nội dung kế koạch số 23-KH/ĐU ngày 27/02/2012 về phân công thực hiện nhiệm vụ cho các thành viên tổ công tác giúp việc. Chương trình hành động số 06-CTr/ĐU ngày 06/3/2012 của Đảng ủy xã với chủ đề Nêu cao tinh thần trách nhiệm tự giác, gương mẫu và chuẩn mực đạo đức của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên” đến các thành viên tổ công tác giúp việc, trưởng, phó các Ban ngành, đoàn thể, Ban giám hiệu 3 trường học và chi ủy các chi bộ trực thuộc.

Thực hiện cấp phát 13 quyển tài liệu chuyên đề “Hồ chí Minh về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” chỉ đạo các chi bộ tổ chức nghiên cứu nội dung sinh hoạt lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ hàng tháng. Chú trọng việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình, tiêu biểu năm 2012.

Trên cơ sở Kế hoạch của Đảng ủy và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc đã tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt rộng rãi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các chi bộ, cơ quan, đơn vị, đồng thời phân công các đồng chí bí thư chi bộ chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở chi bộ mình.

Các chi bộ trực thuộc đã tổ chức quán triệt các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.  Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy các chi bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế tại từng chi bộ. Xác định rõ nội dung phấn đấu của từng cá nhân và đăng ký thực hiện.

Đảng ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị giao lưu gương điển hình, thành phần tham dự gồm có 02 tập thể, 33 cá nhân điển hình, các ban ngành đoàn thể xã và các bí thư chi bộ tham dự.

2- Về công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy,UBK Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đảng viên trong đảng bộ. Từ đó rút kinh nghiệm, đề xuất các biện pháp thiết thực triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Trong năm 2012 đã tiến hành kiểm tra, giám sát 12 đảng viên và 07 chi bộ trực thuộc về việc thực hiện và lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết của cấp trên và của Đảng ủy. Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, công tác phát triển đảng viên, thực hiện đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tiến hành kiểm tra đảng viên chấp hành đối với 153 đảng viên, trong đó: khối Đảng 03 đ/c, khối chính quyền 17 đ/c, khối đoàn thể 5 đ/c, LLVT 25 đ/c, lĩnh vực khác 103đ/c.

3- Kết quả chủ yếu từ khi có chỉ thị 03:

3.1 Kết quả lãnh đạo, triển khai, tuyên truyền:

Thực hiện treo 21 băng ron, 15 khẩu hiệu và 176 lượt phát thanh tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và công tác lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hướng dẫn 13 chi bộ trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ. Hàng tháng có 10 - 13 đảng viên đăng ký tham gia kể chuyện về tấm gương của Bác trong cuộc họp chi bộ. Đến nay có 172 đồng chí đã thực hiện kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác. Hướng dẫn 13 chi bộ xây dựng nội dung nghiên cứu, học tập theo tấm gương của Bác sát với công việc thực tế, phù hợp với tình hình của địa phương  đồng thời gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tổ chức nghiên cứu nội dung chuyên đề “Hồ chí Minh về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” do đồng chí Bí thư Đảng ủy chủ trì, có 23 đồng chí là thành viên tổ công tác tham dự. Phân công 02 đồng chí chịu trách nhiệm hướng dẩn và phụ trách triển khai thực hiện tại 13 chi bộ trực thuộc. qua triển khai thực hiện có 96,8% đảng viên trong đảng bộ tham dự.

Kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ cho các thành viên tổ công tác giúp việc năm 2012 và việc tổ chức thực hiện chuyên đề làm theo tấm gương của Bác năm 2012 tại địa phương với chủ đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm tự giác, gương mẫu và chuẩn mực đạo đức của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên” đã được 13 chi bộ trực thuộc làm cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2012 với khẩu hiệu hành động riêng phù hợp với tình hình thực tế từng chi bộ. như chi bộ Trường THCS Dương Văn Mạnh với khẩu hiệu “ mỗi Thầy cô giáo là tấm gương đạo đức trong tự học và sáng tạo”; trường TH Trần Văn Thượng với khẩu hiệu: “ hết lòng, hết sức vì học sinh thân yêu”. Chi bộ ấp Phước Hữu với khẩu hiệu: “ Cán bộ, đảng viên hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”…..

3.2 Công tác nghiên cứu, học tập, tổ chức viết bài thu hoạch:

Qua triển khai thực hiện nội dung kế hoạch số 27-KH/TXU ngày 12/3/2012 của Thành ủy, và tổ chức thực hiện chuyên đề “Hồ chí Minh về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức đã viết bài thu hoạch về chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổng số 166 bài/176 đảng viên, 76 bài của cán bộ, công nhân viên ngoài đảng. Qua tổng hợp có 117 bài viết khá và 49 bài viết trung bình. Nhìn chung, cán bộ, đảng viên đã có nhận thức tương đối sâu sắc về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có ý thức tự giác học tập theo từng chuyên đề mà các chi bộ đề ra và tự giác đăng ký phương hướng làm theo.

Việc lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được 13 chi ủy đưa vào chương trình sinh hoạt hàng tháng của chi bộ để thảo luận qua đó đã phát huy được tính trung trực và nêu cao tinh thần tự giác thẳng thắng trong “tự phê bình“ và “ phê bình”, làm cho chất lượng cuộc họp sôi nổi và có chất lượng hơn.

3.3 Công tác xây dựng gương điển hình, những mô hình, cách làm hay:

Việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình, tiêu biểu năm 2012 được 13 chi bộ trực thuộc đăng ký tổng số 32 đồng chí. Kết quả đã đạt 33 đồng chí, trong đó có 02 đồng chí đạt danh hiệu xuất sắc và 02 tập thể.

Những cách làm hay, sáng tạo của tập thể điển hình thực hiện học tập và làm theo tấm gương của Bác như chi bộ ấp Phước hữu thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, sáng tạo trong công tác vận động nhân dân hiến đất làm đường tạo thuận lợi rất lớn cho công tác giải tỏa mặt bằng tại địa phương. Chi ủy, chi bộ thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được phân công năm 2012; chi bộ Dương Văn Mạnh có sự sáng tạo trong công tác giảng dạy học sinh, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được phân công năm 2012; các cá nhân điển hình hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức, có sáng tạo trong lao động vương lên làm giàu chính đáng.

4- Đánh giá chung

4.1- Ưu điểm

- Đảng bộ đã bám sát nội dung văn bản chỉ đạo của Thành ủy, kịp thời hướng dẫn chi ủy các chi bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện đã tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao của cán bộ, đảng viên.

4.2- Hạn chế

- Công tác biểu dương, khen thưởng và nhân rộng gương điển hình chưa được thực hiện thường xuyên.

- Một số chi bộ trực thuộc còn chưa chủ động trong thực hiện các nội dung về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc học tập ở một vài chi bộ còn mang tính hình thức.

- Một vài cán bộ, đảng viên chưa thật sự quyết tâm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương của Bác

- Bộ phận giúp việc còn lúng túng trong quá trình thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, nên hiệu quả triển khai thực hiện chưa cao.

5- Một số kinh nghiệm trong thời gian qua:

- Để triển khai thực hiện đúng và có hiệu quả nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chi ủy các chi bộ trực thuộc cần bám sát, nắm vững nội dung văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, coi trọng, đề cao công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng của nhiệm vụ này.

- Chi ủy các chi bộ cần phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác giúp việc, các tổ chức đoàn thể để xây dựng và triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch một cách đồng bộ, cụ thể.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ, đánh giá chất lượng việc triển khai thực hiện của các chi bộ trực thuộc. Đề cao việc đánh giá, rút kinh nghiệm; động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt; kịp thời uốn nắn, nhắc nhở các cá nhân, đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc, chưa đạt yêu cầu.

6. Đề xuất , kiến nghị:

- Chỉ đạo rõ nội dung gắn việc thực hiện Chỉ thị số 03 với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để thực hiện trong những năm tới.

- Kiến nghị Ban Tuyên Giáo Thành ủy có hướng dẩn cụ thể về kinh phí hoạt động của tổ công tác giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy xã thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ CHính trị.

II- Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2013

Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ xác định rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành ý thức tự giác của mỗi người. Tập trung vào những nội dung cơ bản sau:

1- Tổ chức học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, các chuyên đề học tập của năm 2013 là: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

2- Tiếp tục bổ sung và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng chi bộ trong giai đoạn hiện nay.

3- Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đồng chí bí thư, các đảng ủy viên và bí thư các chi bộ trực thuộc trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4- Làm tốt công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các gương tập thể, cá nhân điển hình, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

5- Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của đảng bộ, gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng nhất là Nghị quyết TW lần thứ 4 “ một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015 và giải quyết tốt những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc quần chúng nhân dân.

 

 

|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu